reklama
3. července 1969: V 27 letech umírá za nevyjasněných okolností Brian Jones, zakládající člen kapely Rolling Stones.
Domů     Zázraky
Po mariánském zázraku zůstal pramen léčivé vody
Mirek Brát
od Mirek Brát 2.1.2022
2.7tis
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kotouni. Zdroj foto: Takmocsekretovanej!, CC0, via Wikimedia Commons
286
SDÍLENÍ
2.7tis
ZOBRAZENÍ

Připomínkou zjevení Panny Marie u vesnice Kotouň v Plzeňském kraji je malá lesní kaplička postavená v roce 1929. Blízko ní se nachází i pramen léčivé vody. Zatímco mariánský zázrak se propadá stále více do pomyslné řeky času a zapomnění, studánka se těší neutuchající popularitě.

Její voda prý zklidňuje srdeční tep a přináší lidskému organizmu celkovou vitalitu.

Řada mariánských zázraků je spojena s lesními studánkami. Patronku takového pramene pak není nikdo jiný než Panna Marie. Zdroj foto:   Aradir3, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kotouni. Zdroj foto: Takmocsekretovanej!, CC0, via Wikimedia Commons Pramen Kloubovky. Zdroj foto: František Hajdekr, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons Páter František Ferda. Zdroj foto:  Xerostomus, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Studánka s křišťálovou vodou je součástí legendy o chudé vdově a jejím synovi. Ten se jednou v lese při sběru lesních plodů ztratil. Trpěl velkou žízní a obával se, že se z lesa už živý nedostane. Když však zvedl ze země klobouk, zjistil, že je pod ním pramen čisté vody.

Uhasil žízeň a vodu přinesl i svojí nemocné matce, která se touto pitnou kúrou zázračně uzdravila.

Pramen Kloubovky. Zdroj foto: František Hajdekr, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

Páter Ferda

Voda z tohoto pramene, nazývaná též Kloubovka, působí pozitivně nejen na kloubní aparát… Celá studánka je místem přímo nabitým tajemnou energií. Voda má údajně velmi blahodárný vliv i na lidskou psychiku.

Vodu doporučoval i známý léčitel páter František Ferda (1915-1991). Tento kněz byl prý schopen distančně, pomocí jakéhosi „informačního pole“,  stanovit přesnou diagnózu pacienta, příčinu a prognózu jeho obtíží.

Páter František Ferda. Zdroj foto: Xerostomus, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Zároveň byl schopen doporučit adekvátní přírodní medikamenty a celkovou terapii. František Ferda byl v roce 1939  vysvěcen na kněze. V rámci dobových proticírkevních represí byl však v letech 1951-1960 vězněn.

Po propuštění z výkonu trestu pracoval v plzeňském pivovaru. V roce 1969 našel zaměstnání jako duchovní správce v jednom domově důchodců na Klatovsku. Od roku 1978 se již plně věnoval léčitelství ve svém bydlišti v Sušici. Páter Ferda byl z účinků Kloubovky velmi nadšený.

Víra versus věda

Kloubovka vyvěrá z velké hloubky a její účinky mohou údajně souviset s její mírnou radioaktivitou. Zajímavé je, že když se voda déle skladuje, její kvalitu to údajně nijak nepoškodí. Zdá se, že na vodou z lesní studánky opravdu „někdo nahoře“ drží ochrannou ruku.

Řada mariánských zázraků je spojena s lesními studánkami. Patronku takového pramene pak není nikdo jiný než Panna Marie. Zdroj foto: Aradir3, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

A co na Kloubovku a její léčitelské schopnosti říká moderní věda? I ta konstatuje, že Kloubovka je přírodní minerální voda se slabou mineralizací. Jedná se o sirnou vodu s blahodárným účinkem na pohybový systém.

Zároveň však hodnota ph, množství enterokoků a aktivita tritia způsobují, že voda podle vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. nevyhovuje tak úplně požadavkům na pitnou vodu. I putování k mariánskému zázraku a léčivé síle vody by mělo asi vždy probíhat po cestě rozumu

Foto: 1 - František Hajdekr, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Takmocsekretovanej!, CC0, via Wikimedia, 3 - Xerostomus, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Aradir3, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
reklama
Související články
od Eva Soukupová 27.6.2022 1.9tis
Kopie zázračného obrazu z italského města Re začíná v chalupě chudého klatovského krejčího ronit tekutinu podobnou krvi. Madona je poté střežena v místním kostele, kde před zraky velkého množství svědků opakovaně otevírá a zavírá oči. Podle církve je obraz zázračný.     Freska Panny Marie s Ježíšem v náruči si pro italského opilce připraví perné […]
od Eva Soukupová 27.6.2022 2.8tis
Zprávy o zjeveních Panny Marie doprovázených nejrůznějšími zázraky přicházejí nejčastěji ze zahraničních oblastí se silně zakořeněnou vírou. Ovšem i v české historii lze najít neméně zázračná setkání. K jednomu takovému došlo v 18. století na Rychnovském vrchu. Nevyléčitelně nemocní se často obracejí pánu Bohu se s úpěnlivými modlitbami, v nichž pokorně žádají o zásah shůry […]
od Adriana Vojtíšková 15.6.2022 3.2tis
K vrchu Blaník ve středních Čechách se váže zvláštní pověst, podle níž je v nitru hory ukryta celá armáda rytířů, kteří bdí nad naší vlastí.     Až prý bude Čechům nejhůře, mají blaničtí rytíři z hory vyjet a pomoci. Velitelem bájného vojska má být patron českého národa svatý Václav. Etnologové předpokládají, že prazáklad legendy […]
od Adriana Vojtíšková 14.6.2022 1.9tis
Tajemný muž známý jen jako slepý mládenec je asi nejznámějším českým věštcem. Ve svých vizích hovoří o střídání vládců Čech, druhé světové válce, upadání mravů, ale také o genetickém inženýrství, jehož rozkvět prý předznamená blízký konec.     Jeho proroctví ovšem pro Čechy nekončí nijak dobře. Měli bychom slovům slepého mládence věnovat pozornost, nebo je […]
od Jiří Nechanický 12.6.2022 8.4tis
V několikakilometrových frontách se tísní desetitisíce lidí. Někteří si s sebou přinášejí láhve, jiní kanystry. Každý si chce nabrat vodu z „pramene života“ v Tlacote. V naději sem přicházejí nemocní, ale i zdraví. Lačně polykají doušky zázračné vody jako prevenci proti všem nemocem, nebo se ji snaží získat pro své churavé blízké. Přibližně 300 kilometrů […]