2. prosince 1919: Z budovy v Torontu náhle mizí divadelní magnát Ambrose J. Small. Marně se ho snaží najít i slavný senzibil.
Domů     Utajené poselství slavného obrazu
Utajené poselství slavného obrazu
od 25.2.2022
904
Obraz Večeře v Emauzích vznikl v roce 1601. I po stovkách let dokáže toto vrcholné výtvarné dílo překvapit. Zdroj obrázku: Caravaggio, Public domain, via Wikimedia Commons

Italský malíř Caravaggio vytvořil působivý obraz Večeře v Emauzích již v roce 1601. Může se zdát, že výtvarné prvky v díle zobrazené již nemohou přinést nové významové intepretace.

Caravaggio však zakódoval do obrazu i další utajená poselství, která zůstávají letmému pohledu skrytá. Jaká?

Portrét malíře Caravaggia. Zdroj obrázku: Ottavio Leoni, Public domain, via Wikimedia Commons Obraz Večeře v Emauzích vznikl v roce 1601. I po stovkách let dokáže toto vrcholné výtvarné dílo překvapit. Zdroj obrázku: Caravaggio, Public domain, via Wikimedia Commons Symbol ryby-ichtys byl používán křesťany době jejich pronásledování. Zdroj obrázku: Fibonacci, Public domain, via Wikimedia Commons Ve střední části košíku s ovocem je dvojicí vyčnívajících prutů vytvořen zřetelný symbol ryby v liniích prvními křesťany používaného tajného znaku ichtys. Celá staletí byl tento motiv nerozpoznán. Zdroj obrázku pro výřez: Caravaggio, Public domain, via Wikimedia Commons Stín v pravé části košíku s ovocem má tvar ocasní ploutve ryby. Zdroj obrázku pro výřez: Caravaggio, Public domain, via Wikimedia Commons

Setkání na cestě do Emauz je novozákonní příběh zmiňovaný v Bibli. Ježíš se zde po ukřižování a zmrtvýchvstání zjevuje svým učedníkům. Ježíš s učedníky rozmlouvá a následně i večeří.

Portrét malíře Caravaggia. Zdroj obrázku: Ottavio Leoni, Public domain, via Wikimedia Commons
Portrét malíře Caravaggia. Zdroj obrázku: Ottavio Leoni, Public domain, via Wikimedia Commons

Poloha košíku

Scéna zobrazující společnou večeři Ježíše s učedníky byla u malířů vždy velmi oblíbená. Jedná se i motiv slavného díla malíře Caravaggia. Obraz si u něho objednal italský šlechtic Ciriaco Mattei.

reklama

Jen stěží si lze představit, kolik očí již obsah obrazu detailně prozkoumalo. Přesto se tři utajená poselství tohoto výtvarného díla podařilo objevit a interpretovat až po staletích.

Klíčem k odemknutí poselství malíře Caravaggia ovšem nejsou postavy Ježíše a jeho učedníků, ale obyčejný proutěný košík s ovocem.

Stín ploutve

Zobrazený košík s ovocem vydal již v minulosti dva symbolické významy souznící s myšlenkovým obsahem tohoto vrcholného uměleckého díla. Obraz totiž představuje okamžik, kdy oba učedníci poznávají, že jejich spolustolovníkem je Ježíš.

Symbol ryby-ichtys byl používán křesťany době jejich pronásledování. Zdroj obrázku: Fibonacci, Public domain, via Wikimedia Commons
Symbol ryby-ichtys byl používán křesťany době jejich pronásledování. Zdroj obrázku: Fibonacci, Public domain, via Wikimedia Commons

Caravaggio této vteřině poznání uzpůsobil i tento prvek na obrazu. Stín vytvářený košíkem nabývá tvaru ocasní ploutve ryby. Právě ryba-ichtys byla symbolem, který používali pro vzájemnou identifikaci první křesťané v Římě.

Stín v pravé části košíku s ovocem má tvar ocasní ploutve ryby. Zdroj obrázku pro výřez: Caravaggio, Public domain, via Wikimedia Commons
Stín v pravé části košíku s ovocem má tvar ocasní ploutve ryby. Zdroj obrázku pro výřez: Caravaggio, Public domain, via Wikimedia Commons

Košík s ovocem zároveň nebezpečně balancuje na okraji stolu. Zde je symbolika křesťanství, které je ve svých počátcích ohrožováno mnoha negativními vnějšími vlivy a stále tak trochu balancuje nad pomyslnou propastí.

Symbol ichtys

Třetí poselství košíku s ovocem bylo rozpoznáno nejpozději. Jde o narušenou strukturu košíku, která pozornému divákovi opět přináší symbol ryby-ichtys. Tento dlouhou dobu nerozpoznaný symbol je v souladu s motivem obrazu, kdy Ježíš prozrazuje svoji identitu.

Ve střední části košíku s ovocem je dvojicí vyčnívajících prutů vytvořen zřetelný symbol ryby v liniích prvními křesťany používaného tajného znaku ichtys. Celá staletí byl tento motiv nerozpoznán. Zdroj obrázku pro výřez: Caravaggio, Public domain, via Wikimedia Commons
Ve střední části košíku s ovocem je dvojicí vyčnívajících prutů vytvořen zřetelný symbol ryby v liniích prvními křesťany používaného tajného znaku ichtys. Celá staletí byl tento motiv nerozpoznán. Zdroj obrázku pro výřez: Caravaggio, Public domain, via Wikimedia Commons

Motiv ryby, který kreslili první křesťané do písku a jenž je zde naznačen vyčnívajícími pruty, je potvrzením oné rozhodující vteřiny poznání prostupující celým obrazem.

Foto: 1 - Fibonacci, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - Caravaggio, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - Caravaggio, Public domain, via Wikimedia Commons. 4 - Caravaggio, Public domain, via Wikimedia Commons, 5 - Ottavio Leoni, Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.7tis
Jen jediný Necronomicon dokázal zamotat hlavu i expertům. Říká se mu Simonův. Má být temným učením až ze starověké Mezopotámie. Knihu ukořistili mniši a poté dali na překlad okultnímu knihkupectví Magickal Child. Pravda je ale trochu jiná, kniha vznikla kolem roku 1976 v USA v kruhu špičkových mágů z Warlock Shop jako funkční grimoár, který otestuje ad
od 30.11.2022 1.3tis
Období antiky je spojeno i se zbraněmi, které patří do sféry záhad. Patří k nim údajné parní dělo, jehož konstruktérem měl být slavný Archimédés. Opravdu existovala starověká zbraň, která využívala sílu páry? Archimédés (287 př. n. l. – 212 př. n. l.) se proslavil výrokem: Udejte mi pevný bod a já pohnu celou Zemí. Jeho ctižádost se však neomezoval
od 30.11.2022 2.9tis
Jednoho večera v červnu 1950 uprostřed rušné křižovatky na Times Square umírá neznámý chodec. Při pátrání po jeho identitě policisté s překvapením zjišťují, že jde o muže, který beze stopy zmizel před 74 lety.     Asi třicetiletý muž má na sobě starodávné oblečení a boty s výraznými přezkami, jaké se nosily před sto lety, a působí nanejvýš
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 28.11.2022 2.9tis
Bizarní příběh zaznamenaný v Anglii roku 1912 popisuje neobyčejný případ spontánního a zcela jistě nechtěného přesunu v čase. Ve vlaku do Londýna se náhle objevil a poté zase zmizel záhadný cestující – muž z minulosti.     K velkému štěstí hlavního aktéra trvá jeho nedobrovolné cestování v čase jen krátce, přesto je svým zážitkem těžce poz