26. září 2020: Trevor Ross z města Inverness prý spatří lochnesskou příšeru poblíž části jezera, kde byla pozorována i dříve.
Domů     Náboženství a okultismus
Panenka Marie vám dá nahlédnout do budoucnosti
Luděk Příhoda
od Luděk Příhoda 18.9.2022
2.5tis
257
SDÍLENÍ
2.5tis
ZOBRAZENÍ

Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.

 

Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí dělá kamarádka Mirjana Dragičevićová.

Když dívky míjejí vrcholek kopce Podbrdo, jejich postavy jako by náhle zkameněly. Najednou před sebou totiž spatří jasnou siluetu ženy.

Nejprve se zjevení vysměje

Podivný obrys fascinuje především Ivanku, která o postavě začne hovořit jako o jasné Panně Marii. Mirjana se za troufalý nápad svojí kamarádce posmívá, siluetě příliš nevěnuje pozornost a obě pokračují v cestě.

U vesnice potkají jistou Milku Pavlovicovou, jež dívky poprosí, zda by jí nepomohly zahnat ovce z pastvy. Dívky Milce vyhoví a ve třech se společně vydají zpátky ke kopci. Tentokrát už úsměv Mirjany není tak přesvědčivý – zářící silueta ženy totiž ne a ne zmizet! I ona už pomalu uznává, že před nimi stojí svaté zjevení.

Pohled na městečko medžugorje FOTO: CJ-Bosnia and Herzegovina / Creative Commons / CC BY 2.0

Výprava na kopec

O zázračném objevu ihned informují své další kamarády – Vicku Ivankovićovou, Ivana Dragičeviće a Ivana Ivankovice – a ti všichni se na kopci zakrátko sejdou.

Ivana Dragičeviće Panna vyděsí natolik, že z místa uteče. Spustí tím řetězovou reakci a vyděšené děti nakonec utečou všechny. Tajemná silueta jim ale nedá spát a následující den se čtyři z nich vydají zpátky na místo.

Vezmou s sebou dva nováčky, desetiletého Jakoye Cola a sestru Milky, Mariju Pavlovicovou. Přízrak nově příchozí nezklame – stále se na onom místě nachází. Vzrušené děti vezmou nohy na ramena a pro jistotu vběhnou přímo do místního kostela, kde o všem vášnivě vypoví františkánskému knězi Jozu Zovkovi. Společně se pak shodnou, že šlo o skutečné zjevení Panny Marie.

Komunisté nevěří

O něco prostší popis celé události poskytne Marija biskupovi Pavaovi Žanićovi. Děti si šly údajně tajně pro cigarety, které měly schované v úkrytu, a při této příležitosti narazily na zjevení Panny Marie.

Ať už šlo o nahánění zbloudilých oveček, nebo o rošťácké kouření, zjevení popisují všichni stejně. O nevšední události ví najednou celý kraj, zprávy se rychle šíří i na místa nejvyšší. Jugoslávští činitelé a úředníci, vesměs protikatolicky naladění komunisté, jen kroutí hlavami.

Zprávy o zjevení považují za „úřednicko-nacionalistické“ spiknutí ze strany chorvatských extremistů. Biskup Žanić si ovšem trvá na svém, stejně tak františkánští představitelé církve.

Panna čile komunikuje

A nezůstane jen u pevného přesvědčení. Žanić ani chvilku neváhá a ještě v září téhož roku o všem informuje samotného papeže. Zjevení se Žanićem pravidelně „komunikuje“ a nebojí se jej obvinit z toho, že je v jugoslávské Hercegovině „nepořádek“ ve zdejších katolických poměrech.

Panna Maria se dokonce ostře vymezí proti papežskému dekretu Romanis Pontificibus, který požaduje odchod dvou františkánů z blízké farnosti. Církevní autority se chtě nechtě začnou zjevením zevrubně zabývat.

Aby měly vše pečlivě zdokumentované a podložené, rozhodnou se oslovit všechny, kdo tvrdili, že Pannu Marii spatřili. Šestici prvních dětských pozorovatelů jsou zaslány formuláře, které ve spolupráci s rodiči pečlivě vyplní.

Dominantou Medžugorje je kostel sv. Jakuba. FOTO: Ante Perkovic / Creative Commons / CC BY 2.5

Detailní popis a nezměrná krása

„Naše paní“, jak děti Pannu označují, je dle jejich svědectví asi 165 centimetrů vysoká, může jí být mezi 18 a 20 lety. Její obličej má být nápadně podlouhlý a oválný. Má černé vlasy. Její oči jsou prý modré, řasy jemné a obočí černé a tenké.

Panna má malý nos a narůžovělé tváře. Černé tenké rty vytvářejí úsměv, o němž respondenti píší jako o „nepopsatelné jemnosti“. Postava je oděná do modrošedého jednoduchého šatu, jenž volně spadá až k malému bělavému mráčku, na kterém Panna stojí.

Její závoj je zářivě bílý a dlouhý až k onomu mráčku. Na hlavě má Panna posazenou korunku s dvanácti zlatými hvězdami. „Její krásu nelze popsat. Není to nám známý typ krásy. Jde o něco éterického, nebeského, něco, co snad můžeme spatřit jen v ráji,“ vypovídají respondenti, když mají popsat krásu zjevující se Panny Marie.

Instance nejvyšší zasahuje

Místní, ale i hluboce věřící z celé země se začínají sjíždět na magické místo. Vypovídají, že jim Panna Marie předává své vize, které jsou vesměs pozitivní a plné lásky. Jednou se ale uchýlí i k naznačení toho, co bude v budoucnosti, a předpoví hrozivou občanskou válku v Jugoslávii, ke které nakonec skutečně v 90.

letech dochází. I přes desítky svědectví se najde dostatek skeptiků, kteří mariánským zjevením nevěří, a to dokonce i z nejvyšších řad církve.

Zjevení připomíná socha na vrcholku kopce Pobrdo. FOTO: CJ-Bosnia and Herzegovina / Creative Commons / CC BY 2.0

Kardinálova komise

Dění v Medžugorje neuniká ani oblíbenému papeži Janu Pavlu II. „Říct, že se v Medžugorje nic neděje, znamená popřít živoucí a prosebná svědectví tisíců lidí, kteří tam byli,“ říká přesvědčeně.

Dnes už bývalý papež Benedikt XVI. pak ustaví komisi pod vedením kardinála Camilla Ruiniho. Její cíl je jasný: Sesbírat a prověřit veškeré materiály týkající se mariánského zjevení.

Výsledná zpráva má pak posloužit při rozhodování, zda se v hercegovinském městečku pravidelně uskutečňuje zázrak.

Nadpřirozeno existuje

Od roku 2010 do roku 2014 se komise sejde sedmnáctkrát, topí se v dokumentech vatikánských archivů, zpovídá medžugorjské farníky, a dokonce je nucena spolupracovat s jugoslávskými tajnými službami. Komise neúnavně vyslýchá každého, kdo tvrdí, že Pannu Marii viděl.

Známé je svědectví již zmíněné dívky Vicky. „Dřív jsem se modlila jen čistě ze zvyku. Nyní jsem se modlitbám zcela oddala. Zasvětila jsem život kompletně Bohu,“ tvrdí. „Dějí se tady úžasné věci – Naše paní je tu s námi.

Přeje si, abychom ctili jejího syna. To je hlavní důvod, proč sem přichází už tak dlouho a tak často,“ dodává s tím, že jí osobně se Panna zjevuje od ledna 1983 a vypráví jí svůj příběh. Kardinál Ruini nakonec vyhotoví finální zprávu, jež hovoří ve prospěch nadpřirozených jevů v zapadlé balkánské obci.

Podivuhodná radiace

S vyšetřením zjevení si neláme hlavu jen církev, ale i záhadologové a mnozí vědci. Například Američan Boguslaw Lipinski se na místo sám vydá a naměří zde mnohonásobně zvýšené hodnoty radiace, zatímco skupinka povolaných francouzských odborníků zjišťuje, že šestice původních dětských svědků zjevení během společných vidění upadá do transu a všichni se v takový moment dívají do jednoho místa, jako by opravdu něco zázračného pozorovali.

Medžugorje dnes musí být připraveno na zástupy poutníků. FOTO: gnuckx / Creative Commons / CC BY 2.0

Nepříliš přesvědčený František

V roce 2017 se k dění v městečku vyjádřila opět autorita nejvyšší, tentokrát v osobě papeže Františka. Ten odmítl nekriticky přijmout závěry předchozího bádání a studií a prohlásil, že je třeba svědectví původních dětí prověřit mnohem víc do hloubky.

Nejnovější svědectví o zjevení dokonce označil za svědectví „pochybné hodnoty“. Uznal ale, že na místo přicházejí lidé, kteří zde konvertují, obracejí se k víře a k Bohu a učiní zde fatální životní změnu.

Je to hoax!

Velkými kritiky medžugorjské legendy se stanou dva vysloužilí biskupové z mostarské diecéze, Pavao Žanić a Ratko Perić. Ti se nebojí veškeré dění v hercegovinské obci označit za jeden velký hoax.

Žanić byl přitom zprvu nadšeným posluchačem mladých svědků nadpřirozených událostí a jejich svědectvím o zjeveních věřil. S postupem času ale otočil o 180 stupňů a dnes je zarytým bojovníkem proti medžugorjským mýtům.

Pochyby vyjadřuje také expert na mariánský kult Donal Foley. „Bohužel… jediným racionálním závěrem o Medžugorji je to, že se jedná o obrovskou, i když skutečně podmanivou náboženskou iluzi,“ nebere si servítky.

Neutěšená situace v soustátí

Populární katolický spisovatel E. Michael Jones se také netají názorem, že zjevení je podvod. Zprávy o tajemných světlech na kopci lze prý snadno vysvětlit iluzemi vytvořenými běžnými atmosférickými podmínkami nebo také drobnými požáry, které zde zakládá místní mládež.

Nit suchou nenechá na celém případu ani profesor sociologie Raymond Eve. „Věřím tomu, že první zjevení spatřená teenagery mohla být dost dobře způsobena osobnostními faktory. Například Ivanka, která zjevení spatřila jako první, právě přišla o maminku,“ míní.

Je možné, že si ve zjevené bytosti Ivanka představovala právě ji? „Vnímání zjevovaných skutečností se rychle rozšířilo v rámci malé skupiny,“ domnívá se Eve. „Napětí a úzkosti v regionu pravděpodobně zhoršily celý proces šíření vizí,“ dodává, a odkazuje tak na napjatou politickou i náboženskou situaci v Jugoslávii v letech před jejím rozpadem.

Fantazie dětí nezná mezí

Investigativní žurnalista a skeptik Joe Nickell vypočítává hned několik důvodů, na základě nichž se odvažuje tvrdit, že k žádným skutečným zjevením nedošlo. V příbězích jednotlivých pozorovatelů spatřuje několik protiřečících si skutečností.

Zmiňuje i na první pohled nedůležitou historku o tom, že děti šly na horu Podbrdo kouřit cigarety. Jejich prvotní verze příběhu ale hovořily o zahánění ovcí a také o sběru květin. Nepracovala zkrátka první červnové dny roku 1981 jen dětská fantazie?

Ať už je mariánský kult, budovaný několik desetiletí, postaven pouze na domněnkách, nic to nezmění na turistickém zájmu, jenž přivádí do zapadlého koutu Balkánu tisíce věřících. Z místa nadpřirozena se v průběhu let stalo místo, na kterém chce nejeden obchodník především vydělat.

Foto: Draceane / Creative Commons / volné dílo, CJ-Bosnia and Herzegovina / Creative Commons / CC BY 2.0, Ante Perkovic / Creative Commons / CC BY 2.5, gnuckx / Creative Commons / CC BY 2.0
reklama
Související články
od Mirek Brát 24.9.2022 805
Debata o proutkaření by jistě byla v mnohém barvitější, než politická show v předvečer významných voleb. Naším cílem však není hodnotit tuto metodu, ale podívat se, jak na takové proutkaření pohlížela katolická či protestanská církev. Není to pěkný pohled, navíc to v něm docela i páchne sírou! Proutkaření vzniklo již v dávné historii, kdy se s ním zacházelo […]
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 3.2tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]
od Pavel Polcar 15.9.2022 3.1tis
Tisíce zjevení Panny Marie zaznamenávali křesťané po celém světě, od Malé Asie ve čtvrtém století (dnešním Turecku) až po současnou Kalifornii. Ze všech jsou nejznámější vize Panny Marie Lurdské, o nichž v polovině 19. století informovala dospívající dívka ve francouzských Pyrenejích. Od té doby uchvacuje katolickou představivost oddanost Panně Marii Lurdské. Lurdy jsou jedním z mála lokalit, která Vatikán oficiálně označil za hodná víry, […]