2. prosince 1919: Z budovy v Torontu náhle mizí divadelní magnát Ambrose J. Small. Marně se ho snaží najít i slavný senzibil.
Domů     Mnoho zázraků otce Pia: Jsou stigmata důkazem svátosti?
Mnoho zázraků otce Pia: Jsou stigmata důkazem svátosti?
od 23.5.2022
2.7tis
Neporušené tělo otce Pia, foto Itto Ogami / Creative Commons / CC BY 3.0
271
SDÍLENÍ
2.7tis
ZOBRAZENÍ

Podle některých svědectví italské světec Pio z Pietrelciny levitoval a měl také schopnosti jasnozřivosti a bilokace, která mu umožňovala být na dvou místech zároveň. Nejvíce kněze proslavila jeho stigmata.

Krvácení z ran Kristových se u něj objevuje dlouhých 40 let a vysvětlit ho nedokáží ani zarytí skeptikové.

Neporušené tělo otce Pia, foto Itto Ogami / Creative Commons / CC BY 3.0 Stigmata na rukách mladého Pia, foto neznámý autor / Creative Commons / volné dílo Stigmata zrcadlí rány Kristovy tak, jak je zachycují umělecké představy na náboženských malbách, foto Diego Velázquez / Creative Commons / volné dílo Pio předpověděl zvolení Jana Pavla II. Papežem, foto Bundesarchiv, B 145 Bild-F059406-0011 / Wegmann, Ludwig / Creative Commons / CC-BY-SA 3.0

Italský kněz svatý Pio z Pietrelciny (1887–1968), vlastním jménem Francesco Forgione, má na kontě celou řadu zázraků, z nichž některé se podařilo ověřit a prozkoumat, ale ne vysvětlit.

reklama

Pozornost poutají především jeho stigmata, která jej provázejí několik desetiletí. Poprvé se u něj objevila v roce 1918 a od té doby jej provázela celým životem. Zmizela až v okamžiku jeho smrti.

Ani tehdy však již mrtvý kněz nepřestal udivovat věřící i skeptiky. Pio je pohřben v klášteře v San Giovanni Rotundo. Když od jeho skonu uplynulo 34 let, byl hrob znovu otevřen.

Tou dobou už zřejmě překvapilo jen málokoho, že na mrtvole světce se od jeho posledního okamžiku téměř nic nezměnilo. Tělo prý nebylo nijak balzamováno, přesto otec Pio i desetiletí po své smrti vypadá, jako by jen spal. Probudí se někdy, aby vykonal další z řady zázraků?

ZÁHADNÁ STIGMATA

Stigmata se u otce Pia poprvé objevují v roce 1918 poté, co se nabídl jako smírná oběť za zločiny během první světové války. Celkem pět krvácejících ran (dvě na rukou, dvě na nohou a jednu v boku) zpodobňuje rány Kristovy.

reklama

Objevují se totiž v místech, kde bylo tělo Ježíše Krista přibito ke kříži, a v místě, kudy do jeho těla proniklo kopí, které ukončilo jeho život. „Bolest byla tak intenzivní, že jsem začal mít pocit, jako bych umíral na kříži,“ potvrzuje sám Pio.

Stigmata jsou věřícími považována za důkaz svátosti. Dokonce i skeptikové jsou proti stigmatům otce Pia bezradní. Kněz je až do své smrti sledován týmem odborníků, kteří se pokoušejí záhadu objasnit.

Jenže jediné, na co přijdou, je to, že rány si nezpůsobuje sám. Odkud se tedy krev bere?

Stigmata na rukách mladého Pia, foto neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
Stigmata na rukách mladého Pia, foto neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

VYSVĚTLENÍ NEMÁME

Krvácející rány prozkoumal také známý římský chirurg Dr. Giorgio Festa (1860–1940), který dospěl k závěru, že pro Piova stigmata neexistuje vysvětlení.

reklama

„Rány tohoto kněze není možné vysvětlit přirozeným způsobem, protože odporují všem přírodním zákonům. Každá normální rána se zahojí, nebo zanítí,“ tvrdí lékař. „U otce Pia nedochází ani k jednomu.

Vědecky není možné vysvětlit, že otevřená rána se ani nezmenšuje, ani nezvětšuje.“ V současnosti se lékaři domnívají, že krvácení z těchto míst může být u silně věřících osob psychosomatického původu (psychosomatika vychází z přesvědčení, že tělové a psychické prožitky spolu úzce souvisejí – pozn. red.).

Rány na dlaních totiž neodpovídají tomu, jak bývali trestanci ukřižováni. Ve skutečnosti totiž docházelo k přibití člověka na kříž přes zápěstí, neboť hřeb v dlaních by celou váhu těla neudržel.

Stigmata na dlaních tak podle nich zrcadlí rány Kristovy tak, jak je zachycují umělecké představy na náboženských malbách. Dokáže tedy pouze silná víra způsobit přetrvávající krvácení? Nelze to vyloučit.

Pak ovšem stále zůstává bez vysvětlení, proč krev vytékající z Piových ran velmi intenzivně voněla a její charakteristické aroma údajně cítili i lidé bez čichu.

PŘEDVÍDÁ OSUDY LIDÍ A NÁRODŮ?

Otec Pio prý také dokázal vidět do budoucnosti! Jeho dar jasnovidectví se během jeho života i mnoho let po smrti několikrát potvrdil. Kněz prý na den přesně předpovídá datum své smrti.

Dobu skonu svým způsobem předvídá i pozdějšímu československému kardinálovi Františku Tomáškovi. Tomu údajně v době hluboké totality 60. let Pio sděluje, že nezemře, dokud nebude jeho vlast svobodná.

Tomášek se skutečně dožívá sametové revoluce a umírá až v roce 1992 ve věku 93 let.

V roce 1947 zase Pio předvídá budoucnost tehdy neznámému knězi Karolu Wojtyłovi (1920–2005). Říká mu, že se jednou stane papežem.

Wojtyła si z tohoto proroctví čas od času utahoval, pak ale jeho hvězda začala stoupat a dnes jej veřejnost zná spíše jako papeže Jana Pavla II., který v roce 2002 Pia prohlásil za svatého.

Viděl Pio v mladém knězi skrytý potenciál, nebo skutečně spatřil jeho budoucnost?

Stigmata zrcadlí rány Kristovy tak, jak je zachycují umělecké představy na náboženských malbách, foto Diego Velázquez / Creative Commons / volné dílo
Stigmata zrcadlí rány Kristovy tak, jak je zachycují umělecké představy na náboženských malbách, foto Diego Velázquez / Creative Commons / volné dílo

ZÁZRAČNÁ UZDRAVENÍ

Další z mnoha Piových zázraků se odehrává v roce 1953. Tehdy je jistá dáma hospitalizována s obrovskými bolestmi břicha a po vyšetření se dozvídá, že je nutné provést okamžitou operaci.

To ale pacientka odmítá a místo toho napíše dopis Piovi, v němž prosí, aby se za ni pomodlil. Pio na dopis odpoví. Ženu nabádá, aby se vrátila do nemocnice, a slibuje, že na ni bude v modlitbách myslet.

Žena uposlechne a vydá se do nemocnice, kde znovu podstoupí důkladné vyšetření. Tentokrát však lékaři nenajdou ani stopy po její závažné nemoci. Uzdravila ji Piova modlitba, nebo snad lékaři při prvním vyšetření chybovali?

Chyba lékařů je jistě možnou odpovědí, ale ne v případě, kdy jsou zázračných uzdravení zaznamenány desítky! O rok později po rozhovoru s knězem se na vlastní nohy dokáže postavit paralyzovaný muž.

Znám je také případ sedmileté Gemmy di Giorgio, která se narodila bez zorniček a přesto v roce 1947, po setkání s Piem, zázračně prozřela a výborný zrak ji od té doby provázel po celý život! Existuje pro to jiné vysvětlení, než že se stal zázrak?

Pio předpověděl zvolení Jana Pavla II. Papežem, foto Bundesarchiv, B 145 Bild-F059406-0011 / Wegmann, Ludwig / Creative Commons / CC-BY-SA 3.0
Pio předpověděl zvolení Jana Pavla II. Papežem, foto Bundesarchiv, B 145 Bild-F059406-0011 / Wegmann, Ludwig / Creative Commons / CC-BY-SA 3.0
Foto: Creative commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 641
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.0tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 2.9tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční