2. prosince 1919: Z budovy v Torontu náhle mizí divadelní magnát Ambrose J. Small. Marně se ho snaží najít i slavný senzibil.
Domů     Obávaný mnich Abel: Nostradamus východu
Obávaný mnich Abel: Nostradamus východu
od 7.6.2022
3.4tis
Mnich předpovídá příchod Antikrista. Foto: Pixabay
391
SDÍLENÍ
3.4tis
ZOBRAZENÍ

Tento prorok úspěšně předpovídal velmi konkrétní historické události ve své vlasti a jeho vize se zakrátko staly natolik obávanými, že se jej vrchnost snažila umlčet.

Mnich předpovídá příchod Antikrista. Foto: Pixabay Předpověděl průběh vlády i přesné datum smrti ruské carevny Kateřiny II. Veliké. Foto: Creative commons - volné dílo Car Pavel I. údajně po osobním setkání s mnichem Abelem nechává sepsat jeho zlověstná proroctví Foto: Creative commons - volné dílo

Na konci svého života Abel údajně tajně sepsal knihu o příchodu Antikrista, v níž předpověděl datum soudného dne…

reklama

Mnich Abel, vlastním jménem Vasilij Vasiljev (1757–1841), je ruský umělec a především prorok, jehož předpovědi se specializují hlavně na vládce a osudy jeho vlasti.

Tento muž, který své schopnosti objevil až ve věku téměř třiceti let, za svého života úspěšně předpověděl průběh vlády i přesné datum smrti ruské carevny Kateřiny II. Veliké (1729–1796), stejně jako jejího následovníka, kontroverzního panovníka Pavla I. Ruského (1754–1801).

Ve svých prorockých knihách hovoří také o Napoleonově tažení do Ruska v roce 1812 a popisuje zničující požár hlavního ruského města Moskvy v témže roce.

Jak už to ale bývá, naplněním svých pro Rusko nepříjemných vizí mnich Abel tehdy spíše trpí a za svůj jasnovidecký dar se dočká jen opakovaného věznění a pronásledování.

Jeho pověst jej však každopádně předchází a lidé jej považují za nejlepšího ruského proroka své doby.

Předpověděl průběh vlády i přesné datum smrti ruské carevny Kateřiny II. Veliké. Foto: Creative commons - volné dílo
Předpověděl průběh vlády i přesné datum smrti ruské carevny Kateřiny II. Veliké. Foto: Creative commons – volné dílo

TRUHLA S TAJEMSTVÍM

Car Pavel I. údajně po osobním setkání s mnichem Abelem nechává sepsat jeho zlověstná proroctví do knih o budoucnosti Ruska a nařizuje zapečetit je v jakési truhle, kterou nesmí nikdo otevřít po dobu 100 let.

reklama

Proč? Byly v knihách popsány všechny hrůzy, kterými později tato země v průběhu dějin skutečně prošla, nebo chtěl Pavel jen zabránit panice, kterou Abelovy předpovědi tehdy vyvolávaly?

Vždyť později byl vydán dokonce dekret, který mnichovi zakazoval jeho vize jakkoliv veřejně prezentovat! Ona truhla s proroctvím se bohužel v toku času kamsi ztratila, a to zřejmě nenávratně.

Nikdo tak dnes nemůže říci, zda na slova tajuplného a obávaného mnicha Abela nakonec došlo. A pokud ano, tak mlčí.

Car Pavel I. údajně po osobním setkání s mnichem Abelem nechává sepsat jeho zlověstná proroctví Foto: Creative commons - volné dílo
Car Pavel I. údajně po osobním setkání s mnichem Abelem nechává sepsat jeho zlověstná proroctví Foto: Creative commons – volné dílo

KDY PŘIJDE ANTIKRIST?

Není to ale jen budoucnost Ruska, co mnich Abel předpovídal. Podle starých zpráv údajně na konci svého života sepsal své nejděsivější proroctví – knihu o příchodu Antikrista. Měl v ní zmiňovat přesné datum soudného dne.

reklama

A jak už víme z jeho věštecké minulosti, právě v určování dat byl Vasilij Vasiljev až mrazivě přesný. Jenže písemné záznamy obsáhlých vizí mnicha Abela se bohužel dochovaly jen útržkovitě, spisy většinou vinou pronásledování tohoto proroka nenávratně zmizely.

Tento osud postihl i onu tajemnou knihu o příchodu Antikrista a dnes už tak zřejmě nikdo netuší, zda byla zničena, či je někde ukryta a čeká, až budou její slova konfrontována se skutečností.

Foto: Pixabay, Creative commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 662
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.0tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 2.9tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční