15. srpna 1977: Astronom Jerry Ehman zachytí tzv. Wow! signál, nikdy nevysvětlený úzkopásmový signál přicházející zpoza hranic Sluneční soustavy.
Domů     Neobjasněné události
Mystéria Sázavského kláštera
Pavel Polcar
od Pavel Polcar 23.4.2021
5.1tis
Sázavský klášter úzce spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého Prokopa patří k nejpozoruhodnějším poutním místům v Čechách. Foto: VitVit / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0
190
SDÍLENÍ
5.1tis
ZOBRAZENÍ

Se Sázavským klášterem, jenž leží nad stejnojmennou řekou a který se nachází ve Středočeském kraji, je neodmyslitelně spjato jméno jeho zakladatele a prvního opata svatého Prokopa, duchovního ochránce země České.

Sázavský klášter úzce spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého Prokopa patří k nejpozoruhodnějším poutním místům v Čechách. Foto: VitVit / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 Legenda o svatém Prokopu vznikla přebásněním latinské prozaické legendy Vita sancti Procopii maior (Větší život sv. Prokopa), jež pravděpodobně pochází někdy z počátku 14. století.  Foto: VitVit / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 Česká veršovaná legenda je oproti latinské verzi o něco mladší a její vznik se klade do doby vlády Karla IV. (1316-1378). Foto: VitVit / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 Legenda o sv. Prokopu zmiňuje také jeho tzv. milostný obraz, na kterém je zaznamenán. Podobizna dokáže údajně zázračně měnit výraz tváře svatého muže. Foto:  VitVit / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 Čertova brázda se do současnosti příliš nezachovala, zbylo jen pár krátkých úseků. Foto:  VitVit / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0

Prokop (konec 10. století-1053) se podle Letopisů mnicha sázavského narodil v malé vesnici nazývané Chotouň. Podle legendy vyrůstal na Vyšehradě, kde se v tehdejší době velice dařilo slavné škole slovanského jazyka, zde se také později stal kanovníkem kapituly vyšehradské.

Tento fakt ale pochází až ze starších údajů a nemůže být pravdivý, protože Vyšehrad a kněžská škola vznikli až dlouho po Prokopově smrti. Historikové se tak přiklánějí k verzi, že Prokop získal individuální vzdělání u nějakého staršího zkušenějšího kněze, jenž se ho ujal a zasvětil jej jak do křesťanské, tak i slovanské vzdělanosti.

Legenda o svatém Prokopu vznikla přebásněním latinské prozaické legendy Vita sancti Procopii maior (Větší život sv. Prokopa), jež pravděpodobně pochází někdy z počátku 14. století. Foto: VitVit / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0

NEBYL ŠŤASTNÝ

Ještě dříve, než se stal Prokop knězem, se oženil a zplodil syna Jimrama. Kolem roku 1000 přijal v Břevnovském klášteře benediktínskou řeholi, poté odešel do sázavských lesů, kde žil poustevnickým životem.

Písemné prameny udávají, že se usadil pod klenbou jedné jeskyně nad řekou Sázavou. Jeho touha po asketickém životě byla tak naplněna. Velice rychle se po kraji rozšířila pověst o jeho ctnostech a zázracích, jež vykonával.

Nad svou jeskyní začal Prokop postupně stavět jednoduchý dřevěný kostelík zasvěcený Panně Marii a sv. Jannu Křtiteli.

Česká veršovaná legenda je oproti latinské verzi o něco mladší a její vznik se klade do doby vlády Karla IV. (1316-1378). Foto: VitVit / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0

PŘISPĚL I KNÍŽE

Český kníže Oldřich z rodu Přemyslovců se v těchto lesích při lovu ztratil a při hledání správné cesty narazil na Prokopa. Následkem tohoto setkání byl namísto Prokopovy poustevny roku 1032 založen jeden z nejstarších klášterů na našem území, Sázavský klášter, jehož prvním opatem se, i přes své zdráhání, stal samotný Prokop.

Klášter byl velmi významným centrem slovanské liturgie a vzdělanosti. Staroslověnské písemnictví v Čechách bylo pěstováno až do konce 11. století. Následně došlo k násilnému potlačování slovanské bohoslužby.

Legenda o sv. Prokopu zmiňuje také jeho tzv. milostný obraz, na kterém je zaznamenán. Podobizna dokáže údajně zázračně měnit výraz tváře svatého muže. Foto: VitVit / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0

BDĚL NAD KLÁŠTEREM I PO SVÉ SMRTI

Za vlády knížete Spytihněva byli slovanští mniši pro svůj bohoslužebný jazyk nařčeni z kacířství, vypuzeni do Uher a nahrazeni německými mnichy latinského obřadu. Dělo se tak již po Prokopově smrti.

Podle legendy se německým mnichům zjevoval Prokopův duch, který ani po smrti nepřestal být ochráncem slovanské tradice kláštera. Přikázal cizím mnichům, aby opustili klášterní prostory, když však neuposlechli, tak je začal vyhánět ranami opatské berly.

Sv. Prokop se stal osobností symbolizující češství čelícího německé expanzi. I v legendě je možné narazit na momenty bránící český živel. Němečtí mniši jsou zde pojímáni jako tzv. cizozemci a hovoří se o nich také jako o „ďáblových poslech“, což má odkazovat na jeden z Prokopových dřívějších zázračných činů, a to na vyhnání ďáblů, kteří se usadili poblíž Sázavy, aby zde zapudili českého člověka.

Čertova brázda se do současnosti příliš nezachovala, zbylo jen pár krátkých úseků. Foto: VitVit / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0

ZAPŘAŽENÝ ĎÁBEL

S pekelnými bytostmi je spjatá i další pověst, a to původ linie dlouhé zhruba 21 kilometrů mezi Sázavou a Chotouní, za jejímž vznikem měl údajně stát Prokop, který si do pluhu zapřáhl čerta.

Archeologové spojují tzv. Čertovu brázdu s významnou dálkovou cestou vedoucí z jižních Čech přes sázavský brod do Chotouně, Nymburka a dále do Polabí. Podle nich mohla sloužit jako taková pravěká dálnice či rituální stezka.

Foto: FOTO: Úvodní foto: VitVit / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0, Foto 1, 2, 3 a 4 – commons.wikimedia
Lokalita:
reklama
Související články
od Filip Appl 13.8.2022 2.3tis
Mikronésie ležící v Tichém oceánu severovýchodně od Austrálie je exotickou lokalitou plnou nekonečného oceánu, ale i fascinujících přírodních scenérií. Nedaleko největšího ostrova mikronéské federace se pak rozkládá také jedna z nejzáhadnějších lokalit planety: ruiny prastarého města Nan Madol. Proč do nich už zamířily kroky nejednoho slavného záhadologa? Guvernér kolonie Německá Nová Guinea Victor Berg (1861–1907) si prohlíží […]
od Mirek Brát 12.8.2022 2.7tis
Nizozemsko při hlášení pozorování o výskytu UFO spoléhá na rychlost. Právě proto zde byla zřízena horká linka UFO Hotline. Její idea se zrodila  již v roce 2006. Středisko pro nahlášení výskytu UFO si na nedostatek práce rozhodně nemůže stěžovat! Po nahlášení výskytu UFO hledají operátoři linky a redaktoři připojeného webu možnou příčinu záhadného jevu. Vznikají […]
od Mirek Brát 11.8.2022 3.2tis
Občas by se mohlo zdát, že UFO má zájem především o velmoci a velké státy. Není to však pravda. I evropské ministáty typu Andorry, Lichtenštejnska, Monaka, San Marina a Vatikánu jsou pro neidentifikovatelné létající objekty atraktivní vábničkou! Pozorování UFO na obloze nad evropskými ministáty můžeme dokladovat nejen konkrétními událostmi, ale i dobou, po kterou zde […]
od Mirek Brát 10.8.2022 3.1tis
V období let 1817-1819 došlo u pobřeží Gloucesteru ve Spojených státech k mnoha pozorováním velkého mořského hada. Dokonce se podařilo najít údajné mládě tohoto legendárního tvora. Zdálo se, že záhada mořských hadů je jen krůček od vyřešení… Mořský had v lokalitě Gloucesteru na pobřeží Atlantského oceánu byl poprvé pozorován již v sedmnáctém století. Sporadická hlášení o jeho výskytu se […]
od Dalibor Vrána 10.8.2022 3.5tis
Britský hasič Jim Templeton (1920–2011) pořídí 23. května 1964 v hrabství Cumbria na severozápadě Anglie snímek, který ho následně pronásleduje celý život… Hovoří o něm i krátce před smrtí pro televizi BBC: „Byla to normální odpolední procházka. Posadili jsme se do trávy a já řekl dcerce, že ji vyfotím v jejích nových šatech. Nikdy by […]