Skip to content

Záhady hradu Valdštejn

V souvislosti s hradem Valdštejn lze spíše mluvit o skalní pevnosti na okraji Českého ráje. Vznikla na třech skalních blocích, někdy okolo roku 1260. Založil ji asi rod Hrušticů, který se později přejmenoval na Valdštejny.

Pro vybudování pevnosti byla využita i samotná pískovcová skála, do které bylo vyhloubeno několik místností.

Pro obranu byly doplněny kamennými bloky se soustavou dřevěných mostů. Hrad zažil řadu střídání držitelů, kterými byli nejen rytíři urozených rodů, ale často také loupežníci, využívající jeho bezpečí.

K historii hradu se váže celá řada příběhů s různými lidskými osudy.

PŘÍBĚH KRVELAČNÝCH SUPŮ

Na nedalekých Dračích skalách sídlil pár supů. Ten přinášel do hnízda mláďatům ke krmení nejrůznější zvěř, ale i drůbež osadníků. Dokonce se traduje, že několikrát unesl i malé děti.

Na stížnosti lidí z celého okolí nechal pán z Valdštejna vypravit do skal své zbrojnoše. Ale skály byly vysoké a hladké, takže se vrátili s nepořízenou. Nechal tedy vyhlásit, že bohatě odmění toho, kdo supí hnízdo zničí.

Bohužel se však nikdo nepřihlásil. Až nakonec tak učinil jeden loupežník, který byl v hradním vězení a čekal na popravu. Pán mu slíbil milost, pokud se mu to povede.

Loupežník pomocí dlát a dřevěných kůlů vetknutých do skály postupoval pomalu vzhůru, až dosáhl vrcholu skalního sloupu. Po vyčerpávajícím boji zabil supí samici a hnízdo spálil.

Za splněný úkol byl skutečně pánem hradu propuštěn, když slíbil, že zanechá loupežnické řemeslo.

Kaple sv. Jana Nepomuckého FOTO: Wikimedia Commons
LOUPEŽIVÍ RYTÍŘI

Hrad často posloužil jako vhodné sídlo i loupeživým rytířům. Ovšem i jejich řádění byla učiněna přítrž a tak po dobytí sídla byli přímo na nádvoří popraveni. Od těch dob se po hradě zjevují jejich přízraky.

Údajně chrání nahromaděné bohatství. Také o dvou loupeživých rytířích je známo, že to byl jmenovitě obávaný Šof z Helfenburka a také jeho druh Švejkar. Tomu se podařilo obsadit i nedaleký hrad Trosky.

Stali se postrachem širokého okolí, když z obou hradů pak podnikali kruté výpady. Šof byl prý zapleten i do spiknutí proti králi Jiřímu z Poděbrad. Lupičství bylo zřejmě výnosné, neboť za jeho držení se hrad Valdštejn dočkal obnovy a přestavby.

Protože byl vyloupen i Opatovický klášter, je možné, že jeho poklad dodnes spočívá ukryt někde ve zříceninách hradu.

ROMANTICKÉ MÍSTO

Hrad postihl osud jako jiná sídla z té doby. Měnil majitele, byl opuštěn a vyhořel. Ale zase se vracel k nové slávě. Bylo zde vybudováno půvabné poutní místo s dominantní kaplí sv. Jana Nepomuckého. Z devatenáctého století pochází další úpravy celého okolí, vybudování vyhlídek, stezek, lázní Sedmihorky apod.

Foto: Wikimedia Commons
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky historie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články