3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Je svatozář zobrazení osobního elektromagnetického pole?
Je svatozář zobrazení osobního elektromagnetického pole?
od 25.2.2022
1.8tis
„Pohanská“ svatozář boha Apollóna na římské mozaice. Zdroj obrázku: Mathiasrex, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
166
SDÍLENÍ
1.8tis
ZOBRAZENÍ

Nejčastěji si pod pojmem svatozář vybavíme výtvarný prvek představující světlo. Zdůrazňuje nejen společenskou důležitost osoby, u které je zobrazen, ale i její duchovní výjimečnost.

Možná však za svatozáří primárně stojí vnímané osobní elektromagnetické pole, aura, chcete-li, u mimořádných jedinců.

Marie s jezulátkem obklopeni svatozáří. Zdroj obrázku: Pisanello, Public domain, via Wikimedia Commons „Pohanská“ svatozář boha Apollóna na římské mozaice. Zdroj obrázku: Mathiasrex, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Mohammed, Abrahám, Mojžíš a Ježíš na jediném vyobrazení. Příklad historické internacionalizace svatozáře. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons V prostorové hloubce obrazů nebylo vždy jednoduché se svatozáří pracovat. Obzvláště, pokud se jednalo o skupinu osob, ze které je část zobrazovaných obrácena k pozorovateli zády. Zdroj obrázku: Giotto, Public domain, via Wikimedia Commons Kruhová svatozář s paprsky. Zdroj obrázku: Andrea Previtali, Public domain, via Wikimedia Commons

Svatozář si nyní nejvíce spojujeme s křesťanstvím. Je atributem především svatých. Zdobí také andělské bytosti, apoštoly i proroky, Zajímavé na svatozáři je, že je kosmopolitní v čase i prostoru. Najdeme ji už v dobách antiky. Patří do hinduismu stejně jako do buddhismu.

Mohammed, Abrahám, Mojžíš a Ježíš na jediném vyobrazení. Příklad historické internacionalizace svatozáře. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Mohammed, Abrahám, Mojžíš a Ježíš na jediném vyobrazení. Příklad historické internacionalizace svatozáře. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Osobní aura

Kromě ryze českého slova svatozář, existují i výrazy převzaté z latiny: gloriola, nimbus či aureola. Vědci velmi často hledají původ svatozáře právě ve víře v existenci energetické struktury, osobního elektromagnetického pole, světelného obalu těla – aury.

reklama

Prý výjimečné a duchovně založené osobnosti typu Ježíše měly auru tak silnou, že byla zrakem postřehnutelná. Okolo hlavy měla být navíc aura nejlépe pozorovatelná.

Kruhová svatozář s paprsky. Zdroj obrázku: Andrea Previtali, Public domain, via Wikimedia Commons
Kruhová svatozář s paprsky. Zdroj obrázku: Andrea Previtali, Public domain, via Wikimedia Commons

Vyprávění o jakémsi světle, které provází výjimečné osobnosti, přešlo z ústního vyprávění do ikonografie. Umělci zpodobňovali to, co údajně současníci zobrazovaných osobností mohli vidět.

Pohanství i meteorologie

Existují však i jiná vysvětlení svatozáře. Některé teorie se totiž kloní k názoru, že křesťanství přejalo svatozář ze starších pohanských náboženských představ. V té byla svatozář zjednodušenou symbolikou dávných vrcholových slunečních božstev.

V prostorové hloubce obrazů nebylo vždy jednoduché se svatozáří pracovat. Obzvláště, pokud se jednalo o skupinu osob, ze které je část zobrazovaných obrácena k pozorovateli zády. Zdroj obrázku: Giotto, Public domain, via Wikimedia Commons
V prostorové hloubce obrazů nebylo vždy jednoduché se svatozáří pracovat. Obzvláště, pokud se jednalo o skupinu osob, ze které je část zobrazovaných obrácena k pozorovateli zády. Zdroj obrázku: Giotto, Public domain, via Wikimedia Commons

Většinou kruhové pojetí svatozáře pak někoho utvrzuje v názoru, že jde o symbol dokonalého kruhu. Ten měl být jakousi značkou potvrzující osvícení dotyčného.

reklama

Pak je tu ještě meteorologická teorie dávající svatozář do souvislostí s optickým úkazem, který člověka již od pradávna fascinoval. Jde o difrakci (ohyb světla) ze Slunce nebo Měsíce.

Magie tohoto jevu se v průběhu dějin začlenila do náboženských představ v různých částech světa.

Marie s jezulátkem obklopeni svatozáří. Zdroj obrázku: Pisanello, Public domain, via Wikimedia Commons
Marie s jezulátkem obklopeni svatozáří. Zdroj obrázku: Pisanello, Public domain, via Wikimedia Commons

Epilog

Možná jste se někde dočetli, že i jezdci formule 1 prý mají nad hlavou „svatozář“. Zde se však nejedná o osobní auru, ale o takzvaný Halo systém, který byl v cirkusu F1 zaveden v roce 2018. Jde o ochranný rám chránící pilota v případě havárie. Je na něj prý větší spolehnutí než na pozitivní auru…

Foto: 1 - Mathiasrex, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - Andrea Previtali, Public domain, via Wikimedia Commons, 4 - Pisanello, Public domain, via Wikimedia Commons, 5 - Giotto, Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.1tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.5tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.1tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční