21. ledna 1988: O svém zážitku z předešlé noci vypovídá australská rodina Knowlesových, kterou mělo pronásledovat UFO.
Domů     Reportáže
Nejstrašnější mučicí nástroj se zrodil v hlavě autora Kytice
Mirek Brát
od Mirek Brát 12.8.2021
5.6tis
Spisovatelova busta z profilu.
591
SDÍLENÍ
5.6tis
ZOBRAZENÍ

Kytici Karla Jaromíra Erbena chápeme jako klasickou školní četbu. Přesto by některé její pasáže měly být přístupny až od osmnácti let věku. Navíc je zde naznačen i strašný mučicí nástroj, vedle kterého rezaví nicotností i pověstná železná panna. Co tak hrůzného měl pan Erben na mysli?

Prokrústés (vlevo), Théseus (vpravo). Právě mladý řecký hrdina Théseus učinil konec řádění krutého bandity. Použil proti němu jeho vlastní metodu. Na lůžku mu uťal sekerou přečnívající hlavu.  

Zdroj foto: British Museum, CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons
Památník Karla Jaromíra Erbene nese ve vrcholové partii autorovu bustu. Spisovatelova  busta z profilu. Inspiraci pro baladu Záhořovo lože poskytly barokní sochy  Matyáše Bernarda Brauna v lesním prostředí u Kuksu.  Areál Kuksu byl důležitým místem pro vznik balady. Železná panna v muzejní expozici. Zdroj foto:  

Grafenschreck, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

S patřičným naturalismem vykreslenou torturu najdeme v baladě Záhořovo lože, která je součástí sbírky Kytice. Ve zkratce jde o to, že satan chce přinutit ďábla k vydání jistého dokumentu. Ďábel vzdoruje běžným druhům mučení, a tak satan verši Karla Jaromíra Erbena přikazuje:

Rozlítiv se satan, káže ve svém hněvu:

„Nuže ať obejme pekelnou děvu!“ –

A byla ta děva z železa skuta,

rámě vztažené k toužebné milosti:

přivinula ďábla na svá prsa krutá,

a zdrceny jsou všecky jeho kosti.

Strašlivě řve ďábel, jako had se svíjí,

a ho pak již smysl i cit pomíjí.

Areál Kuksu byl důležitým místem pro vznik balady.

Pekelná děva

Železná panna se řadí k nástrojům útrpného středověkého práva, byť je její existence historiky zpochybňována. Mělo se jednat o kovovou či dřevěnou konstrukci, která obepínala tělo vyslýchaného. Konstrukce byla na vnitřních stranách osazena ostrými kovovými hroty.

Železná panna v muzejní expozici. Zdroj foto:Grafenschreck, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Ty pronikaly do těla při uzavírání schránky. První takový mučicí nástroj měl vzniknout již v antice ve starověké Spartě. Když Karel Jaromír Erben umístil v Záhořově loži do mučírny pekelnou děvu, měl na mysli železnou pannu, což vyplývá i z autorových poznámek k původnímu textu.

Památník Karla Jaromíra Erbene nese ve vrcholové partii autorovu bustu.

Záhořovo lože

V popisované baladě se ovšem ďábel z mučení pekelnou děvou – železnou pannou brzy zotaví. Satan už neví, jakým bestiálním způsobem ďáblovo mučení zostřit. Vytáhne poslední trumf:

I zařičel satan poslední své slovo:

„Uvrzte jeho v lože Záhořovo!“

Inspiraci pro baladu Záhořovo lože poskytly barokní sochy Matyáše Bernarda Brauna v lesním prostředí u Kuksu.

Stačila jen zmínka o Záhořově loži, a ďábel satanovi požadovaný dokument poslušně vydal. Co bylo ono Záhořovo lože? Jakými strašnými mukami hrozilo? Karel Jaromír Erben neposkytuje v baladě přesnější popis a dílo nechává doznívat pouze v duchovní rovině pokání, které byla ovlivněna nejen teologickým učením jansenismu, ale například i expresivitou barokních soch v lokalitě Kuksu.

Inspirace antikou

Můžeme tak jen spekulovat, zda našeho literárního velikána v praktické rovině neinspirovala četba antických autorů či řecká mytologie. Právě zde se totiž objevuje mučicí nástroj, který používal attický lupič Prokrústés.

Prokrústés (vlevo), Théseus (vpravo). Právě mladý řecký hrdina Théseus učinil konec řádění krutého bandity. Použil proti němu jeho vlastní metodu. Na lůžku mu uťal sekerou přečnívající hlavu.Zdroj foto: British Museum, CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons

Ten zval do svého příbytku důvěřivé pocestné a nabízel jim i možnost odpočinout si na lůžku. Běda však, když nešťastníkovi nohy přečnívaly: pak mu Prokrústés nohy odsekl. Pokud byly oběti menšího vzrůstu, Prokrústés je napínal, aby dosáhly délky lůžka. Kdo ví, možná měl pan Erben při psaní Záhořova lože před očima i tento krutý příběh.

foto1 - British Museum, CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons, foto2,3,4,5 - autor, foto6 - Grafenschreck, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 18.10.2021 7.9tis
Na světě existuje jen malé množství náboženských relikvií spojených s islámem či jeho zakladatelem. Jednou z nich je plášť, který měl údajně prorok Mohamed na sobě, když se jedné noci setkal s anděli a Bohem. Pravost pláště je však důvodně zpochybňována.     V muslimském světě existuje pouze malá hrstka náboženských artefaktů. Jde o přísně […]
od Matěj Soukup 17.10.2021 5.2tis
Ačkoliv nejznámějším místem, kde se ztrácejí lidé, letadla i lodě, je bezesporu bermudský trojúhelník, nejsevernější výspa americké pevniny, Aljaška, má také své tajuplné místo. V oblasti mezi městy Barrow, Anchorage a Juneau, která pokrývá celý Aljašský poloostrov, nápadně často mizí turisté i místní. Oblast začala přitahovat pozornost veřejnosti v říjnu 1972, kdy malé soukromé letadlo […]
od Mirek Brát 14.10.2021 5.6tis
Začátek konce napoleonské éry se začal odpočítávat u Moskvy v roce 1812. Na počátku ruského tažení čítala francouzská armáda téměř 700 000 mužů. Domů se jich vrátí pouhá desetina. A někteří z nich brzy zemřou za záhadných okolností!   Je září roku 1812. Před branami Moskvy usilovně přemýšlí „malý velký muž“, který dovedl obrovskou mnohonárodnostní armádu až sem, […]
od Matěj Soukup 11.10.2021 4.8tis
Jedna z nejvíce seismologicky aktivních oblastí na naší planetě se nachází u pobřeží Japonska. Téměř každoročně jsou Japonci svědky několika desítek silnějších zemětřesení. To vůbec nejničivější v posledním desetiletí zlikvidovalo spolu s následnou vlnou tsunami jadernou elektrárnu Fukušima. Hrozící ekologickou katastrofu se jen tak tak podařilo odvrátit. Ačkoliv dnes víme, že zemětřesení způsobují posuny a […]
od Matěj Soukup 9.10.2021 5.0tis
Když se pětice mladých mužů vracela z basketbalového zápasu na Kalifornské státní univerzitě, určitě ještě netušili, že je to jejich poslední cesta. Čtyři z nich za záhadných okolností zahynuli. Pátého se nikdy nepodařilo najít, je však také pokládán za mrtvého. Pětice se vracela v noci 24. února 1978 z utkání na univerzitě do města Yuba […]