3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Prokletí Ostrova čarodějnic
Prokletí Ostrova čarodějnic
od 4.3.2022
926
Obava z čarodějnictví kdysi prostupovala celou Evropou. Zdroj obrázku: See page for author, CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons

V roce 1728 došlo v maďarském Szegedu k velkému čarodějnickému procesu. Celkem dvanáct mužů a žen zde bylo následně upáleno v lokalitě takzvaného Čarodějnického ostrova v zalesněném území vstupujícím do toku řeky Tisy. Říká se, že celé místo je stále prokleté…

Nezbytným atributem čarodějnic byla košťata. Sloužila jim jako transportní prostředek. Zdroj obrázku: See page for author, CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons Szeged je místem, kde se nachází čtvrtá největší katedrála v Maďarsku. V době čarodějnických procesů však neexistovala, byla postavena až později. Zdroj foto: Gyorgy Kovacs, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons Výslech údajných čarodějnic. Zdroj obrázku: See page for author, CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons Obava z čarodějnictví kdysi prostupovala celou Evropou. Zdroj obrázku: See page for author, CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons Řeka Tisa byla svědkem jednoho z posledních čarodějnických procesů ve střední Evropě. Zdroj foto: Unknown author, CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons

Čarodějnický ostrov je nyní oblast mezi dolní částí města Szeged a Tisou. Ze striktně zeměpisného hlediska se však nikdy nejednalo o ostrov, ale maximálně o poloostrov obklopený ostrým ohybem řeky.

Řeka Tisa byla svědkem jednoho z posledních čarodějnických procesů ve střední Evropě. Zdroj foto: Unknown author, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons
Řeka Tisa byla svědkem jednoho z posledních čarodějnických procesů ve střední Evropě. Zdroj foto: Unknown author, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons

Hledání viníka za sucho

V době čarodějnického procesu v Szegedu bylo pronásledování údajných čarodějnic v Evropě již dávno za zenitem, proto celá záležitost poutala velkou pozornost.

reklama

Na počátku cesty, které vedla k planoucím hranicím, byla pověrčivost místních občanů násobená suchem a lokálním hladomorem. Hledal se viník, na kterého by bylo možné ukázat jako na strůjce obecného nedostatku a strádání.

Výslech údajných čarodějnic. Zdroj obrázku: See page for author, CC BY 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>, via Wikimedia Commons
Výslech údajných čarodějnic. Zdroj obrázku: See page for author, CC BY 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>, via Wikimedia Commons

Divadlo hrůzy a bolesti

První obviněnou byla místní porodní bába. Výslechy a mučení přiváděli do vězení další údajné čarodějnice a čaroděje. Během mučení několik lidí zemřelo. Čekající hranice se však nemusely obávat, že na nich dojde potrava pro plameny.

Szeged je místem, kde se nachází čtvrtá největší katedrála v Maďarsku. V době čarodějnických procesů však neexistovala, byla postavena až později. Zdroj foto: Gyorgy Kovacs, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Szeged je místem, kde se nachází čtvrtá největší katedrála v Maďarsku. V době čarodějnických procesů však neexistovala, byla postavena až později. Zdroj foto: Gyorgy Kovacs, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Dne 21. července 1728 byly vyneseny hrdelní rozsudky a o dva dny později se na Čarodějnickém ostrově konalo hrůzné divadlo. Odsouzenci umírali po trojicích připoutaní ke čtveřici kůlů.

Nezbytným atributem čarodějnic byla košťata. Sloužila jim jako transportní prostředek. Zdroj obrázku: See page for author, CC BY 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>, via Wikimedia Commons
Nezbytným atributem čarodějnic byla košťata. Sloužila jim jako transportní prostředek. Zdroj obrázku: See page for author, CC BY 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>, via Wikimedia Commons

Záhada dvanácti amuletů

O lokalitě Čarodějnického ostrova se začalo říkat, že je prokletá. Návštěvníci tam prý v šumění listí slyšeli lidské hlasy. Svědkové hlásili i optické halucinace, když se jim v lese zjevovaly tváře mrtvých.

reklama

Bezprostředně po popravě zde prý bylo nalezeno v popelu dvanáct zvláštních amuletů. Bezpochyby patřily popraveným. Podivné ovšem bylo, že v době popravy na sobě muži a ženy žádné šperky neměli.

Foto: 1 - Gyorgy Kovacs, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons, 2 - See page for author, CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons, 3 - See page for author, CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons, 4 - See page for author, CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons, 5 - Unknown author, CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.0tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.4tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční