3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Proutkaření ve službách satana?
Proutkaření ve službách satana?
od 24.9.2022
1.5tis
Proutkaření bylo v minulosti považováno zejména za formu věštění. Zdroj obrázku: Thomas Pennant, Public domain, via Wikimedia Commons
155
SDÍLENÍ
1.5tis
ZOBRAZENÍ

Debata o proutkaření by jistě byla v mnohém barvitější, než politická show v předvečer významných voleb. Naším cílem však není hodnotit tuto metodu, ale podívat se, jak na takové proutkaření pohlížela katolická či protestanská církev. Není to pěkný pohled, navíc to v něm docela i páchne sírou!

Inkvizice však později vyškrtla proutkaření z metod, které by mohly odhalovat případné kacíře. Zdroj obrázku: Pedro Berruguete, Public domain, via Wikimedia Commons Proutkař ve Francii sedmnáctého století. Zdroj obrázku: Unknown, Public domain, via Wikimedia Commons Proutkaření bylo v minulosti považováno zejména za formu věštění. Zdroj obrázku: Thomas Pennant, Public domain, via Wikimedia Commons Ve Francii se proutkaři podíleli i na odhalování kacířů. Zdroj ilustračního obrázku: Jean Fouquet, Public domain, via Wikimedia Commons

Proutkaření vzniklo již v dávné historii, kdy se s ním zacházelo jako s věšteckou technikou. Virgule ve formě dřevěné větvičky měla detekovat-věštit přítomnost nejen vody, ale i kovových rud pod zemským povrchem.

reklama

O proutkaření se zmiňuje starověký historik Hérodotos i cestovatel Marco Polo. Magickou virguli používaly dávné civilizace Médů, Skythů i Peršanů. Nejstarším vyobrazením proutkaření je prý skalní kresba v alžírské jeskyni Tassili.

Proutkař ve Francii sedmnáctého století. Zdroj obrázku: Unknown, Public domain, via Wikimedia Commons
Proutkař ve Francii sedmnáctého století. Zdroj obrázku: Unknown, Public domain, via Wikimedia Commons

S virgulí na protestanty

Ve Francii v sedmnáctém století se ovšem proutkaření využívalo i k sledování kacířů.

Byla to však nejasný a velmi subjektivní mechanismus působení virgule, který samozřejmě mohl vést ke zneužívání takové metody, proto se k ní církev otáčí zády a pro využití v rámci inkvizice ji dokonce zakazuje.

reklama

Známý je zejména příběh jistého rolníka Jacquese Aymara Vernaye, který pomocí proutku vystopoval v roce 1692 údajného pachatele brutální vraždy.

Ve Francii se proutkaři podíleli i na odhalování kacířů. Zdroj ilustračního obrázku: Jean Fouquet, Public domain, via Wikimedia Commons
Ve Francii se proutkaři podíleli i na odhalování kacířů. Zdroj ilustračního obrázku: Jean Fouquet, Public domain, via Wikimedia Commons

V roce 1702 si však sebevědomý Aymar troufl pomocí proutku hledat i protestanty. Zaznamenána je též událost, kdy proutkař procházel ulicemi a hledal v okolních domech ženy provinivší se proti slibu manželské věrnosti. To už byl pro Francouze poněkud „silný tabák“…

Ďábel i okultismus

V roce 1662 jezuita Gaspar Schott považuje věštění s pruty nejen za pouhou pověru, ale i za možný projev existence satana. Nutno dodat, že vzdělaný člen Tovaryštva Ježíšova opatrně dodává, že si zase není tak úplně jistý.

reklama

Prý nemusí být za každým pohybem virgule satanovo dílo, jen za některým… Na proutkaření měl odmítavý názor i Martin Luther.

Inkvizice však později vyškrtla proutkaření z metod, které by mohly odhalovat případné kacíře. Zdroj obrázku: Pedro Berruguete, Public domain, via Wikimedia Commons
Inkvizice však později vyškrtla proutkaření z metod, které by mohly odhalovat případné kacíře. Zdroj obrázku: Pedro Berruguete, Public domain, via Wikimedia Commons

Ten už v roce 1518 označil dokonce hledání rudných ložisek pomocí virgule za porušení prvního přikázání a příklon k zakázanému okultismu. Nutno dodat, že moderní proutkaři to mají přeci jen o něco jednodušší. Nikdo je alespoň nepodezírá, že mají uzavřenou smlouvu s ďáblem.

Foto: 1 - Thomas Pennant, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - Unknown, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - Jean Fouquet, Public domain, via Wikimedia Commons, 4 - Pedro Berruguete, Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 856
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.2tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční