3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Quedlinburg: Tajemný velechrám „božského“ Adolfa Hitlera
Quedlinburg: Tajemný velechrám „božského“ Adolfa Hitlera
od 30.3.2022
79

Quedlinburg je malé historické město ležící na řece Bode, asi 100 kilometrů od Berlína. Na skále nad ním se tyčí historický dóm a zámek. 

V historii město zažívá jeden opravdu slavný moment – císař Ota I. (912–973) zde přijímá roku 973 přísahu věrnosti českého knížete Boleslava I. (915–967 či 972) a polského knížete Měška I. (935–992) V nacistické mentalitě tato skutečnost představuje jasný symbol.

Zdejší půda je ideální k symbolickým oslavám vítězství germánské rasy nad českou a polskou slovanskou lůzou. Když v roce 1936 nastává tisícileté výročí od narození císaře Oty, rozhodne Heinrich Himmler, že se zde bude nacházet výkladní skříň SS mystiky.

reklama

Druhého července téhož roku tak přijíždí početná delegace zástupců nacistických funkcionářů včetně „zastupujícího Führera“ Martina Bormanna (1900–1945) do Quedlinburgu. Čeká je tu Himmlerem a Karlem Wiligutem pečlivě připravené divadlo.

Zástupy mladíků z Hitlerjugend lemují cestu, do pochodu vyhrává hrdinská hudba a hradní sál je proměněn na „síň tradic“ SS.

Samotné zasvěcení však proběhne až v katedrále. Z té je odstraněno vše křesťanské a má být nadále jakýmsi velechrámem mystiky germánské rasy – a to pod patronátem starobylého boha Wotana.

reklama

Až do roku 1945, kdy Quedlinburg dobývají Američané, se zde konají temné ceremonie plné nočního pochodování se zapálenými loučemi, zpěvu a skandování.

Svědkové jsou ochotni přísahat, že ve vrcholný moment celého obřadu se těm, kdo toho byli hodni, v odlesku plamenů zjevovala podoba samotného Hitlera v nadživotní velikosti a nadpozemské božské slávě. Nebo to byl slavný Ota I., či snad jiný z velkých árijských germánských králů?

Sám Heinrich Himmler strávil v kryptě katedrály nejednu bezesnou noc, kdy podle svých slov naslouchal duchu velkého saského vévody Jindřicha I. Ptáčníka (876–936), který k němu měl promlouvat ze záhrobí – nebo možná germánské Valhally.

Foto: Creative Commons - volná díla, neznámí autoři (foto stavby pochází z fotobanky Shutterstock)
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 985
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.3tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční