3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Pramen svatého Ivana: Poustevníkova voda
Pramen svatého Ivana: Poustevníkova voda
od 19.1.2022
3.2tis
Klášter a kostel svatého Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou Foto: Aktron Creative Commons – CC – SA – 3.0
347
SDÍLENÍ
3.2tis
ZOBRAZENÍ

Ve vesničce Svatý Jan pod Skalou na Berounsku můžeme najít známý pramen sv. Ivana. Vyvěrá hned vedle kostela Narození sv. Jana Křtitele a jeho voda proslula jako prostředek k mírnění bolestí celého těla. Historie pramene sahá stovky let do minulosti.

Klášter a kostel svatého Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou Foto: Aktron Creative Commons - CC - SA - 3.0 Jeskyně svatého Ivana Foto: Ondřej Kořínek / Creative Commons - CC - SA - 3.0 Pramen svatého Ivana Foto: Pastorius / Creative Commons - CC - SA - 4.0

Patronem pramene je poustevník Ivan, který žil v 9. století. Již za svého života byl širokým okolím považován za světce, ačkoliv svatořečen nikdy nebyl. Několik desetiletí obýval jeskyni vedle dnešního kostela.

reklama

Po jeho smrti se lidé z okolí začali u jeskyně scházet, aby mu vzdali čest a údajně z místa odcházeli prosti svých bolestí. Za vše prý mohl zázračný pramen, který lidé po poustevníkovi pojmenovali.

Pramen svatého Ivana Foto: Pastorius / Creative Commons - CC - SA - 4.0
Pramen svatého Ivana Foto: Pastorius / Creative Commons – CC – SA – 4.0

ZÁZRAK V LAHVÍCH

Chemické rozbory vody z pramene svatého Ivana prokázaly její bohatost na minerály a potenciální prospěšnost lidskému zdraví.

reklama

Tradičně léčivá voda ze Svatého Jana pod Skalou byla dříve tak oblíbená, že se dokonce plnila do lahví a prodávala se pod obchodním názvem Ivanka. Dnes už si pro ni ale musíte zajet přímo ke zdroji.

Jeskyně svatého Ivana Foto: Ondřej Kořínek / Creative Commons - CC - SA - 3.0
Jeskyně svatého Ivana Foto: Ondřej Kořínek / Creative Commons – CC – SA – 3.0
Foto: Creative Commons
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.0tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.3tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční