3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Uri Geller se pouští do hledání Archy úmluvy: Vím kde je, hlásá
Uri Geller se pouští do hledání Archy úmluvy: Vím kde je, hlásá
od 11.1.2022
2.8tis
Archa úmluvy dovedla Židy do bezpečí, foto Benjamin West / Creative Commons / volné dílo
249
SDÍLENÍ
2.8tis
ZOBRAZENÍ

Slavný ohýbač lžiček Uri Geller na sebe rád poutá pozornost médií, k čemuž využívá nejen iluzionistických kousků, ale i kontroverzních prohlášení. V tom nejčerstvějším tvrdí, že zná polohu nejslavnější náboženské relikvie všech dob.

Archa úmluvy dovedla Židy do bezpečí, foto Benjamin West / Creative Commons / volné dílo Iluzionista Uri Geller ohýbá lžičky silou mysli, foto Aquarius2000 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 Stopy archy mizí po zničení Jeruzaléma v 6. století př. n. l., foto James Tissot / Creative Commons / volné dílo

Podle Bible Bůh na hoře Sinaj předal prorokovi Mojžíšovi známé Desatero přikázání a také návod na výrobu truhly, do níž má desky s Desaterem uložit. „Uděláš truhlu z dříví setim.

Půltřetího loktu bude dlouhost její, půldruhého loktu širokost její, půldruhého loktu také vysokost její.

A obložíš ji zlatem čistým, vnitř i zevnitř obložíš ji a uděláš nad ní vůkol korunu zlatou,“ zní Hospodinovy instrukce pro Mojžíše na výrobu slavné archy úmluvy. Truhla má také na každé straně dvě oka na tyče, na nichž je poté nošena.

reklama

Zlaté víko zdobí dva andělé. Mezi jejich křídly proudí paprsek světla a odsud vychází hlas Hospodina, když promlouvá k izraelskému lidu. Takto archu úmluvy líčí kniha Exodus. Její vyobrazení jsou sice různá, popis jejích vlastností se však vždy shoduje.

Vyvedla údajně Židy ze zajetí a pomohla jim překročit suchou nohou Rudé moře. Po staletí pak svým vlastníkům pomáhala vyhrávat boje a zajišťovala jim přízeň Hospodinovu.

Dnes je osud archy neznámý a jako cenný náboženský artefakt stojí na nejvyšších příčkách nejžádanějších pokladů. Vědci i lovci pokladů se již léta snaží zjistit, kde by se mohla nacházet a zda vůbec ještě existuje.

Naposledy měla být uložena v Jeruzalémském chrámu, který je roce 587 př. n. l. zničen a stopy po arše se ztrácejí. Mohla padnout do rukou nepřátel, nebo být zničena spolu s chámem.

Iluzionista Uri Geller ohýbá lžičky silou mysli, foto Aquarius2000 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Iluzionista Uri Geller ohýbá lžičky silou mysli, foto Aquarius2000 / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

VÍM, KDE JE!

Známý izraelský iluzionista Uri Geller (*1946) nyní přichází s tvrzením, že ví přesně, kde se v současnosti nedocenitelná relikvie nachází a vydá se ji najít. „Vím, kde je Archa úmluvy, najdu ji, pamatujte na má slova.

reklama

Bude to ničivé historické tsunami a archeologické a teologické zemětřesení,“ napsal Geller na svůj twitterový účet.

„Inspiraci mi poskytlo hloubení starověké mýdlárny, kterou jsem našel pod svým muzeem!“ doplňuje iluzionista, který má vlastní muzeum v izraelském Tel Avivu.

Geller zatím neuvedl žádné konkrétní podrobnosti o svém údajném objevu, nelze tedy jeho domněnky nijak ověřit. Podaří se mu biblický artefakt najít, nebo se tentokrát ve svých odhadech mýlí?

Stopy archy mizí po zničení Jeruzaléma v 6. století př. n. l., foto James Tissot / Creative Commons / volné dílo
Stopy archy mizí po zničení Jeruzaléma v 6. století př. n. l., foto James Tissot / Creative Commons / volné dílo
Foto: Creative Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.0tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.3tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční