19. ledna 1809: V americkém Bostonu přichází na svět Edgar Allan Poe, autor mnoha děsivých příběhů.
Domů     Náboženství a okultismus
Tarot: Pomáhá odkrýt budoucnost?
Jiří Nechanický
od Jiří Nechanický 7.1.2022
789

Mladá žena v krčmě rozkládá po stole karty s obrázky. Chystá se předpovídat budoucnost. Přes ruku jí nakukují zvědavci. Než ale stihne cokoli dalšího podniknout, přistoupí k ní její matka a jedním pohybem ruky shrábne karty ze stolu. „Víš, že se to nesmí?“ šeptne směrem k dívce.

Účastníci nezvyklé podívané se zklamaně rozcházejí zpátky na svá místa ke stolům se džbánky vína. Za chvíli začnou zase probírat svoje starosti a na příběh dívky, která jim slibovala vyvěštit, co je v životě čeká, rychle zapomenou.

Zakázaná zábava

Matka dceři vynadá – a není se čemu divit. Píše se rok 1370 a v dnešním švýcarském Bernu se skutečně nikdo nesmí zvláštních barevných obrázků téměř ani dotknout. Zákon bernského kantonu z roku 1367, který se poprvé zmiňuje o tarotových kartách, to zakazuje.

Církev považuje karty za ďáblovy obrázky. Navzdory tomu se ale jejich popularita rychle šíří Evropou.

Karty jako vděk za pomoc

Odkud ale vzala mladá žena věštící budoucnost své obrázky považované náboženskými fanatiky za pekelné dílo? Její rodina pomůže jednomu arabskému kupci, který je v jejich městě přepaden a okraden.

Nezbude mu vůbec nic, jenom v kapse svých nařasených šatů nalezne balíček ohmataných karet. Rodičům dívky je věnuje jako pozornost za jejich starostlivou pomoc.

Zástupy zvědavců

Své dobrodince pak po večerech zasvěcuje do významu jednotlivých obrázků. Ukáže, jak s nimi odhalovat tajemství lidské duše a její životní cesty. Dívka pozorně poslouchá a všechno si ukládá do paměti.

Jednou si pak balíček vezme s sebou do krčmy a přitočí se ke skupince mužů. „Nechcete vyložit budoucnost?“ zeptá se jich. Zjistí, že si výkladem může i docela dobře vydělat. Vždycky se najde dost zvědavců, které zajímá, co je čeká zítra.

Pozdravy se Svaté země

Historikové si marně lámou hlavu, kdy a kde se vlastně tarot poprvé objevuje. Domnívají se, že s tarotem k evropským břehům dopluli Arabové, které Evropané na konci 14. století označují jako Saracény.

Nevylučují také, že si balíčky mohli přivézt i někteří křižáci ze svých tažení do Svaté země. Přes Španělsko, Francii a Itálii pak obrázkové karty míří dál od evropských břehů do vnitrozemí. Okultista Paul Foster Case (1884–1954), který se zabývá dějinami tarotu, vysledoval jeho počátek do Maroka v období kolem roku 1200. Konkrétní důkaz, který by jeho teorii podporoval, mu ale chybí.

Hra určená pro krále

Ve druhé polovině 14. století už tarot zná jižní i velká část západní Evropy. Když si francouzský král Karel VI. (1368–1422) roku 1392 vykládá tarotové karty, má k dispozici dokonce hned tři balíčky.

Severoitalské a francouzské šlechtické dvory si nechávají vyrábět karty na zakázku. Jeden z balíčků patří i italské rodině Visconti-Sforza. Zdobí je jejich zlacený erb a obrázky dodnes tvoří nejstarší dochované vzory pro 78 tarotových karet.

Mystika podle sochaře

Současnost nabízí dvě hlavní větve tarotu. První, italská, obsahuje lombardský tarot, někdy označovaný jako benátský, se 78 listy. Patří sem i tarot boloňský, který některé karty vynechává a nabízí pouze 68 listů.

Za florentinským tarotem, přezdívaným Minchiate, stojí prý sám italský renesanční sochař a malíř Michelangelo Buonarroti (1475–1564). Ve svém karetním paklíku má dokonce 92 karet.

Co je Velká arkána?

Z Velké arkány jich šest vynechá a naopak soubor doplní o dalších 20 karet. 12 z nich symbolizuje znamení zvěrokruhu a další představují Naději, Moudrost, Dobrotu, Víru, Vodu, Oheň, Zemi a Vzduch.

Další větví tarotu je francouzská. Řazení karet ovšem patří ke kartám lombardským, protože tarot se ve Francii objevuje právě cestou přes Lombardii.

78 karet s hebrejským duchem

Tarotové karty tvoří Malá arkána složená ze čtyř barev, v každé z nich se nachází 14 karet od esa po desítku, rytíře, královnu, prince a princeznu, celkem 56 karet. Velkou arkánu tvoří 22 karet s římskými číslicemi od I až po XXI, znázorňuje obecné zákonitosti, základní životní principy.

Celý soubor obnáší 78 karet. Symbolika Velké arkány se dá vykládat různě. Francouzský rosenkrucián Eliphas Lévi (1810–1875) dokonce v 18. století tvrdí, že objevil propojení mezi Velkou arkánou a 22 písmeny hebrejské abecedy.

Jak souvisí se sexem?

Když okultista Case v první polovině 20. století medituje o 22 kartách Velké arkány, objevuje netušené souvislosti jejího spojení se sexuální stránkou člověka: „Musíte zcela změnit svoje pojetí sexu s cílem pochopit starověké moudrosti.

Uvnitř je váš organismus nejistý. Nejde o externí orgány, které určují falickou symboliku, ale o sílu, která působí prostřednictvím vnitřních center jako božský oheň.“

Jiné obrázky, jiné symboly

Řád Zlatého úsvitu, jehož členy se stávají britští okultisté Artur Edward Waite (1857–1942) a Aleister Crowley (1875–1947), se tarotem a jeho významem intenzivně zabývá. Právě oni dávají základ dvěma tarotovým karetním souborům.

Waite připraví v roce 1908 k tisku svůj Rider-Waite Tarot. Jméno Rider se tu objevuje po prvním vydavateli. Crowley se v roce 1944 podepíše pod vznik Thot tarotu. Jejich karty se liší jak podobou obrázků, tak i symboly a dokonce strukturou svého řazení.

Oba okultisté mají lví podíl na tom, že jsou dnes tarotové karty symbolem ezoterické pomůcky určené k věštění.

Hodí se i pro arteterapii

Své místo si tarotové karty nacházejí dokonce i v moderní psychologii, která je otevřená různým alternativním směrům. Vychází z toho, že karty mají bezprostřední vliv na sféru vědomí.

Ta se nachází mimo rozumová centra. Odpovědi na otázky o budoucnosti jsou odrazem osobního vývoje každého člověka. Každý dostane v tarotu takovou odpověď, jakou je sám schopen v danou chvíli pochopit. Moderní psychologové proto považují karty za zajímavou pomůcku pro studium lidské duše.

„Tarotové karty využívám jako projektivní techniku,“ říká například současná arteterapeutka Hana Formánková. Podle ní tarotové karty „pomáhají vnímat nejednoznačnost a nečernobílost věcí. Při práci s nimi dochází k propojení polarit, k uvědomění si, že žádná karta není jenom „negativní“ nebo „pozitivní“.

Nejdůležitější tarotové karty

Velká arkana má 22 karet. Jaké jsou jejich významy?

Blázen: boj za své sny, individualista, nové vnímání světa

Mág: moudrost získaná z komunikace, ovlivnění myšlení jiných, vědomosti, důvtip

Velekněžka: intuice a zdravý rozum, možnost změnit život při použití podvědomí a zkušeností

Císařovna: kreativita, bohatství, plodnost

Císař: dynamika, nezávislost, asertivita

Papež, velekněz: duchovní autorita, kompromisy, přijetí osudu

Milenci: harmonie, spojení, soustředění na lásku a její výzvy

Vůz: neklidná síla, změna, překonání problémů

Spravedlnost: rozum, uvažování, sladění věcí

Poustevník: meditace, moudrost, osamělost

Kolo štěstí: příležitost osudu, přirozený běh věcí

Síla: sebekontrola, úspěch, víra v sebe sama

Viselec: utrpení, zkoušky, sebepoznání

Smrt: konec, nový začátek, opuštění minulosti

Mírnost: soběstačnost, vlastní rozvoj, zralost

Ďábel: hněv, nepříjemné situace a okolnosti,

Věž: nehoda, destrukce, náhlá změna

Hvězda: naděje, důvěra, harmonie

Luna: vnitřní hlasy, intuice, hrozba z neznámého

Slunce: úspěch, prosperita, inspirace, dosažení cíle

Soud: řešení odložených věcí, významná změna

Svět: uvědomění, celistvost

Malou arkánu tvoří karty 4 barev

Meče: mužská energie, stav mysli, způsob vyjadřování, komunikace a konflikty

Mince: ženská energie, bohatství, zabezpečení, obchod, praktické věci

Pruty: mužská energie, prostopášná destrukce, když postrádají rozum

Poháry: ženská energie, emoce a láska k ostatním, ale i sobectví a manipulace

Foto: PX FUEL
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 19.1.2022 1.1tis
Ve vesničce Svatý Jan pod Skalou na Berounsku můžeme najít známý pramen sv. Ivana. Vyvěrá hned vedle kostela Narození sv. Jana Křtitele a jeho voda proslula jako prostředek k mírnění bolestí celého těla. Historie pramene sahá stovky let do minulosti.     Patronem pramene je poustevník Ivan, který žil v 9. století. Již za svého […]
od Mirek Brát 18.1.2022 1.8tis
V dříve používaných délkových mírách měl význačné postavení loket. Používal se již ve starověku v Egyptě, Mezopotámii, Persii i Řecku. Na lokty měřil i „Ten“ nahoře, což dokládají pokyny, které obdržel Noe při stavbě archy. Potíž je však v tom, že není jasné, kolik takový biblický loket měřil. Loket je přitom měřidlo, které má každý pohotově při sobě. […]
od Mirek Brát 14.1.2022 3.1tis
Hrad v japonské Ósace je jednou z nejznámějších stavebních památek Země vycházejícího slunce. Navíc se zde nacházejí i megalitické kameny. Největší z nich váží přes sto tun! Kdo a proč si dal takovou práci s transportem a umístěním těchto obřích kamenných bloků? Hradní pevnost v Ósace byla vybudována v místě bývalého opevněného buddhistického chrámu z patnáctého století. Archeologové […]
od Lucie Kubešová 13.1.2022 3.0tis
Ostrov nad Ohří v Karlovarském kraji se nachází na úpatí Krušných hor. Jako osada byl založen již ve 13. století a v době svého rozmachu v době baroka se dočkal honosného zámku s krásnou zahradou, tehdy dokonce považovanou za další z divů světa. K dalším zajímavostem dnešního města patří také tzv. Posvátný okrsek. Součástí tohoto […]
od Eva Soukupová 11.1.2022 2.8tis
Slavný ohýbač lžiček Uri Geller na sebe rád poutá pozornost médií, k čemuž využívá nejen iluzionistických kousků, ale i kontroverzních prohlášení. V tom nejčerstvějším tvrdí, že zná polohu nejslavnější náboženské relikvie všech dob.     Podle Bible Bůh na hoře Sinaj předal prorokovi Mojžíšovi známé Desatero přikázání a také návod na výrobu truhly, do níž […]