3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Přiletěli světlovlasí keltští bohové z hvězd?
Přiletěli světlovlasí keltští bohové z hvězd?
od 17.6.2022
572
Danaové se objevili i na několika uměleckých vyobrazeních. Zdroj obrázku: John Duncan, Public domain, via Wikimedia Commons

V irské mytologii existuje jedna velmi zajímavá kapitola. Týká se Danaů (originálním názvem Tuatha Dé Danann). Mělo se jednat o rod fešáckých bohů, kteří kdysi vládli celému ostrovu. Mýty však vysvětlují jejich příchod krajně podezřele. Skoro to vypadá, že Danaové přiletěli z hvězd!

Irsko leží na ostrově. Ideálním způsobem přepravy do této lokality je cesta vzduchem nebo plavba po moři. V případě Danaů připadají v úvahu obě možnosti. Zdroj obrázku: Future Perfect at Sunrise, Public domain, via Wikimedia Commons Danaové se objevili i na několika uměleckých vyobrazeních. Zdroj obrázku: John Duncan, Public domain, via Wikimedia Commons Vylodili se na podobné pláži bájní Danaové, mýtický rod irských bohů? Zdroj foto: Sergio, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons Historie Irska sahá až do megalitických časů. A možná ještě dále…Zdroj foto: Ronan Delaney, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Na území současného Irska se Danaové objevili přesně na 1. máje. Ne snad, že by se rozhodli účastnit se nějakého toho průvodu… Na předvečer 1. května totiž připadá keltský svátek Beltain spojený s vyháněním dobytka na pastvu a zapalováním ohňů.

Historie Irska sahá až do megalitických časů. A možná ještě dále… Zdroj foto: Ronan Delaney, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Historie Irska sahá až do megalitických časů. A možná ještě dále… Zdroj foto: Ronan Delaney, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Města na ostrovech

Danaové jsou bytosti z nejasného dávnověku. Prý ovládali magii a různá kouzla. Jejich původní domovinou mělo být kvarteto měst na čtyřech ostrovech. Zachovala se i jména těchto měst. Byla to sídla Falias, Gorias, Finias a Murias.

reklama

Zde se Danaové (jmenovaní také jako Lid bohyně Dany) vyučili všemu potřebnému od čtyřech mocných druidů. Příchod Danaů do Irska se ovšem neobešel bez problémů. S původním obyvatelstvem museli Danaové nejen vyjednávat, ale i bojovat.

Irsko leží na ostrově. Optimálním způsobem přepravy do této lokality je cesta vzduchem nebo plavba po moři. V případě Danaů připadají v úvahu obě možnosti. Zdroj obrázku: Future Perfect at Sunrise, Public domain, via Wikimedia Commons
Irsko leží na ostrově. Optimálním způsobem přepravy do této lokality je cesta vzduchem nebo plavba po moři. V případě Danaů připadají v úvahu obě možnosti. Zdroj obrázku: Future Perfect at Sunrise, Public domain, via Wikimedia Commons

Připluli? Přiletěli!

Jak se Danaové do Irska dostali? Starší legenda říká, že cestovali na křídlech větru. Zároveň se maskovali příkrovem magické mlhy. Jiná verze legendy zase tvrdí, že přiletěli na temných mracích. Pak je tu i verze upřednostňující připlutí po moři.

reklama

Když Danaové dosáhli irské půdy, spálili prý své lodě, aby se už nemohli vrátit zpět (tato verze připomíná pozdější událost, kdy dobyvatel Hernán Cortés přikázal zapálit svoje koráby před útokem na Aztéckou říši).

Někteří badatelé  se však domnívají, že Danaové do Irska nepřipluli, ale přiletěli.

Vylodili se na podobné pláži bájní Danaové, mýtický rod irských bohů? Zdroj foto: Sergio, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Vylodili se na podobné pláži bájní Danaové, mýtický rod irských bohů? Zdroj foto: Sergio, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Verzi „o připlutí“ si údajně vykonstruovali pozdější kronikáři, protože jim připadala reálnější v porovnání se sestoupením z nebes.

reklama

Zastánci mimozemského původu Danaů rovněž argumentují tím, že ve stejné době byly invaze bohů s blond kšticí zaznamenány i v mytologických příbězích v dalších částech světa, například až v daleké Číně.

Foto: 1 - Ronan Delaney, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 2 - John Duncan, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - Future Perfect at Sunrise, Public domain, via Wikimedia Commons, 4 - Sergio, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.1tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.4tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční