8. prosince 1980: Populárního hudebníka Johna Lennona zastřelí Američan Mark D. Chapman. Mnozí věří, že vraždu zosnovala CIA.
Domů     Vánoce, Vánoce přicházejí… S nimi i tajemný kanibal Hans Trapp!
Vánoce, Vánoce přicházejí… S nimi i tajemný kanibal Hans Trapp!
od 12.10.2022
1.7tis
Hansem Trappem (na historickém vyobrazení vpravo) strašili rodiče neposlušné děti. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
202
SDÍLENÍ
1.7tis
ZOBRAZENÍ

Přítomnost čokoládových figurek a dalších vánočních propriet v regálech supermarketů naznačuje, že už se zase blíží onen mystický čas klidu a míru. Jedna postava však do obrazu předvánočního očekávání příliš nezapadá…

Hansem Trappem (na historickém vyobrazení vpravo) strašili rodiče neposlušné děti. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Hans Trapp je v německo-francouzském pohraničí součástí předvánočního koloritu. Zdroj foto: Almanach de Wintzenheim - knarf.info, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Hrad Berwatstein, sídlo rytíře Hanse von Trotha. Zdroj foto: Ulli1105, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons Občas postava Hanse Trappa připomíná spíše strašidlo. Zdroj foto: Lidine Mia, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Hans Trapp jako muzejní exponát. Zdroj foto: Ji-Elle, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Deviantní kanibal a vrah Hans Trapp. Navíc, tento děsivý živel má prý i reálný předobraz! Legendy spojené se jménem Hanse Trappa jsou součástí francouzského folklóru, zejména pak v regionech Alsaska a Lotrinska v oblasti francouzsko-německé hranice.

Podle pověstí to byl původně bohatý a mocný muž, kterému se však nevyplatilo uzavření smlouvy s ďáblem.

Historická postava

Trapp byl exkomunikován z církve a celkový duševní a fyzický úpadek zakončil proměnou v monstrum. Součástí legend spojených se jménem Hanse Trappa jsou i vraždy a kanibalismus.

reklama

Zajímavé je, že tyto příběhy měly podle folkloristů vznikat přibližně ve stejné době, kdy se rodily legendy o svatém Mikulášovi. Zdá se, že se obě mytologie zajímavým způsobem promíchaly. Nejprve se uvažovalo, že je postava Hanse Trappa smyšlená.

Hans Trapp je v německo-francouzském pohraničí součástí předvánočního koloritu. Zdroj foto: Almanach de Wintzenheim - knarf.info, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons
Hans Trapp je v německo-francouzském pohraničí součástí předvánočního koloritu. Zdroj foto: Almanach de Wintzenheim – knarf.info, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Pozdější bádání však prokázalo, že jeho předobrazem byla skutečná historická postava. Jednalo se o německého rytíře Hanse von Trotha, který žil v patnáctém století.

Cesta psance

Sídlem Hanse von Trotha byl hrad Berwatstein, festovní a střelnými zbraněmi chráněná pevnost. Hrad se však stal i předmětem majetkového sporu s tamním opatstvím. Záležitost skončila až u papežského soudu. Hans von Trotha obvinil papeže z nemravného života.

Hans Trapp jako muzejní exponát. Zdroj foto: Ji-Elle, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Hans Trapp jako muzejní exponát. Zdroj foto: Ji-Elle, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Svatý stolec reagoval exkomunikací vzpurného rytíře z lůna římskokatolické církve. V tomto ohledu se osud Hanse von Trotha neliší od mýtického Hanse Trappa.

reklama

Historikové si však zatím lámou hlavu s hrůznými excesy, které jsou přičítány osobě von Trotha alias Trappa. Přimhouřit oko bychom snad mohli nad osočením, že se z Hanse von Trotha vyklubal krutý loupeživý rytíř. O tom, že by se vydal na cestu kanibala, důkazy však nejsou.

Občas postava Hanse Trappa připomíná spíše strašidlo. Zdroj foto: Lidine Mia, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Občas postava Hanse Trappa připomíná spíše strašidlo. Zdroj foto: Lidine Mia, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Pan advokát z božího i světského soudu se zaklíná i zajíká: Vaše ctihodnosti, můj klient je nevinný. To nebyl Hans von Troth, ale Hans Trapp!

Foto: 1 - Ulli1105, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons, 2 - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - Ji-Elle, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Lidine Mia, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 5 - Almanach de Wintzenheim - knarf.info, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 7.12.2022 804
Ve vykopaných jámách se mísí kosti pobitých lidí a dobytka. Jiný hrob obsahuje kamennou schránku s lidskou lebkou. Co přesně se tu před 5000 lety odehrálo, není známo.   Někteří psychotronici ale věří, že v místě zůstal jakýsi temný energetický náboj, který je možná zodpovědný za časté smrtelné dopravní nehody, k nimiž v místech svatyně dochází.
od 7.12.2022 1.3tis
S nevěřícným údivem hledí obyvatelé Jeruzaléma za hradby. Namísto hrůzu nahánějící armády, která zde tábořila dlouhé měsíce, totiž před branami vidí tisíce mrtvol. „To anděl smrti vstal a rozepjal svá křídla,“ veršuje anglický básník lord Gordon Byron. Podle legendy měl město spasit okřídlený démon. Nezachránilo ho ale něco úplně jiného? Před judského krále Ezechiáše (asi 741–687 př. n. l.) pře
od 4.12.2022 2.5tis
Ve scénáři většiny čarodějnických procesů nechyběl jeden podstatný bod. Byla jím údajná čarodějnická shromáždění – sabaty konaná na nějakém odlehlém místě. Účastnit se jich měly ženy vedené ďáblem. Dost možná, že za všechno mohla tajemná slovanská bohyně Mokoša! Mokoša je ve slovanské mytologii chápána jako bohyně matka. Její gesce však zatím není
od 1.12.2022 1.8tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 3.1tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck