24. září 1952: Z torontského letiště je ukradeno šest boxů plných zlatých cihel, které už se nikdy nenajdou.
Domů     Náboženství a okultismus
Sedí na papežském stolci poslední hlava katolické církve?
Jiří Nechanický
od Jiří Nechanický 1.4.2022
1.5tis
164
SDÍLENÍ
1.5tis
ZOBRAZENÍ

Jmenuje se Malachiáš. Nejde však o slavnou biblickou postavu, ale o irského biskupa. Ve 12. století sepíše proslulé Proroctví o papežích. Obsahuje šifrovaná jména 112 hlav církve.

Až jejich panování skončí, má přijít Boží soud. Mnoho indicií ukazuje, že současný papež František může být tím posledním!

Biskup Malachiáš, vlastním jménem Maelmhaedhoc O‘Morgair (1095–1148), máčí brk v inkoustu. Pod rukou mu přibývají další slova. Píše rychle. Jako by měl strach, aby vše nezapomněl. Irského duchovního stíhají vidění.

Tvoří seznam jmen papežů. Čítá na 112 mužů, respektive latinských jmen. 113. již podle Malachiášova proroctví na papežský stolec neusedne…

Otázka za otázkou

Tajemný Malachiášův seznam si lidé poprvé mohou přečíst roku 1595. Vydá ho belgický historik Arnold de Wyon jako součást díla Lignum vitae. Od té chvíle se celá staletí kupí otázka za otázkou. Malachiášovo proroctví totiž předpovídá konec světa!

Kdy? Poté, co skončí vláda zmíněného 112. papeže. Možná se ptáte, kde je zakopán pes – stačí přece přečíst jména. Jenže proroctví je zašifrované a konkrétní papežové musí být rozklíčováni v jinotajném Malachiášově textu.

Naplnit se může ihned!

Každé ze „jmen“ se má vztahovat k jednomu vládci Petrova stolce. Dají se však vůbec rozluštit? Podle mnohých badatelů ano. Když Vatikán a celý svět jásal nad zvolením papeže Jana Pavla II. (vlastním jménem Karola Józefa Wojtyły, 1920–2005), znalci Proroctví o papežích krabatili čelo.

Zdá se, že v tu chvíli přibylo do seznamu další vyluštěné jméno. Pokud se teorie nemýlí, znamenalo by to, že Malachiášovo vidění se může naplnit každou chvílí!

První papež je od Tibery

Alegorické věty mohou odkazovat na jména, původ nebo třeba znak každého z papežů. Celý seznam začíná mužem s označením Ex Castro Tiberis, což je s nejvyšší pravděpodobností papež Celestýn II., který svou funkci vykonává v letech 1143 až 1144.

Je v pořadí 165. hlavou katolické církve. Ale hlavně: pochází z italského města Citta di Castello (v překladu „Zámecké město“), které najdete na březích řeky Tibery. Odpočet tedy začíná právě u něj. A co nás má čekat?

Podle Malachiáše s posledním papežem padne i Řím a nastane Boží soud – tedy v podstatě konec světa!

Ten, co vyžene nepřítele

Inimicus expulsus. Tak zní jedno z tajemných jmen na seznamu. Podaří se nám identifikovat, o kterého papeže jde? Krátká větička znamená „vyhánějící nepřátele“. Toto latinské heslo by mělo sedět na 166. papeže Lucia II., který je ve funkci od 9. března 1144 do své smrti o rok později.

Jeho občanské jméno Gherardo Caccianemici del Orsa napoví více. Zatímco italské slovo „cacciare“ znamená v češtině „lov“, „nemici“ jsou „nepřátelé“. A to jen krůček k Inimicus expulsus, tedy vyhánění nepřátel.

Veliká hora

Podobně je dešifrováno jméno třetího muže na Malachiášově soupisu, Ex magnitudine montis, v překladu „z velikosti hory“. Tato šifra se skrývá v rodném jméně papeže Evžena III., hlavy katolické církve mezi lety 1145 až 1153.

Jmenuje se totiž Bernardo dei Paganelli di Montemagno. Poslední část jména blahoslaveného papeže znamená „veliká hora“. Stále se zdá, že jde o náhodu? Co ale potom říct na třetí jméno seznamu – vždyť tento muž byl zvolen již po Malachiášově smrti!

Suburranský opat

Corrado della Suburra vás nemůže nechat na pochybách, že se jedná o Malachiášova Abbas Suburranus, tedy „Suburranského opata“. Papežem se stane 9. července 1153 a bude jím do dalšího roku, kdy umírá. V dějinách jej ale najdete spíš pod jménem, které přijme – Anastasius IV. Jsou Malachiášovy jinotaje vždy tak přesné?

Samozřejmě ne. Na vině ale můžeme být i my – že nevidíme souvislosti. A také je možné, že se prorok netrefí v přesném počtu.

Je to prase!

Sus in libro. Sun je prase a libro odkazuje k vážení, rovnováze, ale podle některých i knize. Nezní prase dvakrát lichotivě? Právě takové označení si Malachiáš vybral zřejmě pro papeže Urbana III. († 1187). Tentokrát by se stačilo o pár let dříve podívat na jeho rodový emblém – zdobí jej prase!

