15. srpna 1977: Astronom Jerry Ehman zachytí tzv. Wow! signál, nikdy nevysvětlený úzkopásmový signál přicházející zpoza hranic Sluneční soustavy.
Domů     Neobjasněné události
Visuté zahrady královny Semiramis: Div světa a možná i biblický ráj
Dalibor Vrána
od Dalibor Vrána 4.11.2020
5.7tis
Visuté zahrady královny Semiramis. Foto: Wikimedia Commons
180
SDÍLENÍ
5.7tis
ZOBRAZENÍ

Druhý div světa se měl rozkládat v legendárním Babylonu (oblast dnešního Iráku – pozn. red.). Místo, kde se podle některých teorií nacházel ráj a jež mělo být prvním městem vystaveným po biblické velké potopě – visuté zahrady královny Semiramis.

Visuté zahrady královny Semiramis. Foto: Wikimedia Commons Malba zachycující představu života v zahradách Semiramis. Foto: Wikimedia Commons Zachycuje tento reliéf ze starověké Asýrie bájné visuté zahrady? Foto: Wikimedia Commons Takto vypadá reliéf z Asýrie po překreslení. Foto: Wikimedia Commons
Malba zachycující představu života v zahradách Semiramis. Foto: Wikimedia Commons

Babylon skrývá v době své největší slávy hned několik skvostů. Pokud se jím budeme procházet v období vlády dynastie Chaldejců, tedy asi mezi lety 612–539 př. n. l., ohromí nás hned několik staveb.

První je cesta zasvěcená bohu Mardukovi, nazývaná „Cesta smrti“. Dosahuje šíře 24 metrů, je pečlivě vydlážděná a na každé dlaždici jsou prý vyryta slova chvály, mířená k tehdejšímu vládci Nabukadnezarovi II. (605–562 př.

n. l.). Podle historika Hérodota je v Babylonu ještě další podivuhodný fenomén. Jsou jím obrovské hradby, díky nimž je město téměř nedobytné. Celkem ho obíhají třikrát. Nejkrajnější hradba je prý široká 4 metry a nejvnitřnější téměř 8 metrů, přičemž výška hradeb dosahuje podle některých zdrojů až 100 metrů!

V té době se monumentálnost v Babyloně nosí. Možná právě za vlády Nabukadnezara vznikne ve městě i dílo, které dá základ slavnému biblickému příběhu – pyšná Babylonská věž.

Zachycuje tento reliéf ze starověké Asýrie bájné visuté zahrady? Foto: Wikimedia Commons

EDEN HNED VEDLE VĚŽE?

Kde ve skutečnosti stála Babylonská věž, to je rébus pro mnoho historiků. Jedním z hlavních kandidátů je zikkurat Etemenanki (stupňovitá věž zasvěcená bohu Mardukovi). A právě v jeho blízkosti se mají nacházet ony slavné zahrady.

Proč jsou považovány za div světa? Jejich podobu přibližuje řecký historik a zeměpisec Strabón (64 př. n. l.– cca 21 př. n. l.): „Zahrada tvoří čtverec a každá jeho strana měří čtyři plenthra (asi 120 metrů).

Drží se na klenbách spočívajících na podstavcích z kvádrů, postavených na sebe jako kostky. Podstavce jsou naplněny hlínou, takže v nich mohou růst i největší stromy. Zhotoveny jsou z pálených cihel spojených asfaltem, asfaltem jsou zality i oblouky a pilíře z kamenných kvádrů…“ Bohužel z období, kdy měly tyto zahrady zdobit Babylonskou říši, se nám nezachovaly žádné důkazy, které by jejich existenci potvrzovaly.

Otazníkem zůstává i jejich podoba – pokud vůbec byly realitou. Podle zápisů Strabóna byly zahrady plné ovoce, exotických rostlin a tropických dřevin se stále zelenými korunami, jež se linuly po stupňovitých terasách. Jakým způsobem tyto fascinující zahrady vznikly?

Takto vypadá reliéf z Asýrie po překreslení. Foto: Wikimedia Commons

TAJEMNÁ SEMIRAMIS

V Babylonu se v té době kvůli nedostatku kamene staví z pálených či nepálených cihel. Jedním z používaných materiálů je možná i asfalt, ačkoliv jeho využití potvrzeno není. Starověký spisovatel Filón Alexandrijský (asi 20 př.

n. l.– 40. n. l) o zahradách píše: „Především jsou tu kamenné sloupy, které nesou tíhu celé stavby, jejich ozdobné paty tvoří pod stavbou dvoranu nebo kolonádu.“ Jaký materiál byl tedy při stavbě využíván, není dodnes jisté.

Zahrady nesou jméno jisté Semiramis, jež se objevuje i v jedné slavné pověsti. V té se praví, že tato žena byla krásnou dvorní dámou, do níž se zamiloval asyrský král. Poté, co se s ní oženil, přemluvila ho, aby jí přenechal na pět dní vládu.

V tom momentě uvrhla manžela do vězení… Jednou z oblíbených teorií je ta, že zahrady nechal postavit pro svou manželku Amytis král Nabukadnezar II. Jenže existovaly zahrady vůbec? V roce 1918 objevuje německý archeolog Robert Koldewey (1855–1925) v lokalitě jejich pravděpodobného umístění základy sklepní místnosti s klenbou a velké čtvercové studny.

Prohlásí tehdy: „Snad to nejsou zbytky visutých zahrad?“ Tato otázka už zřejmě zůstane nezodpovězena.

Michaela Vondrušková

Foto: Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Filip Appl 13.8.2022 2.3tis
Mikronésie ležící v Tichém oceánu severovýchodně od Austrálie je exotickou lokalitou plnou nekonečného oceánu, ale i fascinujících přírodních scenérií. Nedaleko největšího ostrova mikronéské federace se pak rozkládá také jedna z nejzáhadnějších lokalit planety: ruiny prastarého města Nan Madol. Proč do nich už zamířily kroky nejednoho slavného záhadologa? Guvernér kolonie Německá Nová Guinea Victor Berg (1861–1907) si prohlíží […]
od Mirek Brát 12.8.2022 2.7tis
Nizozemsko při hlášení pozorování o výskytu UFO spoléhá na rychlost. Právě proto zde byla zřízena horká linka UFO Hotline. Její idea se zrodila  již v roce 2006. Středisko pro nahlášení výskytu UFO si na nedostatek práce rozhodně nemůže stěžovat! Po nahlášení výskytu UFO hledají operátoři linky a redaktoři připojeného webu možnou příčinu záhadného jevu. Vznikají […]
od Mirek Brát 11.8.2022 3.2tis
Občas by se mohlo zdát, že UFO má zájem především o velmoci a velké státy. Není to však pravda. I evropské ministáty typu Andorry, Lichtenštejnska, Monaka, San Marina a Vatikánu jsou pro neidentifikovatelné létající objekty atraktivní vábničkou! Pozorování UFO na obloze nad evropskými ministáty můžeme dokladovat nejen konkrétními událostmi, ale i dobou, po kterou zde […]
od Mirek Brát 10.8.2022 3.1tis
V období let 1817-1819 došlo u pobřeží Gloucesteru ve Spojených státech k mnoha pozorováním velkého mořského hada. Dokonce se podařilo najít údajné mládě tohoto legendárního tvora. Zdálo se, že záhada mořských hadů je jen krůček od vyřešení… Mořský had v lokalitě Gloucesteru na pobřeží Atlantského oceánu byl poprvé pozorován již v sedmnáctém století. Sporadická hlášení o jeho výskytu se […]
od Dalibor Vrána 10.8.2022 3.5tis
Britský hasič Jim Templeton (1920–2011) pořídí 23. května 1964 v hrabství Cumbria na severozápadě Anglie snímek, který ho následně pronásleduje celý život… Hovoří o něm i krátce před smrtí pro televizi BBC: „Byla to normální odpolední procházka. Posadili jsme se do trávy a já řekl dcerce, že ji vyfotím v jejích nových šatech. Nikdy by […]