3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Mši svatou v maltském kostele údajně sloužil kostlivec
Mši svatou v maltském kostele údajně sloužil kostlivec
od 20.10.2022
3.3tis
Kostel sv. Filipa, kde údajně celebroval mši kostlivec. Zdroj foto: Txllxt TxllxT, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
320
SDÍLENÍ
3.3tis
ZOBRAZENÍ

Město Senglea v jihovýchodní části Malty je spojováno se záhadným výjevem kněze-kostlivce, který vyděsil jistou místní občanku paní Mangionovou, jež se vypravila do svatostánku na ranní mši.

Výrazem „kostlivec“ nemyslíme nějakou hubenou ba astenickou tělesnou konstrukci zmíněného sluhy Božího, ale chápeme jej jako doslovný popis. Co strašného paní Mangionová v kostele spatřila?

Kostel sv. Filipa byl tehdy jen velmi spoře osvětlen. Maltské kostely nejsou obvykle tak temnými místy. Zdroj foto: Senglea_Basilica.jpg: Sengleaboyderivative work: Rabanus Flavus, Public domain, via Wikimedia Commons Senglea je nyní vyhledávaným turistickým cílem na jihovýchodě ostrova Malta. Zdroj foto: Xwejnusgozo (montage)Ies, Sudika, Tango7174 and Thyes (original photos), CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Duchařské příběhy jsou i součástí maltské historie. Zdroj ilustračního fota: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Kostel sv. Filipa, kde údajně celebroval mši kostlivec. Zdroj foto: Txllxt TxllxT, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Senglea je velmi starobylé město, jehož opevnění se vyznamenalo například v šestnáctém století při obléhání Malty osmanskou armádou. Městu dál název jeho zakladatel Claude de la Sengle. Byl to jeden z velmistrů Řádu maltézských rytířů.

I z toho je patrné, že zbožnost a katolická víra nebyly nikdy pro místní obyvatele jen prázdné pojmy.

Senglea je nyní vyhledávaným turistickým cílem na jihovýchodě ostrova Malta. Zdroj foto: Xwejnusgozo (montage)Ies, Sudika, Tango7174 and Thyes (original photos), CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Senglea je nyní vyhledávaným turistickým cílem na jihovýchodě ostrova Malta. Zdroj foto: Xwejnusgozo (montage)Ies, Sudika, Tango7174 and Thyes (original photos), CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Zlá předtucha

Inkriminovaný den začal pro paní Mangionovou zcela normálně. Nebohá žena netušila, jakým zkouškám bude brzy vystavena. Spěchala do kostela na mši. Přišla však příliš brzy. Ke svému překvapení však zjistila, že vchodové dveře byly již odemčené.

reklama

Váhavě vstoupila dovnitř. Byla zde zatím sama. Kostelní loď se utápěla v přítmí a pouze na oltáři se mihotalo světlo ze dvou zapálených svíček. Brzy se však objevil kněz, aby zahájil bohoslužbu.

Kostel sv. Filipa byl tehdy jen velmi spoře osvětlen. Maltské kostely nejsou obvykle tak temnými místy. Zdroj foto: Senglea_Basilica.jpg: Sengleaboyderivative work: Rabanus Flavus, Public domain, via Wikimedia Commons
Kostel sv. Filipa byl tehdy jen velmi spoře osvětlen. Maltské kostely nejsou obvykle tak temnými místy. Zdroj foto: Senglea_Basilica.jpg: Sengleaboyderivative work: Rabanus Flavus, Public domain, via Wikimedia Commons

Je příliš brzy, ještě má dostatek času, pomyslela si paní Mangionová. Kdesi hluboko uvnitř její mysli klíčila zlá předtucha. Byla to dozajista zvláštní mše, které byla přítomna pouze jediná osoba. Nicméně, bohoslužba dospěla ke svému závěru. Kněz se otočil… Světlo svíček odhalilo děsivý výjev.

Duchařské příběhy jsou i součástí maltské historie. Zdroj ilustračního fota: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Duchařské příběhy jsou i součástí maltské historie. Zdroj ilustračního fota: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Kněz-kostlivec

O paní Mangionovou se pokoušely mdloby, padla na ni hrůza z obrazu, který měla před sebou. Místo do lidské tváře hleděla do prázdných očních důlků lebky! Snad, aby alespoň na okamžik přerušila děs z viděného, zavřela oči.

reklama

Slyšela, jak se za jejími zády otevřely široké dveře kostela a její sousedé přicházejí na mši. Otevřela oči. Po knězi-kostlivci nebylo ani památky. Z oltáře zmizely i zapálené svíce. Děsivý zážitek nebyl nikdy vysvětlený. Mohlo se jednat o nejapný žert?

Co by se stalo, kdyby nepřišli do kostela další lidé? Otázky, které zůstaly bez odpovědí…

Foto: 1 - Xwejnusgozo (montage)Ies, Sudika, Tango7174 and Thyes (original photos), CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - Senglea_Basilica.jpg: Sengleaboyderivative work: Rabanus Flavus, Public domain, via Wikimedia Commons, 4 -Txllxt TxllxT, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 856
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.2tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční