Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Nepochopitelné kousky indických sádhuů

Sádhuové neboli svatí muži Indie. Tvrdí se o nich, že nemusí celé měsíce spát, nejí, nevadí jim oheň a neznají bolest. Mohou vás údajně proklít, a někteří prý dokonce umí i ovládat myšlenky druhých nebo levitovat (vznášet se).

Jde snad o zázraky? Kdo to vlastně přesně jsou sádhuové a co je smyslem jejich snažení?

Co nemohou příslušníci našeho západního světa kolem sádhuů především pochopit, jsou neuvěřitelné jevy s nimi spojované. Těžko k pochopení je toho však mnohem víc. Jejich smýšlení dovedou jakžtakž pojmout a vysvětlit snad jen někteří psychologové nebo antropologové.

Většinu z nás by jejich existence zdaleka minula, kdyby nebylo jejich údajných zázraků. Roku 1835 se objevuje v indických novinách Calcutta Medical Times neuvěřitelná zpráva o jogínovi jménem HARIDAS, který se zaživa pohřbil s plánem zůstat tak čtyři měsíce a pak se zase vrátit mezi živé.

Otevření krypty v Láhauru, kde je pohřben 40 dní, se účastní i britský generál CLAUDE WADE…

Sádhuové získávají za své rozhodnutí opustit světský život velikou vážnost. Vším, co dělají, sledují jediný cíl – osvícení. Po cestě za ním však prý získávají nejrůznější schopnosti, které považujeme za nadpřirozené.

ZÁZRAKY, NEBO TVRDÝ TRÉNINK?

Haridasovo tělo je prý při otevření krypty ztuhlé, jakoby scvrklé a bez jakýchkoli známek života. Lékaři mu vyjmou z nosu a uší bavlněné zátky, vykoupají a rozmasírují jeho tělo a plíce naplní vzduchem.

Během několika hodin je jogín údajně v pořádku, živý a zdravý. Můžeme to nazvat zázrakem? Nejde prý přitom o ojedinělý příklad. Zkušení jogíni dokážou ovládat své biologické pochody v těle. To ostatně mají umět i někteří šamani primitivních civilizací.

Zpomalí své srdce třeba na dva tepy za minutu a dech zastaví.

Již ve 30. letech minulého století o tom podává zprávy britský cestovatel, novinářa později duchovní mistr PAUL BRANTON (1898 – 1981). Egypťan TAHRA BEJ mu prý vysvětlil, že stlačením určitých center umrtví svoje tělo a ve ztuhlém stavu vydrží 24 hodin pod vodou v zapečetěné rakvi.

Podle jeho tvrzení jde o pouhý trénink a koncentraci. Pro vědce je to přesto stále sotva pochopitelné.

BEZ JÍDLA A BEZ PITÍ

Indický jogín PRAHLAD JANIZ GUDŽARATU (*1928) zase údajně od svých osmi let nic nejí ani nepije. „Získávám elixír života z díry v mém patře, která mi umožňuje, abych žil bez potravy i bez vody,“ tvrdí. V poledním čase prý jen vyplázne jazyk na slunce a nechává na něj dopadat světlo. Roku 1942 je v nemocnici 45 dní na pozorování, aniž by kdo odhalil jakoukoli nepravdu. Vědci ovšem nejsou spokojeni, a tak roku 2003 provedou ve Sterlingově nemocnici v západoindickém Ahmedabadu dokonalejší experiment.

Ani po 10 dnech v prosklené místnosti pod nepřetržitým dohledem kamer a 21 lékařů, bez přístupu k toaletě, tekutinám a jídlu vědci neodhalí žádný podvod. Zdravotní testy naopak ukážou velmi dobrý zdravotní stav.

V současnosti se množí počet lidí, kteří tvrdí, že dokážou totéž. Nejvíce jich má být z Polska… To jsou jen příklady podivností, jež jsou sádhuové schopni ve svých pro nás bizarních životech způsobit.

Jenže jak to dovedou? Pokud nejde o trik… A co vlastně svým životem sledují?

KDO VLASTNĚ SÁDHUOVÉ JSOU?

Nahá těla, barevné hadříky kolem pasu, pomalované obličeje. Starci s dlouhými vousy, často ve zkroucených polohách předvádějící nejrůznější kejkle. Tak vnímáme indické nebo nepálské sádhuy. Ale kdo to vlastně jsou?

„Sádhu“ znamená v Indii „praktikant“ a údajně pochází ze slova „sádhána“ – to je v sanskrtu, prastarém jazyku starověké Indie, totéž, co „vnitřně usilovat“. Buddhismus přebírá slovo „sādhu“ z indického jazyka pálí.

Opakuje se třikrát na stvrzení toho, co bylo řečeno – podobně jako se u nás říkává „staň se“, „amen“ nebo „tak jest“… A čeho že je to vlastně sádhu praktikant? Přece jógy! Nejuniverzálnější a nejrozmanitější duchovní nauky směřující k osvícení a blaženosti.

Sádhu je tedy prakticky jogín nebo také asketa či poustevník, protože se vzdal všeho majetku. Podle našeho dělení je to většinou následovník hinduismu, ale najdou se i džinističtí i sikhističtí sádhuové, přestože sikhové od asketismu obecně zrazují.

Někdy používané označení „žebravý poutník“ pro sádhua není pravdivé, protože svatí muži nežebrají. Milodary přijímají jedině zcela pasivně. Jsou to lidé, kteří se vzdali všeho světského a hledají „nejvyšší pravdu“.

PŘES 3500 LET STARÁ TRADICE

Každý sádhu se vzdal tří životních cílů, jimiž jsou kama (potěšení), artha (bohatství a síla), a dokonce dharma (povinnost), a je jednostranně zaměřen na dosažení mókši (osvobození) prostřednictvím meditace.

Většinou nosí okrové roucho, které symbolizuje odříkání.

Podle védských textů (nejstarší část tradiční indické literatury – pozn. red.) je tradice podobných asketů stará nejméně 3500 let. Sádhuové zjevně představují nejstarší žijící monoteistickou (uznávající jednoho boha) tradici mystiky (z řeckého „mysterion“, tedy „skryté“), vnitřní cesty za spojením s absolutnem.

Někteří sádhuové se prý nehnou z místa celé roky. Dosavadní zaznamenaný rekord činí 20 let.

PROČ SE SÁDHUŮM ŘÍKÁ BABA?

V současné Indii údajně existuje čtyři nebo pět milionů sádhuů. Jsou i dnes široce respektováni, uctíváni, a dokonce i obáváni – nikdo si nepřeje, aby byl jimi proklet. Sádhuům lidé nejčastěji říkají „baba“, což znamená tak trochu opak toho, co u nás: ve většině indických jazyků je to „otec“ nebo „strýc“. Indové jsou často přesvědčeni, že sádhuové očišťují nejen svou karmu (důsledky činů, vzdáleně „hříchy“), ale i karmu celé společnosti, a proto je podporují četnými dary. Ne vždy a všude tomu tak ale je.

Zejména v městských oblastech je na ně pohlíženo se značným podezřením a odstupem, protože se objevuje mnoho falešných svatých mužů, kteří jsou vybaveni znalostí angličtiny, ale zajímají je převážně cizinky a bohatí cizinci.

Někteří se dokonce prohlásí sami za svaté, ale praví sádhuové je obvykle dříve či později odhalí. Úspěšní sádhuové se stávají veřejnými mudrci a bývají lidmi žádáni o rozsouzení různých sporů.

RITUÁLY S VŮNÍ MARIHUANY

Co sádhu, to jiný svět. Někteří meditují celé roky v horách a z nutnosti ukusují banány. Jiní chodí po desetiletí dokola s jednou rukou zvednutou, dokud jim prsty neztuhnou. Někteří se zahrabávají do země, stojí rok na jedné noze nebo po desetiletí nepromluví.

Pro člověka západu je to jen bizarní cirkus. Řada rituálů se také točí kolem konzumace marihuany, ať už ve formě přírodní, ve formě hašiše nebo tradičního nápoje bhang. Jde o obětní rostlinu boha Šivy a její konzumace prý umožňuje, aby tento bůh do člověka snáze vstoupil.

Kouření marihuany prý zároveň pomáhá odpoutat se od společenského života a jeho lákadel. Když takto žijete, ostatní to vidí a také se k vám podle toho chovají.

Obecně lze sádhuy rozdělit na dvě základní skupiny. Stoupenci boha Višnua lze obvykle poznat podle tří svislých pruhů, zatímco stoupence boha Šivy podle vodorovných pruhů a trojzubce.

VYDRŽÍTE 17 LET VESTOJE?

Nazí sádhuové ze skupiny dredatých Nágá s sebou zase pro zajímavost nosí po celý život meče, aniž by byli navenek bojovníky – zjevně pozůstatek z dob, kdy sádhuové bývali vojensky organizováni. V sektě Aghora údajně existuje i několik sádhuů, kteří rituálně pojídají i lidské maso mrtvol hozených do posvátné řeky Gangy.

Prý tím vykonávají povinnosti boha Šivy jakožto pána smrti. Jiní v této sektě tráví veškerý čas na hřbitově. Nu což, omezení ve vnějších aktivitách tu opravdu není, a tak cesta k bohu vede prostě skrze cokoli, co si vyberete… Údajně„lze dosáhnout osvícení i při dojení posvátných krav“. Celá řada sádhuů se zapsala do Guinessovy knihy rekordů – například pro výdrž vestoje po 17 let, pobyt na jednom místě déle než 20 let, plazení v délce 1400 kilometrů a tak různě. „Kdokoliv, kdo se v Indii rozhodne k duchovnímu hledání, je tu ctěn a respektován, narozdíl od západních zemí, beroucích to spíš jako úchylku člověka, který nevydržel nápor ‚reality‘ a konzumního světa,“říká indolog ONDŘEJ ABONYI.

Stávají se ztělesněním bohů. Nejčastěji můžeme potkat stoupence boha Višnua a boha Šivy. Višnuovce poznáme podle tří svislých barevných pruhů na čele a šivovce podle pruhů vodorovných, doplněných o trojzubec.

Osvícený člověk má vidět svět zcela jinýma očima. Představíme-li si, že by svět byl jen počítačový program, on by viděl jeho kód. Samotného sádhua přivádí osvícení k pocitům naprosté a nekonečné blaženosti.

JAK SE STÁT SÁDHUEM?

Předně se předpokládá, že jste už ve čtvrté životní fázi – tím se myslí, že jste už byli v životě studentem, otcem i poutníkem. Ovšem někteří sádhuové si zvolili cestu odříkání již jako náctiletí, takže to není tak striktní pravidlo.

Čemu ale neuniknete, chcete-li se stát sádhuem, je jakási symbolická smrt. Znamená to, že se musíte zúčastnit vlastního pohřbu a úředně přestanete existovat. Pokud tyto podmínky splníte a nějaký guru vás přijme za žáka, stáváte se učněm a smíte jezdit zdarma vlakem.

Svému učiteli nosíte věci, vodu, rozděláváte oheň nebo třeba perete prádlo, jeli co prát. Váš guru pro vás reprezentuje boha. Vy mu nasloucháte, abyste získali dostatek zkušeností pro duchovní samostatnost.

Většinou dostanete nové jméno nebo mantru – tajnou větičku, kterou máte při meditacích opakovat.

PRVNÍ SÁDHU ZÁPADNÍ CIVILIZACE

Důkazem toho, že i někdo z nás se může stát sádhuem, je „BABA“ ŠRÍBHAGAVAN DAS (*1945), tedy KERMIT MICHAELRIGGS z Laguna Beach v americké Kalifonii. Šest let žije v Indii, Nepálu a na Srí Lance a stává se „jogínem ze západu“. Stává se bhaktijogínem, to jest jogínem lásky, žákem ŠAKTITANTRY (starý kult, pro nějž je první energií sexualita) a putujícím učitelem Nadá jógy (škola zaměřená na zpěv a dech). S řadou východních světců se setkává jako vůbec první člověk ze západu a učí se od nich.

Jako potulný asketa cestuje Indií a Nepálem a nejznámější je pro své spojení s Američanem RAM DASSEM (*1931), občanským jménem RICHARDEM ALPERTEM, harvardským učitelem psychologie.

