reklama
25. června: Den zjevení v bosenské Medžugorji připomíná sérii mariánských zjevení z roku 1981.
Domů     Náboženství a okultismus
Tarot: Pomáhá odkrýt budoucnost?
Jiří Nechanický
od Jiří Nechanický 7.1.2022
789

Mladá žena v krčmě rozkládá po stole karty s obrázky. Chystá se předpovídat budoucnost. Přes ruku jí nakukují zvědavci. Než ale stihne cokoli dalšího podniknout, přistoupí k ní její matka a jedním pohybem ruky shrábne karty ze stolu. „Víš, že se to nesmí?“ šeptne směrem k dívce.

Účastníci nezvyklé podívané se zklamaně rozcházejí zpátky na svá místa ke stolům se džbánky vína. Za chvíli začnou zase probírat svoje starosti a na příběh dívky, která jim slibovala vyvěštit, co je v životě čeká, rychle zapomenou.

Zakázaná zábava

Matka dceři vynadá – a není se čemu divit. Píše se rok 1370 a v dnešním švýcarském Bernu se skutečně nikdo nesmí zvláštních barevných obrázků téměř ani dotknout. Zákon bernského kantonu z roku 1367, který se poprvé zmiňuje o tarotových kartách, to zakazuje.

Církev považuje karty za ďáblovy obrázky. Navzdory tomu se ale jejich popularita rychle šíří Evropou.

Karty jako vděk za pomoc

Odkud ale vzala mladá žena věštící budoucnost své obrázky považované náboženskými fanatiky za pekelné dílo? Její rodina pomůže jednomu arabskému kupci, který je v jejich městě přepaden a okraden.

Nezbude mu vůbec nic, jenom v kapse svých nařasených šatů nalezne balíček ohmataných karet. Rodičům dívky je věnuje jako pozornost za jejich starostlivou pomoc.

Zástupy zvědavců

Své dobrodince pak po večerech zasvěcuje do významu jednotlivých obrázků. Ukáže, jak s nimi odhalovat tajemství lidské duše a její životní cesty. Dívka pozorně poslouchá a všechno si ukládá do paměti.

Jednou si pak balíček vezme s sebou do krčmy a přitočí se ke skupince mužů. „Nechcete vyložit budoucnost?“ zeptá se jich. Zjistí, že si výkladem může i docela dobře vydělat. Vždycky se najde dost zvědavců, které zajímá, co je čeká zítra.

Pozdravy se Svaté země

Historikové si marně lámou hlavu, kdy a kde se vlastně tarot poprvé objevuje. Domnívají se, že s tarotem k evropským břehům dopluli Arabové, které Evropané na konci 14. století označují jako Saracény.

Nevylučují také, že si balíčky mohli přivézt i někteří křižáci ze svých tažení do Svaté země. Přes Španělsko, Francii a Itálii pak obrázkové karty míří dál od evropských břehů do vnitrozemí. Okultista Paul Foster Case (1884–1954), který se zabývá dějinami tarotu, vysledoval jeho počátek do Maroka v období kolem roku 1200. Konkrétní důkaz, který by jeho teorii podporoval, mu ale chybí.

Hra určená pro krále

Ve druhé polovině 14. století už tarot zná jižní i velká část západní Evropy. Když si francouzský král Karel VI. (1368–1422) roku 1392 vykládá tarotové karty, má k dispozici dokonce hned tři balíčky.

Severoitalské a francouzské šlechtické dvory si nechávají vyrábět karty na zakázku. Jeden z balíčků patří i italské rodině Visconti-Sforza. Zdobí je jejich zlacený erb a obrázky dodnes tvoří nejstarší dochované vzory pro 78 tarotových karet.

Mystika podle sochaře

Současnost nabízí dvě hlavní větve tarotu. První, italská, obsahuje lombardský tarot, někdy označovaný jako benátský, se 78 listy. Patří sem i tarot boloňský, který některé karty vynechává a nabízí pouze 68 listů.

