Domů     Zázraky
Na dvou místech zároveň
Pavel Polcar
od Pavel Polcar 20.7.2021
4.0tis
Bilokace je nadpřirozená schopnost vyskytovat se v jeden okamžik na dvou místech. Foto: Free-Photos / pixabay
163
SDÍLENÍ
4.0tis
ZOBRAZENÍ

Schopnost být v jednu chvíli na více místech najednou bývá přisuzována v rámci náboženství svatým, mezi „nevěřícími“ pak spadá do parapsychologie. Může to být způsobeno pomocí nějakých drog, či jde jen o halucinace nebo podobné přeludy?

Bilokace je nadpřirozená schopnost vyskytovat se v jeden okamžik na dvou místech. Foto: Free-Photos / pixabay Řadí se v církvi mezi zázraky, nebo paranormální jevy? Foto: TheDigitalArtist / pixabay Bilokace chápaná jako zázrak je připisována některým svatým. Foto: 657317 / pixabay Stačí být přesvědčen, že objekt může existovat na více místech najednou. Foto: johnhain / pixabay

Italský duchovní Alfons Maria z Liguori (1696-1787) byl spatřen svědky při modlitbách, ve stejnou dobu byl však viděn církevními hodnostáři, jak klečí u lůžka právě umírajícího papeže Klementa XIV (1705-1774). S fenoménem rozdvojení se setkali i další.

Řadí se v církvi mezi zázraky, nebo paranormální jevy? Foto: TheDigitalArtist / pixabay

LEGENDY PRAVÍ…

V minulosti lze nalézt mnoho doložených případů bilokace. Často se tak dělo u svatořečených, o nichž jsou tradovány legendy, ve kterých se dopouštějí svých zázračných činů.

Mnoho z těchto světců bylo údajně spatřeno na dvou místech zároveň. Jsou výpovědi svědků pravdivé? Bilokaci měl ovládat např. portugalský františkán Antonín z Padovy (1195-1231), italský poustevník a zakladatel řeholního řádu paulánů František z Pauly (1416-1507), španělský katolický kazatel a misionář František Xaverský (1506-1552) či italský kněz Pio z Pietrelciny (1887–1968).

Bilokace chápaná jako zázrak je připisována některým svatým. Foto: 657317 / pixabay

KÁZALI NA DVOU MÍSTECH ZÁROVEŇ?

Antonín z Padovy si roku 1226 při jedné bohoslužbě vzpomene, že přislíbil sloužit mši i v dalším klášteře. V tu chvíli přítomní spatří, podle jejich vyprávění, jak se od kněze oddělí stín a mizí.

Kněz tak údajně svůj slib dodržel a odsloužil dvě bohoslužby současně. Stejně tak došlo k rozdvojení i u Františka z Pauly, jenž byl viděn, jak káže a vaří v kuchyni – měl se tedy nacházet na dvou místech ve stejný čas.

František Xaverský, jeden ze zakladatelů Tovaryšstva Ježíšova, využíval rozdvojení pro vedení svých misií. Pio z Pietrelciny využíval bilokaci k léčení na dálku. Schopnost rozdvojení měla být světcům propůjčena samotným Bohem, který tak chtěl obrátit na víru více lidí.

Bilokace se však nedrží pouze v církevním prostředí, lze se s ní setkat prakticky kdekoli.

Stačí být přesvědčen, že objekt může existovat na více místech najednou. Foto: johnhain / pixabay
Foto: Úvodní foto: Free-Photos / pixabay, Foto1, 2 a 3 - pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 22.11.2021 1.9tis
U hrobu historicky první české světice se odehrává řada nadpřirozených úkazů, z nichž některé jsou považovány za zázračné. Mezi ně patří také několik podivuhodných uzdravení nevyléčitelně nemocných pacientů.     Kněžna a mučednice svatá Ludmila (860–921), která je rovněž babičkou další významné osobnosti, svatého Václava (907–935), je označovaná za matku chudých, světlo slepých a pomocnici […]
od Pavel Polcar 20.11.2021 3.6tis
Jedna z nejznámějších poutních cest světa je ta, která vede ke hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. Ve skutečnosti se nejedná o jednu cestu, ale o celou síť cest, jež mají různý počáteční bod. Pro většinu cestovatelů začíná samotná cesta již před dveřmi jejich domu a záleží jen […]
od Adriana Vojtíšková 9.11.2021 3.1tis
Příběh o dívce, která má dlouhé zlaté vlasy, je znám z pera Karla Jaromíra Erbena (1811–1870). Vypráví se v něm o kuchaři Jiříkovi, který ochutná z kouzelného jídla…     Kouzelný pokrm je ale připravován pro krále. Každý, kdo pochoutku okusí, tak získá schopnost rozumět řeči zvířat. Když král Jiříkovo provinění odhalí, musí mu za […]
od Pavel Polcar 5.11.2021 2.3tis
Na okraji saharské pouště je z vesmíru viditelná tajemná kruhová struktura. Někteří odborníci se domnívají, že jde o pozůstatek legendárního ztraceného města. Kosmonauti potvrdili, že z oběžné dráhy je skutečně možné spatřit kruhový prstenec, jenž se nachází v africké Mauretánii. Objekt je nazýván Guell al-Richat, což znamená v překladu „Oko Sahary“. Dodnes však není zřejmé, […]
od Mirek Brát 4.11.2021 1.7tis
Pokud se v nejbližší době chystáte přesazovat domácí rostliny, zpozorněte. Jistě, Adéla, co nevečeřela, žije jen na filmovém plátně. Stejně tak zákeřní vědeckofantastičtí trifidi. Ovšem, prý se staly ještě horší věci. Kdoví, jaké sazeničky či semena jste si to vlastně koupili? Jakoby váš fíkus po vás mlsně otáčel listy…     V historii objevíte řadu legend […]