„Baba“ je nadále věrný svému sádhuovskému životu, a třebaže ve svetru a bundě, cestuje i dnes po celém světě jako extatický (žijící ve stavu psychického blaha – pozn. red.) zpěvák bhajan a kirtan, indických náboženských písní.

Američan Kermit Michael Riggs – Šrí Bhagavan Das

PŘÍSNÁ DENNÍ PRAXE

Stanete-li se učněm sádhua, následují praktiky, mezi nimiž nechybí třeba povinná ranní koupel v ledové řece. To abyste si zvykli na jiné podmínky! Poté se někteří sádhuové shromažďují u svatého ohniště „dhuni“, kde se společně modlí a celý den meditují.

Někteří se navíc věnují magii a bylinkářství, dodávají místním lidem léky, odstraňují prý kletby a žehnají například novomanželům. Vždy po čtyřech až šesti letech se pak můžete jako sádhu zúčastnit Kumbh Mela – shromáždění sádhuů z celé Indie, které se koná na břehu Gangy nebo jiné posvátné řeky.

Způsob života sádhuů se velmi liší. Někteří žijí v komunitních vesničkách, jiní sami. Někteří bydlí v ášramech (cosi jako duchovní centrum, svatostánek a domov duchovního mistra v jednom), jiní v chýších, v jeskyních, anebo jsou poutníky.

Někteří žijí s jedním či dvěma, vzácně více žáky, jiní v naprosté samotě. A někteří trpí hlady…

DOKÁŽETE TO TAKY?

Jak již bylo v úvodu naznačeno, sádhuové jsou u nás známí především řadou nejrůznějších údajných zázraků, které uchvacují pozornost bulvárního tisku. Některé známe jako fakíry. Leží na hřebech, chodí po žhavých uhlících, zahrabávají své hlavy do hlíny, levitují, šplhají po laně, které visí volně ve vzduchu, a křísí mrtvé.

Vědci pochopitelně mají takové sádhuy za podvodníky a šoumeny. Pokud nenajdou důkaz triku, pak jen krčí rameny. Sami svatí mužové ale své nezvyklé činy často nepovažují za takové zázraky jako my. Jen se vesele usmívají a říkají „Ty moci taky…“ Indický sádhu SUNDAR SINGH(1889 –1929?) vysvětluje podstatu zázraků takto: „Je to Bůh, který ustanovuje zákony přírody.

Je tedy hloupé prohlašovat, že zázraky porušují zákony přírody. Existují prostě vyšší zákony, o kterých víme jen málo nebo nic. V modlitbě si můžeme postupně tyto zákony uvědomit. Pak rozumíme, že zázraky nejsou jen možné, ale dokonce přirozené.“

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky magie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Najde Randová díky Ulici konečně svou osudovou lásku?
nasehvezdy.cz

Najde Randová díky Ulici...

Zatímco se MARTINĚ RANDOVÉ...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
Byla Lily skutečně zázračné dítě?
skutecnepribehy.cz

Byla Lily skutečně zázračné...

Když byly naší dcerce čtyři,...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
František Kupka začínal u malování pivních tácků
epochaplus.cz

František Kupka začínal u...

Otevře oči, ale myšlenkami je stále pevně upřen na...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Sužuje Soukalovou velký strach o miminko?
nasehvezdy.cz

Sužuje Soukalovou velký...

Poslední měsíce nebyly...
Vzdušná prosvětlená klasika v mrakodrapu
rezidenceonline.cz

Vzdušná prosvětlená klasika...

Doslova jako výkladní skříň značky Minotti působí...
Astrofotograf Petr Horálek: V Evropě zmizelo hvězdné nebe…
21stoleti.cz

Astrofotograf Petr Horálek: V...

Kdysi stačilo zaklonit hlavu, aby člověk...
Václav II. & kutnohorské stříbro: Připravil král mnichy o poklad?
epochaplus.cz

Václav II. & kutnohorské...

Mnich Antonín se právě prochází na kopci nedaleko...
Kam investovat úspory, aby vydělávaly?
iluxus.cz

Kam investovat úspory, aby...

Jediným způsobem, jak se bránit znehodnocování...