reklama
30. června 1908: V centrální Sibiři nedaleko řeky Podkamenná Tunguska dochází k extrémně silné ničivé explozi, která se do dějin zapisuje jako tunguská událost. Incident zůstává nevysvětlen.
Domů     Reportáže
Přepíšou se biblické dějiny? Měl Ježíš bratra?
Jana Dvořáková
od Jana Dvořáková 15.4.2021
4.1tis
542
SDÍLENÍ
4.1tis
ZOBRAZENÍ

Ačkoli to zní spíše jako konspirační teorie či zápletka z knih Dana Browna, vědci objevili svitek, který tvrdí, že Ježíš měl bratra a že mu svěřil své tajné učení. Svitek ležel po celá staletí zapomenutý, teprve na konci loňského roku jej náhodou objevili dva experti na biblické texty.

ddd WIkimedia Commons WikimediaCommons

Bibličtí učenci na univerzitě v Texasu v Austinu náhodou objevili vzácnou kopii řecky psaného dokumentu. Jde o fragmenty rukopisu První zjevení Jakubovo, datovaného do 5. až 6. století po Kristu. Popisuje se v něm tajné učení, které Ježíš předává svému bratru Jakubovi.

Jedná se o jednu z mála kopií původního textu v řečtině, která byla také jazykem původního vyprávění.

V Prvním Zjevení Jakubovo se popisuje tajné učení, které předal Ježíš Jakubovi. FOTO: Guido Reni/Wikimedia Commons/Volné dílo

POKLAD V HLINĚNÉM DŽBÁNU

První zjevení Jakubovo patří do souboru starověkých gnostických textů, známých jako Rukopisy z Nag Hammádí. Ty byly před více než 1400 lety tajně zakopány v Horním Egyptě a zůstaly ztracené po celá staletí.

Až v roce 1945 bylo u hornoegyptského města Nag Hammádí objeveno v hliněném džbánu 13 papyrových kodexů, které obsahovaly 52 textů sepsaných v koptském jazyce. Část textů byla nenávratně ztracena, nicméně valná většina textů se díky knězi jménem Al-Qummus Basiliyus Abd el Masih nakonec přece jen nakonec dostala do rukou vědců.

PŘEKVAPIVÝ OBJEV AMERICKÝCH PROFESORŮ

Experti tyto dokumenty studovali celé roky, přesto se dvěma vědcům z Texaské univerzity v Austinu podařilo narazit na text, který po celá desetiletí unikal pozornosti všech ostatních. V archivu Oxfordské univerzity ve Velké Británii narazili profesoři religionistiky Geoffrey Smith a Brent Landu na jedinou ze známých kopií Prvního zjevení Jakubova, která není napsána v pozdějším koptském překladu.

„Tento nový objev je významný, protože ukazuje, že křesťané četli a studovali extra kanonické (tj. neobsažené v Novém zákoně) spisy dlouho poté, co je křesťanští vůdci označili za kacířství,“ vysvětluje Geoffrey Smith, jeden z objevitelů dokumentu.

Američtí vědci z univerzity v Austinu. WikimediaCommons/Volné dílo

KDO STUDOVAL ZAKÁZANÉ SPISY?

Dokument pojednává o tom, jak Ježíš svého bratra Jakuba tajně poučil o budoucích událostech včetně Jakubovy vlastní smrti. Jak vysvětluje Smith, podobné texty byly považovány za kacířské od 4. století našeho letopočtu, kdy alexandrijský biskup Athanasius stanovil přísné pokyny pro to, co může, a co naopak nesmí být zahrnuto do Nového zákona.

„Byli jsme hrozně nadšení. Jakmile jsme si uvědomili, co jsme našli, radost nás úplně pohltila,“ uvedl Smith. Dodal, že on ani jeho kolegové vůbec netušili, že řecké fragmenty první Jakubovy apokalypsy mohly přetrvat až dodnes.

CO SE STANE PO JEŽÍŠOVĚ SMRTI

„Tento text doplňuje biblický popis Ježíšova života a činů tím, že nám umožnil přístup k rozhovorům, které údajně proběhly mezi Ježíšem a jeho bratrem Jakubem. Mělo se jednat o tajné učení, které umožnilo Jakubovi být dobrým učitelem ostatních po Ježíšově smrti,“ řekl Smith.

Je třeba dodat, že výraz bratr nemusí v kontextu těchto svitků nutně znamenat biologického příbuzného, ale spíše někoho hodně blízkého. Experti věří, že objevený text byl zřejmě jakousi učební pomůckou.

Poukazují především na čistý rukopis a na to, jak jsou jednotlivé slabiky děleny. Tak podle nich nebyly psány žádné texty – s výjimkou těch vzdělávacích. „Písař rozdělil většinu textu na slabiky pomocí teček.

Takové rozdělení je ve starých rukopisech velmi neobvyklé, ale často se objevuje v písemnostech, které byly použity ve vzdělávacích souvislostech,“ uvedli vědci.

Jakub mohl být následovatelem Ježíše. FOTO: Ralph Hammann/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

BYL JAKUB VLASTNÍ BRATR JEŽÍŠE?

Bible říká, že Ježíš měl čtyři bratry: Jakuba, Josefa, Šimona a Judu. Otázkou dodnes zůstává, zda šlo o skutečné pokrevní bratry. Podle latinské verze Pseudo-Matoušova (apokryfního) evangelia (odstavec XLI) byl Jakub prvorozeným synem Josefa, jenž se mu narodil v prvním manželství.

Ovdovělý Josef si pak vzal za manželku Marii, která porodila Ježíše. Marie se tak stala Jakubovou macechou. Naopak podle Eusebiových dějin ze 4. století je Jakub synem sestry Ježíšovy matky a Kleofáše, který byl podle Hegesippa bratrem Josefa.

Měl tedy být dvojnásobně spřízněn s Ježíšem, s jeho oběma rodiči, a podle hebrejské terminologie tak byl bratrem ve smyslu „bratranec“.

TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVÝCH BRATRŮ

Čtyři muži – Jakub, Josef, Šimon a Juda – jsou v Bibli zmiňováni jako Ježíšovi bratři. (Matouš 13,55; Marek 6,3) V průběhu staletí existovalo mnoho dohadů o tom, jaký je pravý vztah těchto mužů k Ježíšovi. Nabízí se tři pohledy:

Byli to Ježíšovi přímí bratři, tedy bratři jen ze strany matky, synové Josefa a Marie (a byli tedy mladší než Ježíš).

Byli to jeho nevlastní bratři čili Josefovy děti z předcházejícího manželství (v tom případě by byli od něj starší a už vůbec by nemohli být pokrevními bratry).

Byli to Ježíšovi bratranci, podle některých z matčiny strany, podle jiných ze strany Josefa.

Foto: Wikimedia Commons
Štítky:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 24.5.2022 1.9tis
Pod nánosy hlíny a porostu nedaleko bosenské metropole se údajně nachází záhadná pyramida vybudovaná neznámou prastarou civilizací. Přestože odborníci trvají na tom, že o žádnou pyramidu ve skutečnosti nejde, její objevitel je přesvědčen, že má v ruce nezpochybnitelné důkazy o jejím umělém původu.     Bosenský obchodník a archeolog Semir Osmanagić (*1960) už léta usiluje […]
od Mirek Brát 21.5.2022 2.5tis
I v moderní současnosti se objevují zcela nečekané nálezy upomínající na časy druhé světové války. Propast času, která nás dělí od těchto událostí, staví před badatele složité rébusy. Jeden takový se nachází dvacet osm metrů pod hladinou Jaderského moře. Jde o vrak střemhlavého bombardéru Junkers Ju-87„štuka“ (z německého výrazu  das Sturzkampfflugzeug). Letoun se na dně […]
od Mirek Brát 30.3.2022 2.5tis
V zimě roku 1984 začaly ve Špindlerově Mlýně stavební aktivity, jejichž oficiálním cílem byla výstavba nového hotelového zařízení. Na svahu hory Medvědín však mělo vzniknout ještě „něco“, co bylo další roky přísně utajováno. Jednalo se o obří protiatomový kryt, který měl sloužit pro tehdejší politickou elitu.   Podzemní kryt ve Špindlerově Mlýně měl kapacitu 550 osob. […]
od Eva Soukupová 24.2.2022 2.7tis
Stolové hory se od okolního světa se oddělily před miliony let, díky čemuž se na jejich vrcholech vytváří zcela jedinečný ekosystém. V těchto nedostupných, od pravěku nedotčených krajinách se podle mnohých svědectví skrývají záhadní tvorové. Jednou hor, na jejichž vrcholu se má ukrývat bájná ztracený svět, ze Auyán Tepiu v Jižní Americe. Auyán Tepui v […]
od Adriana Vojtíšková 22.2.2022 2.5tis
Pozorování vědců ukazují, že oblasti zalité bílou barvou jsou mnohem zajímavější, než si umíme představit. Ani zdaleka nejde o světy spojené jen s ledem a sněhem. Skrývají totiž mnoho pokladů nejen na povrchu, ale také pod ním!   Arktidu, oblast kolem severního pólu, tvoří ledový příkrov a nezalesněná zmrzlá půda. Průměrná teplota v létě tu […]