30. listopadu 1989: V Belgii začíná série pozorování UFO ve tvaru trojúhelníku. Postupně ho spatří 30 různých skupin svědků.
Domů     Příběh Ebena Alexandera: Nahlédl do ráje?
Příběh Ebena Alexandera: Nahlédl do ráje?
od 27.2.2022
1.7tis
171
SDÍLENÍ
1.7tis
ZOBRAZENÍ

Zní to jako fantasy román. Americký neurochirurg se v kómatu ocitne na prahu klinické smrti. Prý spatří místo podobné křesťanskému nebi. Můžeme mu věřit?

Na nemocniční posteli leží muž připojený k lékařským přístrojům. Americký neurochirurg Eben Alexander (*1953) je již pátý den v kómatu.

Když se z něj sedmý den probudí, nepamatuje si mnohé zásadní informace ze své minulosti, zato své rodině vypráví neuvěřitelné zážitky z „prahu“ smrti.

Byli to andělé?

Na začátku svého dobrodružství jsem se ocitl v oblacích. Nad mraky – nesmírně vysoko nad nimi – se vznášela hejna průhledných, světélkujících bytostí a zanechávala za sebou dlouhé stopy. Ptáci? Andělé?

reklama

Ta slova se prostě na ty bytosti nehodí,“ začínají údajné vzpomínky lékaře. Vymyslel si to, jak tvrdí skeptičtí vědci a novináři, nebo jde o popis pravdy, která může změnit naše chápání reality?

Návštěva ve světě lásky a štěstí

Vraťme se ale na začátek příběhu. Alexander, který na sobě zpočátku nepozoruje žádné příznaky, kvůli onemocnění meningitidou zcela ochrne. V nemocnici upadne do kómatu. V tomto stavu údajně vnímá velmi barvitý prožitek blízkosti smrti.

V jeho knize Nebe existuje: Cesta neurochirurga do posmrtného života popisuje, jak se octne ve zcela neznámém, ale nádherném světě prostoupeném láskou, štěstím a světlem.

Vrať se zpět!

Může tu létat, ale také se setká se „světelnými“ bytostmi a krásnou ženou, která ho prostředím doprovází a telepaticky s ním komunikuje. Mimo jiné mu prý sdělí, že je navždy milován, nemusí se ničeho bát a není nic, co udělal špatně.

reklama

Nakonec mu prý tato bytost prozradí, že se musí vrátit zpět (do svého fyzického těla). Mohl se tento zvláštní příběh odehrát?

V jiných dimenzích?

Sám lékař upozorňuje, že je před zážitkem věcnou osobou, která údajné vzpomínky pacientů na jejich prožitky blízkosti smrti bere s despektem.

Vím, že mnoho mých kolegů zastává názor, jaký jsem zastával i já, že mozek, a to právě kortex (mozková kůra), vytváří vědomí… Avšak to je nyní překonáno.

reklama

Po zbytek života budu zkoumat pravou podstatu vědomí,“ konstatuje Alexander a jedním dechem dodává, že je jeho zážitek neuvěřitelný, ale přesto reálný.

Hon na rebela

Oponenti zdůrazňují Alexanderova odborná pochybení. V popisu průběhu své choroby se prý dopustí omylů, když tvrdí, že se jeho zážitky odehrávají v okamžicích neaktivního mozku, proto je nelze vysvětlit jako halucinace.

Jeho kritik, americký neurobiolog Dean Mobs z Kolumbijské univerzity v New Yorku, se navíc odvolává na švýcarský výzkum naznačující, že podobné zážitky lze vyvolat i drážděním určitých center v lidském mozku.

Ale není hlavním cílem oponentů zdiskreditovat rebela, který neváhá oponovat převládajícímu názoru? Alexander se svými tvrzeními totiž ocitá na pomyslné černé listině vědy, přestože podobné prožitky popisují miliony lidí.

Pravda versus fikce

Všechny hlavní argumenty proti prožitkům blízkosti smrti uvádějí, že jsou důsledkem špatného fungování kortexu. Avšak k mé zkušenosti došlo v situaci, kdy můj kortex nefungoval vůbec. Vše je zdokumentováno počítačovou tomografií,“ říká Eben Alexander.

Na základě současných představ lékařů o mozku a mysli je absolutně nemožné, abych během svého kómatu zažil jakékoliv, třeba jen omezené vědomí,“ pokračuje jeho obhajoba vůči skeptikům.

Dokazují jeho slova existenci „života“ po životě?

Foto: Getty Images (úvodní), PX FUEL - zbytek
Lokalita:
reklama
Související články
od 29.11.2022 1.2tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 1.4tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční
od 25.11.2022 3.4tis
Základním a nejoblíbenějším pramenem pro předpovědi konce světa je Zjevení Janovo, součást biblického Nového zákona. Naleznete v něm popis Apokalypsy – tedy konce světa na zemi a návratu Ježíše Krista – se všemi podrobnostmi, jako jsou řeky krve, šelmy vládnoucí světu nebo draci sršící oheň. Protože v celém textu není jediné konkrétní datum a ani jej nenaznačuje, je již po celá staletí jedním z 
od 24.11.2022 3.0tis
Způsobů ke komunikaci se zemřelými je více. Nejprve se rozhodněte, zda po duchovi chcete přesné odpovědi, či jen odpovědi typu: ano, ne, nevím. Sežeňte si několik lidí, se kterými budete seanci provádět, doporučený počet účastníků je tři až pět. Nepodceňujte volbu prostředí. Mělo by jít o tichou zatemněnou místnost. Duch by totiž mohl okny odejít. Stej