29. listopadu 1981: Za podivných okolností umírá americká herečka Natalie Wood. Shodil ji z jachty její manžel?
Domů     Náboženství a okultismus
Thor se hněvá: Násilí pod rouškou germánských bohů
Jiří Nechanický
od Jiří Nechanický 18.3.2022
1.6tis
160
SDÍLENÍ
1.6tis
ZOBRAZENÍ

Thor, Loki, Odin a další jména z germánské mytologie po mnoha staletích znovu zaznívají na rtech věřících. Znovu vyznavači pozvedají u ohňů rohy plné medoviny k jejich větší slávě.

Opět splétají staroseverská či gótská slova starobylých chvalozpěvů a zaříkadel. Germánští pohané se vrátili mezi nás.

Ve Spojených státech, v Evropě, ale dokonce i v České republice se formují skupiny a sdružení, která by ráda vzkřísila víru dávných věků a navázala na náboženské tradice Vikingů. Některé z nich ovšem zdaleka nejsou jen nevinným novým oživením sympatických starých tradic – provází je obvinění z rasismu, extremismu a násilí.

Romantici i nacisté

První pokusy o oživení germánského pohanství přicházejí v 19. století spolu s vypjatým romantickým nacionalismem. Na počátku 20. století se začínají rodit první spolky a sdružení po celém světě, dokonce i v tak odlehlých krajích, jako je Austrálie.

Brzy se objevuje i temná strana hnutí – germánských motivů se chopí vyznavači árijské rasy, antisemité a nakonec i nacisté. Germánskému pohanství tak na mnoho dalších let dají špatnou pověst, které leckde trvá dodnes.

Germánská mytologie je stále aktuální a oblíbenou.

Pohanský Island

V 70. letech stojí za to zaměřit svou pozornost na Island. Uchovává se tu v lidových tradicích leccos z dědictví předkřesťanské společnosti. Islandský farmář Sveinbjörn Beinteinsson (1924–1993) se v roce 1972 prohlásí pohanským knězem a zakládá sdružení Ásatrúarfélagið (Společenství ásatrú) a postupně mu získává státní uznání za náboženskou společnost, takže na Islandu mohou germánští pohané pořádat oficiální svatby, pohřbívat a příslušnost k této víře je zanášena do úředních registrů.

Kostely v plamenech

Někdejší nacistická fascinace pohanstvím ale také nemizí. Ve spojení s tvrdou hudbou, známou jako „vikingský metal“ se znovu objevuje zejména ve Skandinávii a láká k sobě pestrou směs extremistů, kteří obdivují Adolfa Hitlera (1889–1945), nenávidí Židy a křesťany a prohlašují se za nástupce pohanských válečníků.

A ne vždy zůstává jen u slov. Mezi lety 1992 a 1996 vzplane v Norsku na 50 kostelů zapálených právě rukama těchto extremistů!

Postava Thora je z germánské mytologie dnes nejspíše nejznámější.

Virtuální pohané

Šíření germánského pohanství pomáhá internet. Tatam jsou doby, kdy se zájemce o staré bohy utápí ve starých, napůl tajně vydávaných tiskovinách. Informace o podobně smýšlejících jedincích může hned najít hned na síti.

„Je to skupina jakýchsi virtuálních pohanů. Na krku mají Thorovo kladivo, ale ve skutečnosti žádnou náboženskou praxi neprovozují,“ stěžuje si řada novodobých pohanů. V České republice se objevuje několik pokusů o vytvoření náboženské germánské organizace, ale většina z nich zaniká na osobních sporech jednotlivců.

Počet organizovaných a aktivních germánských věřících je u nás pravděpodobně jen v desítkách.

Foto: PX FUEL
Lokalita:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 29.11.2022 86
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k […]
od Jiří Nechanický 25.11.2022 3.0tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční […]
od Jiří Nechanický 25.11.2022 3.3tis
Základním a nejoblíbenějším pramenem pro předpovědi konce světa je Zjevení Janovo, součást biblického Nového zákona. Naleznete v něm popis Apokalypsy – tedy konce světa na zemi a návratu Ježíše Krista – se všemi podrobnostmi, jako jsou řeky krve, šelmy vládnoucí světu nebo draci sršící oheň. Protože v celém textu není jediné konkrétní datum a ani jej nenaznačuje, […]
od Jiří Nechanický 24.11.2022 3.0tis
Způsobů ke komunikaci se zemřelými je více. Nejprve se rozhodněte, zda po duchovi chcete přesné odpovědi, či jen odpovědi typu: ano, ne, nevím. Sežeňte si několik lidí, se kterými budete seanci provádět, doporučený počet účastníků je tři až pět. Nepodceňujte volbu prostředí. Mělo by jít o tichou zatemněnou místnost. Duch by totiž mohl okny odejít. Stejně […]
od Jiří Nechanický 24.11.2022 3.3tis
Exorcismus je vděčné téma pro filmové zpracování. Jenže realita má do filmů daleko. Již na začátku 20. století se nejprve na jevištích a posléze i na filmových plátnech objevuje hra Dybuk od S. Anského (1863–1920), které drsně líčí židovský exorcismus nad dívkou posednutou zlým duchem. Na filmovém plátně pak přichází v roce 1973 Vymítač ďábla natočený Williamem Friedkinem (*1935), který dostává […]