2. prosince 1919: Z budovy v Torontu náhle mizí divadelní magnát Ambrose J. Small. Marně se ho snaží najít i slavný senzibil.
Domů     Thanatobolie, slovo jako ze záhrobní říkačky
Thanatobolie, slovo jako ze záhrobní říkačky
od 4.6.2022
2.4tis
Termín thanatobolie obsahuje jméno řeckého boha smrti Thanata. Zdroj obrázku: Jaime Ardiles-Arce (photographer). Krater by Euphronios (painter) and Euxitheos (potter)., Public domain, via Wikimedia Commons
235
SDÍLENÍ
2.4tis
ZOBRAZENÍ

Už jste někdy někoho „poslali k čertu“? Pokud ano, připojili jste se k početné řadě těch, kteří vyslovili kletbu, byť dnes tyto ustálené výrazy zase tak vážně nechápeme.

V minulosti však thanatobolie,  kletba přivolávající na prokletého smrt, přešla v mnoha případech na stránky světové i domácí historie.

Poslední velmistr řádu templářů Jakub z Molay. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Termín thanatobolie obsahuje jméno řeckého boha smrti Thanata. Zdroj obrázku: Jaime Ardiles-Arce (photographer). Krater by Euphronios (painter) and Euxitheos (potter)., Public domain, via Wikimedia Commons Jan Sladký Kozina proklel před smrtí šlechtice Lomikara. Ten do roka skutečně zemřel. Zdroj obrázku: Jan Vilímek, Public domain, via Wikimedia Commons Thanatobolie je kletba, která má způsobit smrt prokletého. Zdroj obrázku: Uploaded in FlickR by Kessiye, and uploaded by Miserlou in Wikipedia in english., CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Kletba souvisí i s výrazem klatba. Určitě bychom však neměli obě slova zaměňovat, nebo používat jako synonyma. Kletba patří do sféry magie. Klatba je církevní trest podle kanovnického práva.

Thanatobolie je kletba, která má způsobit smrt prokletého. Zdroj obrázku: Uploaded in FlickR by Kessiye, and uploaded by Miserlou in Wikipedia in english., CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Thanatobolie je kletba, která má způsobit smrt prokletého. Zdroj obrázku: Uploaded in FlickR by Kessiye, and uploaded by Miserlou in Wikipedia in english., CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Jakub z Molay

Známým případem thanatobolie, kletby, která došla naplnění, jsou určitě slova posledního velmistra řádu templářů Jakuba z Molay, který byl ve čtrnáctém století upálen.

reklama

Před popravou proklel francouzského krále Filipa IV. a papeže Klementa V. Obě dvě historické osobnosti brzy zemřely. Z hlediska moderní kriminalistiky je nutné podotknout, že jakékoli přímé důkazy o tom, že příčinou jejich smrti byla kletba, samozřejmě chybí.

Poslední velmistr řádu templářů Jakub z Molay. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Poslední velmistr řádu templářů Jakub z Molay. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Více by nebylo zjištěno, ani kdyby byla nařízena soudní pitva. Samozřejmě, pohybujeme se ve světě magie.

Kozina versus Lomikar

V našem prostředí je nejslavnějším případem thanatobolie patrně kauza Jana Sladkého Koziny. Vůdce vzpoury Chodů před popravou pronesl kletbu, jejímž adresátem byl šlechtic Wolf Maxmilián Laminger řečený Lomikar.

reklama

Je to slavná věta o tom, že se oba (přesně) do roka a do dne setkají u božího soudu. Zde však patrně zapracovala literární invence spisovatele Aloise Jiráska při psaní románu Psohlavci.

Jan Sladký Kozina proklel před smrtí šlechtice Lomikara. Ten do roka skutečně zemřel. Zdroj obrázku: Jan Vilímek, Public domain, via Wikimedia Commons
Jan Sladký Kozina proklel před smrtí šlechtice Lomikara. Ten do roka skutečně zemřel. Zdroj obrázku: Jan Vilímek, Public domain, via Wikimedia Commons

Kozina byl popravený 28. listopadu 1695, Lomikar zemřel 2. listopadu 1696. K božímu soudu se tak Lomikar dostavil dříve, než nařizoval imperativ kletby. Zmínka o tom, že se Lomikar stal obětí kletby, se navíc objevila až o sto let později.

Ale čte se to hezky… Když už selhává světská spravedlnost, ochotně pomůže vyšší, boží instance.

Foto: 1 - Jan Vilímek, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - Uploaded in FlickR by Kessiye, and uploaded by Miserlou in Wikipedia in english., CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Jaime Ardiles-Arce (photographer). Krater by Euphronios (painter) and Euxitheos (potter)., Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 641
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.0tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 2.9tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční