Články obsahující štítek "mojžíš"
(3 nalezených článků)
od Mirek Brát 19.9.2021 4.4tis

Mojžíšův příběh s hořícím keřem je popisem setkání člověka s boží bytostí. Jedna věc však byla na celé záležitosti krajně podezřelá. Byl to fakt, který překvapil i samotného Mojžíše. Keř hořel, ale neshořel. Může existovat nějaké racionální vysvětlení podobného jevu? Patrně nejznámějším příkladem požáru v přírodním prostředí je příběh zachycený v biblické knize Exodus. Týká se chvalně […]

od Jana Dvořáková 5.5.2020 3.6tis

Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Je na tomto příběhu něco pravdivého? Hned, jak faraon Izraelity propustil, vydal se jim se svým vojskem v patách. […]

od Eva Soukupová 26.1.2018 4.2tis

Židé pod vedením Mojžíše prchají z egyptského otroctví do země zaslíbené. Moře se před nimi rozestoupí a jen, co dojdou na druhý břeh, zase se zalije a pohltí egyptskou armádu, která je pronásleduje. Tento biblický příběh je ještě nedávno považován za nesmysl. Jenže poslední archeologické nálezy dokazují, že se skutečně odehrál! Kniha Exodus známá též jako […]