Za florentinským tarotem, přezdívaným Minchiate, stojí prý sám italský renesanční sochař a malíř Michelangelo Buonarroti (1475–1564). Ve svém karetním paklíku má dokonce 92 karet.

Co je Velká arkána?

Z Velké arkány jich šest vynechá a naopak soubor doplní o dalších 20 karet. 12 z nich symbolizuje znamení zvěrokruhu a další představují Naději, Moudrost, Dobrotu, Víru, Vodu, Oheň, Zemi a Vzduch.

Další větví tarotu je francouzská. Řazení karet ovšem patří ke kartám lombardským, protože tarot se ve Francii objevuje právě cestou přes Lombardii.

78 karet s hebrejským duchem

Tarotové karty tvoří Malá arkána složená ze čtyř barev, v každé z nich se nachází 14 karet od esa po desítku, rytíře, královnu, prince a princeznu, celkem 56 karet. Velkou arkánu tvoří 22 karet s římskými číslicemi od I až po XXI, znázorňuje obecné zákonitosti, základní životní principy.

Celý soubor obnáší 78 karet. Symbolika Velké arkány se dá vykládat různě. Francouzský rosenkrucián Eliphas Lévi (1810–1875) dokonce v 18. století tvrdí, že objevil propojení mezi Velkou arkánou a 22 písmeny hebrejské abecedy.

Jak souvisí se sexem?

Když okultista Case v první polovině 20. století medituje o 22 kartách Velké arkány, objevuje netušené souvislosti jejího spojení se sexuální stránkou člověka: „Musíte zcela změnit svoje pojetí sexu s cílem pochopit starověké moudrosti.

Uvnitř je váš organismus nejistý. Nejde o externí orgány, které určují falickou symboliku, ale o sílu, která působí prostřednictvím vnitřních center jako božský oheň.“

Jiné obrázky, jiné symboly

Řád Zlatého úsvitu, jehož členy se stávají britští okultisté Artur Edward Waite (1857–1942) a Aleister Crowley (1875–1947), se tarotem a jeho významem intenzivně zabývá. Právě oni dávají základ dvěma tarotovým karetním souborům.

Waite připraví v roce 1908 k tisku svůj Rider-Waite Tarot. Jméno Rider se tu objevuje po prvním vydavateli. Crowley se v roce 1944 podepíše pod vznik Thot tarotu. Jejich karty se liší jak podobou obrázků, tak i symboly a dokonce strukturou svého řazení.

Oba okultisté mají lví podíl na tom, že jsou dnes tarotové karty symbolem ezoterické pomůcky určené k věštění.

Hodí se i pro arteterapii

Své místo si tarotové karty nacházejí dokonce i v moderní psychologii, která je otevřená různým alternativním směrům. Vychází z toho, že karty mají bezprostřední vliv na sféru vědomí.

Ta se nachází mimo rozumová centra. Odpovědi na otázky o budoucnosti jsou odrazem osobního vývoje každého člověka. Každý dostane v tarotu takovou odpověď, jakou je sám schopen v danou chvíli pochopit. Moderní psychologové proto považují karty za zajímavou pomůcku pro studium lidské duše.

„Tarotové karty využívám jako projektivní techniku,“ říká například současná arteterapeutka Hana Formánková. Podle ní tarotové karty „pomáhají vnímat nejednoznačnost a nečernobílost věcí. Při práci s nimi dochází k propojení polarit, k uvědomění si, že žádná karta není jenom „negativní“ nebo „pozitivní“.

Nejdůležitější tarotové karty

Velká arkana má 22 karet. Jaké jsou jejich významy?

Blázen: boj za své sny, individualista, nové vnímání světa

Mág: moudrost získaná z komunikace, ovlivnění myšlení jiných, vědomosti, důvtip

Velekněžka: intuice a zdravý rozum, možnost změnit život při použití podvědomí a zkušeností

Císařovna: kreativita, bohatství, plodnost

Císař: dynamika, nezávislost, asertivita

Papež, velekněz: duchovní autorita, kompromisy, přijetí osudu

Milenci: harmonie, spojení, soustředění na lásku a její výzvy

Vůz: neklidná síla, změna, překonání problémů

Spravedlnost: rozum, uvažování, sladění věcí

Poustevník: meditace, moudrost, osamělost

Kolo štěstí: příležitost osudu, přirozený běh věcí

Síla: sebekontrola, úspěch, víra v sebe sama

Viselec: utrpení, zkoušky, sebepoznání

Smrt: konec, nový začátek, opuštění minulosti

Mírnost: soběstačnost, vlastní rozvoj, zralost

Ďábel: hněv, nepříjemné situace a okolnosti,

Věž: nehoda, destrukce, náhlá změna

Hvězda: naděje, důvěra, harmonie

Luna: vnitřní hlasy, intuice, hrozba z neznámého

Slunce: úspěch, prosperita, inspirace, dosažení cíle

Soud: řešení odložených věcí, významná změna

Svět: uvědomění, celistvost

Malou arkánu tvoří karty 4 barev

Meče: mužská energie, stav mysli, způsob vyjadřování, komunikace a konflikty

Mince: ženská energie, bohatství, zabezpečení, obchod, praktické věci

Pruty: mužská energie, prostopášná destrukce, když postrádají rozum

Poháry: ženská energie, emoce a láska k ostatním, ale i sobectví a manipulace

Foto: PX FUEL
reklama
Související články
od Mirek Brát 22.6.2022 2.1tis
Za představitele nejstaršího univerzálního náboženství je považován Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama. Na jeho počest bylo vztyčeno množství soch. V jedné takové soše představuje Buddha i originálního povodňového proroka. Co proroctví spojené s touto Buddhovou sochou říká? V okolí hory Emejšan v Čínské lidové republice se nachází oblast, kterou najdete i na mapě Světového kulturního dědictví UNESCO. Ve výčtu […]
od Mirek Brát 19.6.2022 2.7tis
Otázky: „Jak se jmenujete, jaké je vaše jméno?“, jsou těmi prvními replikami, kterými velmi často začíná obecná komunikace a dialog. S Božím jménem je to jinak. Jaksi se nesluší brát toto jméno do úst nadarmo. Příkladem je i křesťanství a judaismus. Jak tedy oslovovat Boha? Lidé se pídí po Božím jméně především v Bibli. To je […]
od Mirek Brát 17.6.2022 572
V irské mytologii existuje jedna velmi zajímavá kapitola. Týká se Danaů (originálním názvem Tuatha Dé Danann). Mělo se jednat o rod fešáckých bohů, kteří kdysi vládli celému ostrovu. Mýty však vysvětlují jejich příchod krajně podezřele. Skoro to vypadá, že Danaové přiletěli z hvězd! Na území současného Irska se Danaové objevili přesně na 1. máje. Ne […]
od Mirek Brát 15.6.2022 1.8tis
Zjevení Panny Marie často zprostředkují chmurné apokalyptické vize. Když se však spojí mariánské zjevení s během věcí budoucích v konkrétní lokalitě, jedná se o velmi znepokojivé poselství. Tak tomu bylo ve rwandském městě Kibeho, které se stalo místem nejen mariánského zjevení, ale i pozdějších masakrů, před kterými vize varovaly. V Kibeho došlo k zjevením Panny Marie a Ježíše […]
od Eva Soukupová 12.6.2022 1.4tis
Při výstavbě silnice nedaleko Glasgow pracovníci odkryli pozoruhodné archeologické naleziště s pozůstatky několika středověkých domů. Pod jedním z nich byla pohřbená mnohem starší dýka z doby železné. Podle odborníků jde zřejmě o pozůstatek ochranného rituálu.     Ve skotské obci Bothwell jen pár kilometrů na jihozápad od Glasgow bylo před rokem při výstavbě u silnice […]