Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Podzemní říše: Jen mýty?

Může být zeměkoule dutá? Tato představa vzrušuje lidi už dlouhá staletí. Pověsti o záhadných podzemních říších najdeme v náboženských spisech i lidových mýtech mnoha světových kultur. Oficiální věda myšlenku o duté Zemi odmítá.

Má ale ve všem pravdu? Nemůže na legendách o podsvětí přece jen něco být?

Obyvatelný prostor skrývající se hluboko pod našima nohama vzrušuje odnepaměti lidskou představivost. Vstup do něj by přece mohl být v každé neprozkoumané jeskyni, nepřístupném horském údolí či nedostupných polárních oblastech!

S podrobnějším mapováním planety se brány do podsvětí lidské fantazii uzavírají, ale touha po jeho objevení je příliš silná. A argumenty pro jeho existenci začínají přicházet i z vědeckých kruhů. Základním argumentem pro vznik duté Země je její rotace a vznikající odstředivá síla.

Hmota naší planety je při otáčivém pohybu tlačena k vnějším stěnám podobně jako šatstvo v rotující ždímačce. Uprostřed proto údajně vzniká prázdný prostor a Země se rodí jako dutá koule. Jsou tyto teorie jen produkty honby za senzací?

Co když některé argumenty zastánců hypotézy o podsvětí budeme jen stěží vyvracet? Bylo by potom možné, že by ve světě pod povrchem existoval nejen život, ale že by se tam dokonce zachovaly jinak dávno vyhynulé živočišné druhy?

VOLNÉ MOŘE MEZI LEDOVÝMI BARIÉRAMI

Pozornost zastánců teorie o duté Zemi k polárním oblastem přitahuje jistý námořní kapitán MACCALLAM, který v roce 1751 loví na velrybářské lodi daleko na severu a rozhodne se zkusit při té příležitosti dosáhnout pólu.

Dostává se prý až na úroveň 83. stupně severní šířky a s překvapením si zaznamenává do lodního deníku, že široko daleko náhle není žádný led. Svou soukromou výpravu ale nakonec nedokončuje a poslušně se vrací k lovu velryb, protože se obává hněvu majitelů lodi.

O několik let později MacCallamovo pozorování potvrzují nezávisle na sobě dva holandští badatelé, jejichž lodě dosahují 84. a 88. stupně severní šířky a opět vyplouvají na volné moře bez ledové pokrývky.

Podobný zážitek má také norský rybář OLAF JANSEN, který se v roce 1829 ze Země Františka Josefa údajně dostává až k polárnímu otvoru vedoucímu do nitra zeměkoule. Na základě jeho dobrodružství vzniká román amerického spisovatele WILLISE GEORGA EMERSONA (1856 – 1918) Kouřový bůh aneb Cesta do nitra Země, kde se cestovatelé setkávají i s obřími obyvateli záhadného světa skrytého za ledovými bariérami.

Emersonova kniha je samozřejmě fantastický příběh; můžeme ale totéž s klidným svědomím prohlásit o svědectví námořníků ohledně podivně teplé vody mezi ledovci?

EXISTUJE SANNIKOVOVA ZEMĚ?

Jedna z nejznámějších legend o tajemném místě kdesi kolem pólu je spojena s takzvanou Sannikovovou zemí. Na počátku 19. století ruský lovec SANNIKOV údajně spatřil z Novosibiřských ostrovů v Severním ledovém oceánu zasněžené hory.

Severním směrem odtud už však žádný ostrov neleží. V zemi věčného ledu si rázem dávají dostaveníčko vědci i dobrodruhové nejrůznějšího druhu. Sám Sannikov podniká s vědeckou výpravou cestu na saních, ale do cesty se jí záhy staví volné moře.

I Rusové si musejí položit otázku: Jak se mohlo stát, že mnohametrové ledové kry náhle končí? Cestovatelé si to vysvětlují jakousi záhadnou teplotní anomálií. Otázka duté Země se opět dostává na přetřes: může snad k tání ledu docházet působením hypotetického druhého Slunce, skrývajícího se v útrobách planety?

Je kdesi v Severním ledovém oceánu ona bájná brána do podsvětí, kudy teplo uniká?

PŘEKVAPENÝ AMUNDSEN

Spekulace o tajemném kontinentu přiživuje i slavný polární badatel FRIDTJOF NANSEN(1861 – 1930) který během své expedice na lodi Fram v roce 1893 potkává na 77. stupni severní šířky ptačí hejno zjevně mířící na jih.

Zabloudili snad jindy tak přesní ptáci? Nebo přilétali z míst, která dosud nebyla objevena? Nansen také na úrovni 85. rovnoběžky objevuje liščí stopy. Kde se vzala liška tak daleko od jakýchkoli obyvatelných míst, v končinách, kde vládne pouze sníh?

„Žije snad v nějaké oáze uprostřed věčného ledu?“ poznamenává si norský badatel. Podobně bude za 18 let udiveně kroutit hlavou ROALD AMUNDSEN(1872 – 1928) stojící 700 kilometrů v antarktickém vnitrozemí.

Když mu nad hlavou přeletí hejno dravých čajek a zamíří ještě dál k pustému jihu, zeptá se: „Jak se tady můžou uživit?“

Fridtjof Nansen

POD DOHLEDEM TAJNÝCH SLUŽEB?

Do prostoru v duté Zemi prý vedou dvě cesty: jedna se nachází v oblasti severního pólu, druhá naopak na pólu jižním. I ta antarktická po staletí láká dobrodruhy a cestovatele. Utajované americké vojenské dokumenty prý dokonce potvrzují, že admirál námořnictva USA RICHARD EVELYNBYRD (1888 –1957) dokázal vletět do jižního otvoru letadlem už v roce 1929.

Po skončení druhé světové války Byrd ve svých výzkumech pokračuje. A v únoru 1947 má při přeletu s letadlem Fokker nad severním pólem vysílačkou ohlásit, že ledová pokrývka náhle skončila a začíná zelená krajina s horami a lesy.

Dokonce prý vidí obrovská zvířata připomínající mamuty. O pět let později, kdy se účastní své poslední výpravy, pro změnu v Antarktidě, zase údajně prolétá do hluboké dutiny na jižním pólu a nachází tam nádherné výstavné město.

Můžeme slavnému polárníkovi věřit? Každopádně jednoznačně nedůvěryhodný určitě není – je na vrcholu slávy, a je mu dokonce svěřeno velení rozsáhlé antarktické expedice Operace Highjump. Podle nepotvrzených pověstí mu později americké tajné služby zakazují o objevech veřejně hovořit.

Věděla snad CIA o světě v podzemí něco víc? Co se v tom případě snažila před světem utajit?

DVEŘNÍKEM BY MOHL BÝT YETTI

Tajemství podzemí pronásleduje lidstvo takřka od počátku jeho existence. Svět v zemském nitru najdeme už v sumerském Eposu o Gilgamešovi, v řecké pověsti se zase hrdina ORFEUS vydává do podsvětí zachránit svou ženu EURYDIKU a podle egyptských bájí se faraoni setkávají s obyvateli světa pod pyramidami.

Japonci považují podzemí za sídlo příšery vyvolávající zemětřesení a představu evropského pekla osídleného čerty známe z množství pohádek. Mezi tibetskými lámy se traduje pověst o tajemné říši Agharta rozprostírající se pod povrchem Země, kam se před mnoha tisíci lety ukrývají některé z himalájských kmenů a postupně zde budují mocnou civilizaci.

Žijí zde údajně i neznámá zvířata a obyvatelé používají neuvěřitelně vyspělou techniku. Do Agharty údajně vede několik podzemních chodeb z nepřístupných himalájských údolí, které mají hlídat bytosti snadno odolávající zdejšímu mrazivému podnebí.

