8. prosince 1980: Populárního hudebníka Johna Lennona zastřelí Američan Mark D. Chapman. Mnozí věří, že vraždu zosnovala CIA.
Domů     Který kůň je nejzářivější ze všech? Ten z Uffingtonu!
Který kůň je nejzářivější ze všech? Ten z Uffingtonu!
od 24.10.2022
3.0tis
Slavný Uffingtonský Bílý kůň, jeden z nejslavnějších geoglyfů světa Foto: Creative commons – volné dílo
306
SDÍLENÍ
3.0tis
ZOBRAZENÍ

Jeden z nejznámějších geoglyfů se nachází nedaleko anglického univerzitního města Oxford. Zdejší geoglyf se rýsuje v zářivě bílé křídové barvě a při pohledu shora je jasně patrný jeho tvar, který vystupuje z travin.

Slavný Uffingtonský Bílý kůň, jeden z nejslavnějších geoglyfů světa Foto: Creative commons - volné dílo Od konce 19. století je Bílý kůň udržován, a to každých sedm let, kdy jeho renovace je součástí místních slavností, konaných na kopci. Foto: Creative commons - volné dílo Pes v oku... Aneb drobné srovnání velikostí poměrem. Foto: The Ian Taylor / CC BY-SA 3.0

Jde o koně v zelené trávě, který kluše po místním kopci. Z jakého období vlastně může obrazec pocházet? Podle některých odborníků může být odkazem laténské kultury z doby železné (asi 5000 př. n. l.).

reklama

Jenže někteří archeologové tvrdí, že může být ještě mnohem starší! Určení doby vzniku geoglyfu je důležité také proto, že obrazec udivuje svým obřím rozměrem, a také svou precizností a kvalitou. Za úchvatnou kondicí starého geoglyfu je mimo jiné i tvrdá práce.

Kůň je totiž odnepaměti pravidelně obnovován při vesnickém rituálu během slunovratu, který se koná dodnes každých sedm let.

Od konce 19. století je Bílý kůň udržován, a to každých sedm let, kdy jeho renovace je součástí místních slavností, konaných na kopci. Foto: Creative commons - volné dílo
Od konce 19. století je Bílý kůň udržován, a to každých sedm let, kdy jeho renovace je součástí místních slavností, konaných na kopci. Foto: Creative commons – volné dílo

SLUNEČNÍ OŘ, NEBO DRAK?

Přestože se tyto typy geoglyfů nazývají „bílí koně“, není zcela jisté, zda skutečně představují právě tato zvířata. Obrazec z Uffingtonu je totiž koněm nazýván až od 11. století. Z tohoto období pochází dobový zápis z opatství Abingdon.

reklama

Text vytvořený zhruba mezi lety 1072–1084 popisuje „vrch bílého koně“. Odtud obrazec dostává název, pod nímž jej známe dodnes.

Podle místních legend by ale také mohlo jít o draka, kterého přemohl svatý Jiří na nedalekém kopci Dragon Hill, či o slunečního koně z keltské mytologie. Která z těchto hypotéz může být správná?

Pes v oku... Aneb drobné srovnání velikostí poměrem. Foto: The Ian Taylor / CC BY-SA 3.0
Pes v oku… Aneb drobné srovnání velikostí poměrem. Foto: The Ian Taylor / CC BY-SA 3.0

PŘECE JEN KELTOVÉ?

Archeologové si stářím obrazce nejsou vůbec jistí, a při svém pátrání zacházejí hlouběji a hlouběji do minulosti. Je však téměř jisté, že bílý kůň pochází z pravěku či starověku.

reklama

Jedna z nových hypotéz hovoří o tom, že geoglyf mohl být vytvořen v době bronzové, někdy mezi lety 1400–600 př. n. l.

Této teorii totiž nahrává rovněž nález keltských mincí z doby bronzové, které vyobrazují koně ztotožnitelného s tím z Uffingtonu!

Znamená to, že existoval už v tomto období? Anebo jde o pouhou náhodu a bílý kůň pochází z jiné doby a od jiného autora? Motiv, který dal vzniknout prazvláštnímu geoglyfu, je rovněž stále nejasný.

„Proč ho tenkrát lidé vyrobili? Proč vůbec musel být vidět ze vzduchu, když letadla, ze kterých se dá obrazec pozorovat, jsou výdobytkem až 20. století?“ vznáší neodbytné otázky současný český badatel Libor Čermák.

Nemohl by bílý kůň být nakonec vzkazem pro nějaké pravěké božstvo?

Foto: Creative commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 7.12.2022 804
Ve vykopaných jámách se mísí kosti pobitých lidí a dobytka. Jiný hrob obsahuje kamennou schránku s lidskou lebkou. Co přesně se tu před 5000 lety odehrálo, není známo.   Někteří psychotronici ale věří, že v místě zůstal jakýsi temný energetický náboj, který je možná zodpovědný za časté smrtelné dopravní nehody, k nimiž v místech svatyně dochází.
od 7.12.2022 1.3tis
S nevěřícným údivem hledí obyvatelé Jeruzaléma za hradby. Namísto hrůzu nahánějící armády, která zde tábořila dlouhé měsíce, totiž před branami vidí tisíce mrtvol. „To anděl smrti vstal a rozepjal svá křídla,“ veršuje anglický básník lord Gordon Byron. Podle legendy měl město spasit okřídlený démon. Nezachránilo ho ale něco úplně jiného? Před judského krále Ezechiáše (asi 741–687 př. n. l.) pře
od 4.12.2022 2.5tis
Ve scénáři většiny čarodějnických procesů nechyběl jeden podstatný bod. Byla jím údajná čarodějnická shromáždění – sabaty konaná na nějakém odlehlém místě. Účastnit se jich měly ženy vedené ďáblem. Dost možná, že za všechno mohla tajemná slovanská bohyně Mokoša! Mokoša je ve slovanské mytologii chápána jako bohyně matka. Její gesce však zatím není
od 1.12.2022 1.8tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 3.1tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck