Skip to content

Visuté zahrady královny Semiramis: Div světa a možná i biblický ráj

Druhý div světa se měl rozkládat v legendárním Babylonu (oblast dnešního Iráku – pozn. red.). Místo, kde se podle některých teorií nacházel ráj a jež mělo být prvním městem vystaveným po biblické velké potopě – visuté zahrady královny Semiramis.

Malba zachycující představu života v zahradách Semiramis. Foto: Wikimedia Commons

Babylon skrývá v době své největší slávy hned několik skvostů. Pokud se jím budeme procházet v období vlády dynastie Chaldejců, tedy asi mezi lety 612–539 př. n. l., ohromí nás hned několik staveb. První je cesta zasvěcená bohu Mardukovi, nazývaná „Cesta smrti“. Dosahuje šíře 24 metrů, je pečlivě vydlážděná a na každé dlaždici jsou prý vyryta slova chvály, mířená k tehdejšímu vládci Nabukadnezarovi II. (605–562 př. n. l.). Podle historika Hérodota je v Babylonu ještě další podivuhodný fenomén.

Jsou jím obrovské hradby, díky nimž je město téměř nedobytné. Celkem ho obíhají třikrát. Nejkrajnější hradba je prý široká 4 metry a nejvnitřnější téměř 8 metrů, přičemž výška hradeb dosahuje podle některých zdrojů až 100 metrů!

V té době se monumentálnost v Babyloně nosí. Možná právě za vlády Nabukadnezara vznikne ve městě i dílo, které dá základ slavnému biblickému příběhu – pyšná Babylonská věž.

Zachycuje tento reliéf ze starověké Asýrie bájné visuté zahrady? Foto: Wikimedia Commons
EDEN HNED VEDLE VĚŽE?

Kde ve skutečnosti stála Babylonská věž, to je rébus pro mnoho historiků. Jedním z hlavních kandidátů je zikkurat Etemenanki (stupňovitá věž zasvěcená bohu Mardukovi). A právě v jeho blízkosti se mají nacházet ony slavné zahrady.

Proč jsou považovány za div světa? Jejich podobu přibližuje řecký historik a zeměpisec Strabón (64 př. n. l.– cca 21 př. n. l.): „Zahrada tvoří čtverec a každá jeho strana měří čtyři plenthra (asi 120 metrů).

Drží se na klenbách spočívajících na podstavcích z kvádrů, postavených na sebe jako kostky. Podstavce jsou naplněny hlínou, takže v nich mohou růst i největší stromy. Zhotoveny jsou z pálených cihel spojených asfaltem, asfaltem jsou zality i oblouky a pilíře z kamenných kvádrů…“ Bohužel z období, kdy měly tyto zahrady zdobit Babylonskou říši, se nám nezachovaly žádné důkazy, které by jejich existenci potvrzovaly.

Otazníkem zůstává i jejich podoba – pokud vůbec byly realitou. Podle zápisů Strabóna byly zahrady plné ovoce, exotických rostlin a tropických dřevin se stále zelenými korunami, jež se linuly po stupňovitých terasách.

Jakým způsobem tyto fascinující zahrady vznikly?

Takto vypadá reliéf z Asýrie po překreslení. Foto: Wikimedia Commons
TAJEMNÁ SEMIRAMIS

V Babylonu se v té době kvůli nedostatku kamene staví z pálených či nepálených cihel. Jedním z používaných materiálů je možná i asfalt, ačkoliv jeho využití potvrzeno není. Starověký spisovatel Filón Alexandrijský (asi 20 př. n. l.– 40. n. l) o zahradách píše: „Především jsou tu kamenné sloupy, které nesou tíhu celé stavby, jejich ozdobné paty tvoří pod stavbou dvoranu nebo kolonádu.“ Jaký materiál byl tedy při stavbě využíván, není dodnes jisté.

Zahrady nesou jméno jisté Semiramis, jež se objevuje i v jedné slavné pověsti. V té se praví, že tato žena byla krásnou dvorní dámou, do níž se zamiloval asyrský král. Poté, co se s ní oženil, přemluvila ho, aby jí přenechal na pět dní vládu.

V tom momentě uvrhla manžela do vězení… Jednou z oblíbených teorií je ta, že zahrady nechal postavit pro svou manželku Amytis král Nabukadnezar II. Jenže existovaly zahrady vůbec? V roce 1918 objevuje německý archeolog Robert Koldewey (1855–1925) v lokalitě jejich pravděpodobného umístění základy sklepní místnosti s klenbou a velké čtvercové studny.

Prohlásí tehdy: „Snad to nejsou zbytky visutých zahrad?“ Tato otázka už zřejmě zůstane nezodpovězena.

Michaela Vondrušková

Foto: Wikimedia Commons
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články