Lidé našeho světa se s nimi prý občas setkají a díky tomu vznikají pověsti o existenci sněžných mužů, známých jako yettiové. Asijské velehory dodnes patří k nejméně přístupným oblastem na zeměkouli. Může se kdesi pod zasněženými štíty skrývat vstup do dosud nepoznaného podzemí?

Podle některých teorií je Země dutá a do jejího středu se lze dostat skrze zemské póly.

SLUNCE UPROSTŘED ZEMĚ?

Pověsti a lidové mýty můžeme považovat za jakési pohádky bez racionálního základu. Jak se ale vypořádat s názory badatelů, jejichž myšlenky jinak zapisujeme do encyklopedií a stavíme na nich základy moderní vědy?

Anglický astronom a objevitel nejslavnější komety historie EDMUND HALLEY (1656 –1742) dokonce spekuluje o trojici soustředných světů uprostřed zeměkoule. Švýcarský matematik LEONARD EULER (1707 –1783) je o existenci duté Země naprosto přesvědčen; tvrdí, že prostor v hlubinách naší planety je obyvatelný, a souhlasí s názorem, že v samém středu Země se vznáší další slunce.

Podle dnešní vědy má zeměkoule žhavé jádro. Je představa o Slunci v útrobách planety tolik odlišná? Poznají geologové opravdu spolehlivě, co se děje tisíce kilometrů pod zemským povrchem?

Znázornění tzv. Van Allenových pásů

KDE SE BEROU MAMUTI?

Jaké jsou vlastně argumenty zastánců teorie duté Země? Jedním z nejdůležitějších je pozice zemských magnetických pólů, které se nekryjí s póly zeměpisnými. To je údajně způsobeno tím, že zatímco zemská osa se v dávné historii planety posunula, vnitřní slunce si stále zachovává svou původní pozici.

Body pro příznivce hypotéz o podsvětí obydleném dávno vyhynulými tvory přinášejí i nálezy zmrzlých prehistorických zvířat. Živočichové v podzemí prý občas spadnou do řek vyvěrajících na pólech na povrch Země, zmrznou a jsou konzervováni uvnitř ledovců.

Pokud dnes vědci nalézají zmrzlá těla mamutů, nemusí se tedy údajně jednat o miliony let staré jedince, ale o relativně čerstvé kusy. Tuto teorii navíc podporují nálezy čerstvé potravy v mamutích žaludcích.

Poslední mamuti podle současných vědeckých poznatků vyhynuli před 4000 až 5000 lety. Je tak těžké si představit, že kdesi v příznivých podmínkách mohli přežít do dnešních dnů?

PRŮVAN Z PODSVĚTÍ

Je známo, že ledovce jsou tvořeny sladkou vodou – ostatně právě proto na moři plavou, protože sladká voda je lehčí než slaná. Podle teorií o duté Zemi vznikají ledové kry z vody vytékající polární branou zpodních řek.

Navíc příznivci duté Země upozorňují na fakt, že ledovce občas bývají zbarveny příměsí pylových zrnek. Kde se ale v zemi věčného sněhu a ledu pylové částečky berou? Vylétají snad opravdu z ráje skrytého kdesi pod povrchem?

Zastánci teorie duté Země hledají podporu i v podobě takzvaných Van Allenových radiačních pásů – ve shlucích nabitých částic, které zachytilo magnetické pole naší planety. Ty jsou mimo jiné také příčinou vzniku polárních září a jsou prý narušeny právě nad póly, což je údajně způsobeno proudem elektronů a protonů vyzařovaných vnitřním Sluncem a vyletujících polárními otvory.

Ostatně i dobře známé ozonové díry se objevují právě v polárních oblastech a způsobuje je údajně ředění arktického a antarktického vzduchu vzduchem bez příměsi ozonu, vystupujícím z podsvětí.