Další Urban na scéně

Identifikován bude i další papež Urban, tentokrát čtvrtý. Jeho pontifikát (doba, kdy zastává papežský úřad) začíná 29. srpna 1261 a vydrží až do 2. října roku 1264. Popsán je jako Hierusalem Campanię. A není náhodou, že Urban IV. pochází z francouzského kraje Champagne a zároveň byl patriarchou Jeruzaléma!

Jde vážně o originál?

Podobně, jako prase Urbana III. lze vysvětlit i De cruce Apostolica, „apoštolský kříž“. Že souvisí se všemi papeži? Například vzdoropapež Klement VII. (vlastním jménem Robert de Genève,1342–1394) jej ale má jako rodový znak!

Souslednost papežů i přesnost proroctví je zarážející. Je možné, že by jej někdo před vydáním v 16. století upravil, aby lépe vyhověl již existujícím papežům? Originální proroctví totiž leží ve vatikánských archivech.

Proč by to někdo dělal?

Kdo by mohl proroctví upravit? Možnosti jsou v podstatě jen dvě. Buď Arnold de Wyon, nebo některý z členů jezuitském řádu ve vatikánském archivu. Proč by ale někdo něco takového dělal? U Arnolda je řešení nasnadě – pokud se prokáže, že se proroctví již v minulosti splnilo, půjde jeho kniha na dračku. U manipulace Vatikánem by pak připadala v úvahu snaha o zvýšení hodnověrnosti proroctví.

Vidí i do budoucnosti

Pokud však došlo k úpravě, jak vysvětlit, že i mnoho dalších papežů dokážou badatelé později na seznamu najít? 20. února 1878, tedy drahnou dobu po domnělé úpravě, se do čela katolické církve postaví Lev XIII. (1810–1903), v jehož rodovém znaku najdeme vycházející hvězdu?

Na seznamu jej totiž není problém najít – stačí se dočíst k větičce ve znění „Světlo na nebi“. V líčení podobností můžeme pokračovat. Papeži Pavlu VI. (1897–1978) náleží titul Květ květů. Je to jen náhoda, že má ve znaku zrovna tři lilie?

Ve znamení Slunce

Na 110. místě Malachiášova seznamu Proroctví o papežích najdeme latinské „jméno“ De Labore Solis. Co to znamená? Můžeme jej přeložit jako „Zrozený ze Slunce“ nebo třeba „Z námahy Slunce“.

8. dubna 2005 dochází nad Pacifikem a částí Ameriky k zatmění Slunce. Ve stejný den má pohřeb také papež Jan Pavel II. Je to jen bezvýznamná náhoda? Mohla by být, kdyby zatmění nenastalo i v jiný významný den – 18. května 1920. Tedy v den, kdy se budoucí papež narodil!

Kým byl Benedikt XVI.?

Pokud všechno sedí, měli bychom najít souvislost i s Josephem Ratzingerem (*1927), který se stane papežem Benediktem XVI. 19. dubna 2005 a jeho pontifikát skončí 28. února 2013.

Malachiáš jej prý zmiňuje jako Gloria olivae, v překladu „Sláva olivy“. Zde je třeba jeden malý oslí můstek. Ratzinger své papežské jméno odvodí od zakladatele benediktinského řádu, Benedikta z Nursie (asi 480–543).

A jsme opět v obraze! Jeho symbolem je totiž olivová ratolest!

112. papež přichází

Existuje však i další teze, která tvrdí, že papeži proroctví samozřejmě znají – a Benedikt XVI. si své jméno vybral právě tak, aby sedlo do proroctví! Sláva olivy zabírá v seznamu 111. místo, tedy předposlední.

13. března 2013 začal pontifikát celkově 266. papeže katolické církve Františka, vlastním jménem Jorgeho Maria Bergoglia (*1936). Je on oním 112. papežem?

Stáda v mnoha soužení

Poslední papež má být Petrus Romanus, tedy „Petr Římský“. Podle Malachiáše na konci jeho pontifikátu přijde Boží soud. „Během pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci ‚Petrus Romanus‘, který bude pást svá stáda v mnoha souženích;

po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a nejvyšší Soudce bude soudit svůj lid,“ prorokuje ve středověku irský biskup. Zda je oním Petrem právě současný František, zatím nevíme. A pokud ano, splní se hrůzné proroctví?

Foto: PX FUEL
Lokalita:
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 2.7tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Luděk Příhoda 18.9.2022 2.5tis
Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.   Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]
od Pavel Polcar 15.9.2022 3.1tis
Tisíce zjevení Panny Marie zaznamenávali křesťané po celém světě, od Malé Asie ve čtvrtém století (dnešním Turecku) až po současnou Kalifornii. Ze všech jsou nejznámější vize Panny Marie Lurdské, o nichž v polovině 19. století informovala dospívající dívka ve francouzských Pyrenejích. Od té doby uchvacuje katolickou představivost oddanost Panně Marii Lurdské. Lurdy jsou jedním z mála lokalit, která Vatikán oficiálně označil za hodná víry, […]