Skip to content

Kolumba možná předběhli staří Římanů o 1400 let

Učebnice dějepisu nás učí, že za objevením Ameriky v 15. století stál slavný janovský mořeplavec Kryštof Kolumubus (1451–1506). Některé nálezy ale napovídají, že americké prvenství ve skutečnosti patří jiným.

Kontinent byl údajně objeven už stovky let před Kolumbem.

Římský meč z Oak Islandu. Foto: ancient-origins.net

Historicky první Evropané prý v Americe spočinuli již v prvním století našeho letopočtu a možná ještě dříve! Nasvědčují tomu některé archeologické objevy, podle nichž do Ameriky již na počátku našeho letopočtu dopluli staří Římané.

Starořímské loďstvo dosáhlo značných úspěchů ve válkách a zřejmě i v obchodních záležitostech. Ačkoliv byli historikové původně přesvědčeni, že se římští obchodníci neodvažovali na otevřené moře, vzala tato teorie za své v roce 2012.

Tehdy jsou při mapování mořského dna nedaleko Řecka objeveny trosky dvou římských lodí. Římané se ale podle všeho odvážili ještě dál..

Římská hlava. Foto: Romeo Hristov
ŘÍMSKÁ HLAVA V MEXIKU

V roce 1933 byla na pohřebišti v údolí Toluca přibližně 65 kilometrů od mexické metropole objevena malá černá terakotová hlava. Je jen několik centimetrů vysoká a vyobrazuje vousatého muže. Už v té době objev vzbuzuje značnou pozornost neboť rysy této hlavy se vůbec nepodobají tamnímu obyvatelstvu.

V roce 2000 je hlava podrobena důkladným rozborům, při nichž vychází najevo, že vznikla kolem roku 200 a do pohřebiště nebyla uložena později než v roce 1510, tedy nejméně deset let předtím, než u středoamerických břehů zakotvili Španělé.

Tyto informace zveřejnil americký antropolog Roman Hristov, který hlavu prozkoumal a rovněž dospěl k závěru, že hlava je římská. To potvrzuje také profesor Bernard Andreae, ředitel Německého archeologického ústavu v Římě.

„Je římská, bez jakékoliv pochybnosti. Stylistické provedení nám říká, že je to výrobek z 2. století po Kristu. Je to patrné ze střihu vlasů a tvaru vousů,” tvrdí. Jak se sem hlava dostala? Podle některých hlasů byla na pobřeží vyplavena z trosek italské lodě.

Jeden z petroglyfů původních obyvatel. Foto: muiniskw.org
O 1400 LET RYCHLEJŠÍ

Teze o pozůstatcích z vyplaveného vraku se ovšem nejeví jako příliš pravděpodobná. Jsou totiž nalezeny i další důkazy svědčící o přítomnosti starořímských mořeplavců na americkém kontinentu. Jedním z nich je také římský ceremoniální meč nalezeny na Oak Islandu v kanadském Novém Skotsku.

Před několika lety jej objevil tým výzkumníků, který vede americký historik Jovan Hutton Pulitzer. Ten je přesvědčen, že původní vlastník meče připlul pravděpodobně již v prvním století po Kristu, tedy přibližně o 1400 dříve než Kolumbus.

A to není jediný důkaz o přítomnosti Římanů na Oak Islandu. Byly zde rovněž objeveny i zlaté kartaginské mince, které podle Pulitzera stejně jako meč patří římským legionářům. O jejich pobytu mezi zdejšími indiány svědčí také skalní kresby původních obyvatel kmene Mi’kmaq v jeskyních v Novém Skotsku.

Kresby znázorňují postavy připomínající římské legionáře. Věděli ale legionáři, kam míří, nebo je na americké pobřeží zanesla bouře? V každém případě se pravděpodobně stali prvními Evropany v Americe.

Foto: muiniskw.org, Romeo Hristov, ancient-origins.net, Wikimedia Commons
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články