Podaří se najít ledoborci Jamal s expedicí Brookse Agnewa cestu do středu Země?

UFO PŘICHÁZÍ Z HLUBIN?

Medvědí službu teoriím o duté Zemi dělají senzacechtiví spisovatelé, kteří cítí zajímavé téma. Můžeme si tak leckde přečíst zaručená odhalení, podle nichž neidentifikované létající objekty, pozorované už desítky let, vlastně nejsou produkty utajovaných experimentů válkychtivých mocností ani kosmickými koráby mimozemských civilizací, ale cestují v nich právě obyvatelé říše z hlubin planety, protože nás ve vývoji poněkud předběhli… Jak už to ve světě vědy bývá, každá teorie si brzy najde odpůrce.

Také představy o duté Zemi jich mají více než dost. Ve věku orbitálních družic mapujících každý metr zemského povrchu a mezikontinentálních dopravních letadel, krátících si cestu přes póly, se zdá být velice nepravděpodobné, že bychom přehlédli gigantické díry vedoucí kamsi do hlubin.

Pokud ale podzemní říše skutečně existuje, co když vstup do ní není ani zdaleka tak dobře na očích?

DUTÝ PROSTOR PŘED OBJEVENÍM?

Věda postupuje kupředu mílovými kroky a teorie o obyvatelném světě uvnitř naší planety má podle všeho malou naději na přežití. Některé zprávy význačných cestovatelů a představy nenapravitelných snílků se však ani dnes nedaří uspokojivě vyvrátit.

Objasnit letitou hádanku se proto letos v létě chystá americký badatel a spisovatel BROOKS AGNEW, jehož výprava do duté Země má být vskutku velkoryse vybavena. Američan si údajně pronajal obří ruský atomový ledoborec Jamal se 150 členy posádky a hodlá se z přístavu Murmansk vydat do míst, kde podle eskymáckých legend leží vstup do podsvětí.

Bude tajemství duté Země konečně odhaleno?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Proč komunisté přejmenovali město Zlín na Gottwaldov?
epochaplus.cz

Proč komunisté přejmenovali...

Zatímco v Sovětském svazu se v době...
Raz, dva, tři, čtyři… The Wave!
rezidenceonline.cz

Raz, dva, tři, čtyři…...

Při pohledu z ulice Mornigside ve Venice,...
Pomluva všechno zničila
skutecnepribehy.cz

Pomluva všechno zničila

Nechápu, jak mohou být lidé...
Než prozřela, léta si lhala do kapsy
nasehvezdy.cz

Než prozřela, léta si lhala...

Traumatické dětství,...
První vodíkový vrtulník dostává obrysy
iluxus.cz

První vodíkový vrtulník...

Za duchovního otce letectví je právem...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
Suché ponoření: Francouzi zkoumají vliv vesmíru na ženské tělo
21stoleti.cz

Suché ponoření: Francouzi...

Ruku v ruce s vývojem vesmírných technologií...
Nejslavnější filmové automobily. Znáte je všechny?
epochalnisvet.cz

Nejslavnější filmové...

Hrdinové akčních filmů jsou sekáči...
Věří i nadále svému novému partnerovi?
nasehvezdy.cz

Věří i nadále svému novému...

Ačkoli se zdá, že někdejší...
LEPŠÍ.TV? Televize pro opravdové gurmány!
tisicereceptu.cz

LEPŠÍ.TV? Televize pro...

Recepty i televizní hvězdy na jednom talíři! Jako by se...
Lupénka se vyléčit nedá, ale…
panidomu.cz

Lupénka se vyléčit nedá, ale…

Pokud máte s touto nepříjemnou nemocí...
Lidé s epilepsií přestávají kvůli nemoci sportovat: Ale zbytečně
epochaplus.cz

Lidé s epilepsií přestávají...

Máte epilepsii, raději nesportujte, je to nebezpečné...