26. května 1936: Při tragédii řece Dyji v Rakvicích utonulo 31 školáků, jejichž duchové tu prý dodnes straší.
Články obsahující štítek "římané"
(11 nalezených článků)
od Mirek Brát 3.2.2022 3.5tis

O Piktech, kteří kdysi žili na území Skotska, toho mnoho nevíme. Snad jen, že to byl jediný národ Británie, který v době římské nadvlády nebyl nikdy vojensky podroben. Poprvé se v písemných pramenech Piktové objevují ve třetím století našeho letopočtu, a to v zápisech římského historika Eumenia. Něco však po nich zůstalo do současnosti: záhadné […]

od Mirek Brát 12.12.2021 2.0tis

Poprvé tento termín najdeme v díle římského básníka Lucana v prvním století našeho letopočtu. Furor Teutonicus – Teutonská zběsilost. I v bojích ostřílení Římané si všimli neuvěřitelné zuřivosti, zběsilosti chcete-li, se kterou bojovaly germánské kmeny. Co mohlo být její příčinou? Vznik latinské fráze Furor Teutonicus je spojován s vojenskými operacemi proti germánským kmenům v roce 113 před naším […]

od Mirek Brát 26.11.2021 1.5tis

Ve světle nových archeologických nálezů se zdá, že starověká Římská říše měla opravdu dlouhé prsty, které sahaly až hodně daleko na sever. Tajemná opona historie, která odděluje naši současnost od antiky, se zase trochu nadzvedla. Můžeme si tak položit i troufalou otázku: Byly římské legie někdy na plážích Baltského moře?   Polští archeologové učinili senzační […]

od Mirek Brát 28.9.2021 5.9tis

Jako Dácie bylo ve starověku označováno území, které je dnes převážně pod svrchovaností Rumunské republiky. Dákové se opakovaně dostávali do konfliktu se římskou mocí. Vše eskalovalo za panování dáckého krále Decebala v prvním století našeho letopočtu. Z tohoto střetu se dochovala i zmínka o obrovském dáckém pokladu. Hora stříbra a zlata by dnes způsobila zmatek […]

od Mirek Brát 10.9.2021 6.6tis

Ne vždy jsou archeologické nálezy vítány jako příspěvek k poznání a pochopení minulosti. Tak tomu bylo i při objevu učiněném v zátoce Guanabara nedaleko brazilského Ria de Janeira. Nahromaděné keramické nádoby pod vodní hladinou totiž pokládaly jednu šokující otázku… Dopluli Římané do Brazílie?   Dobrodružný archeologický příběh, který započal v osmdesátých letech minulého století, stále nemá […]

od Dalibor Vrána 27.5.2019 6.6tis

V 1. století dochází v posvátném centru Mona na velšském ostrově Anglesey ke krutému krveprolití, při němž jsou pozabíjeni všichni zdejší kněží – mocná kasta keltských druidů. Římští legionáři je údajně vybíjejí do posledního a nešetří dokonce ani ženy a děti! Proč Římané tolik usilovali o jejich likvidaci? Báli se jejich domnělé magické moci? U rozlehlého ostrova […]

od Filip Appl 19.12.2018 4.8tis

Zatímco o Římanech, jejich generálech a vládcích se toho ví velmi mnoho, osobnosti z řad jejich nepřátel jsou často obklopené hradbou spekulací a nedostatkem informací. Nejinak je tomu v případě keltské vládkyně Boudiccy. Co nám o této ženě, které se podařilo nemožné, říkají legendy a historické poznatky? Nad Venta Icenorum, hlavním městem keltského rodu Icenů se vznáší […]

od Kristýna Nováková 18.11.2018 4.0tis

Při zkoumání římské hrobky v jordánské oblasti Decapolis učinil archeologický tým neobvyklý a cenný objev. Na stěnách hrobky totiž našli velké množství maleb doplněných o číslice a nápisy vysvětlující činnost, kterou postavy na obrázku vykonávají. Tento starověký komiks nabízí pohled na to, jak vypadal každodenní život obyvatel města před tisíci lety. Celá hrobka je navzdory svému […]

od Tereza Ocetková 1.3.2018 4.3tis

Neuvěřitelně zachované rukavice našli archeologové během odhalování římské pevnosti na Hadrianově valu. Vyrobené z jednoho kusu kůže a složené do malého pytlíku. Každou boxovací rukavici navrhli Římané tak, aby pohodlně sedla na ruce. Jejich účelem samozřejmě byla ochrana kloubů před nárazy během zápasů. Rukavice z pevnosti Vindolanda poblíž města Hexham v severní Anglii jsou tak dokonale zachované, že […]

od Lenka Kospertová 14.11.2017 4.6tis

Někdo říká, že jsou to jen spekulace, ale našla se řada renomovaných vědců, kteří se snaží dokázat, že k oné historické události skutečně došlo. Římské město v Číně měla založit ztracená jednotka římských legionářů pod vedením slavného Marca Licinia Crassa. Obyvatelé dnešní vesnice Li-čchian se na první pohled liší od rodilých Číňanů. Mnozí mají zelené oči, postrádají jejich […]