reklama
3. července 1969: V 27 letech umírá za nevyjasněných okolností Brian Jones, zakládající člen kapely Rolling Stones.
Domů     Zázraky
Zvířata a jejich záhadná schopnost předvídat zemětřesení
Dalibor Vrána
od Dalibor Vrána 25.2.2021
5.5tis
Umí hadi předvídat zemětřesení? Foto: Wikimedia Commons
621
SDÍLENÍ
5.5tis
ZOBRAZENÍ

Již dlouho se hovoří o tom, že zvířata dokážou zemětřesení předpovídat mnohem lépe než dosud žalostně málo spolehlivé technické přístroje vyvinuté speciálně za tímto účelem. Hlavně ale s daleko větším časovým předstihem.

Před příchodem katastrofy totiž němé tváře nápadně mění své obvyklé chování, čímž mohou daleko méně vnímavého člověka varovat před blížící se zkázou.

Umí hadi předvídat zemětřesení? Foto: Wikimedia Commons Půjde někdy zabránit budoucím tragickým zemětřesením? Foto: Wikimedia Commons Ani hadi nepředpoví zemětřesení neomylně. Foto: Wikimedia Commons

Nejcitlivější mají být v této otázce hadi. Ti podle výzkumů provedených v čínské provincii Guangxi zaznamenávají změny v přírodě až 120 hodin předtím, než dojde k prvním otřesům. Umožňuje jim to podle vědců jejich mimořádná citlivost a také nezanedbatelný fakt, že jsou celým svým tělem v kontaktu se zemským povrchem.

O 120 hodinách časové rezervy před příchodem zemětřesení si lidé mohou nechat jen zdát. V současné době se o této hrozbě dozvídáme jen pouhé vteřiny předtím, než se projeví. A to ještě jen za ideálních podmínek.

Za další potenciální živoucí seismický přístroj jsou pak považovány kočky. Tyto malé šelmy podle vědců silně vnímají předzemětřesné změny magnetického pole a zvýšenou hladinu statické elektřiny v prostředí. Díky jemným polštářkům na nohách také okamžitě registrují sebemenší záchvěvy půdy.

Půjde někdy zabránit budoucím tragickým zemětřesením? Foto: Wikimedia Commons

POUČME SE Z MINULOSTI

V roce 1755 německý filozof Immanuel Kant (1724–1804) s podivem sleduje, jak ve Španělsku náhle jakoby bez důvodu vylézají ze země stovky a stovky žížal. O osm hodin později přichází do sousedního Portugalska silné zemětřesení, které zdevastuje celý Lisabon.

Najednou se zdá, že žížalí úprk nebyl až tak nesmyslný, jak vypadal. Podobný případ můžeme sledovat i v čínském městě Haicheng v roce 1975. Tam si lidé tři dny před příchodem zemětřesení začnou všímat, že zvířata jsou z nějakého neznámého důvodu velice nervózní.

U drůbeže vzrůstá agresivita, chovný dobytek přestává přijímat potravu a uprostřed zimy náhle ze země vylézají hadi. Seismologové tehdy uposlechnou varovné zvířecí signály a nechají město evakuovat. Ukáže se to jako spásný krok, neboť Haicheng je následně zcela zdemolován zemětřesením.

Ani hadi nepředpoví zemětřesení neomylně. Foto: Wikimedia Commons

K DOKONALÉMU POROZUMĚNÍ MÁME DALEKO

Na základě událostí z Haichengu si čínští seismologové pořizují hady a sledují jejich chování v naději, že si dokážou znovu odvodit z jejich chování případné hrozící nebezpečí. Jenže již v roce 1976 se otřese půda v milionovém Tchang-šanu.

Zemětřesení si zde vybírá krutou daň v podobě stovek tisíc lidských životů. Sledovali vědci hady špatně, nebo jen nepochopili jejich signály? Nebo je vysvětlení prozaičtější a ani plazi netušili, co přijde?

Jenže jak si potom máme vysvětlit ostatní případy, kdy zvířecí smysly neselhaly? Zřejmě jsme ještě daleko od toho, aby se nám němé tváře staly spolehlivými seismickými ukazateli. Z minulosti však máme možnost poučit se o tom, že v případě katastrofických událostí může jejich chování, byť zdánlivě nesmyslné, tvořit tenkou hranici mezi životem a smrtí.

Jitka Krulcová

Foto: Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 27.6.2022 1.9tis
Kopie zázračného obrazu z italského města Re začíná v chalupě chudého klatovského krejčího ronit tekutinu podobnou krvi. Madona je poté střežena v místním kostele, kde před zraky velkého množství svědků opakovaně otevírá a zavírá oči. Podle církve je obraz zázračný.     Freska Panny Marie s Ježíšem v náruči si pro italského opilce připraví perné […]
od Eva Soukupová 27.6.2022 2.8tis
Zprávy o zjeveních Panny Marie doprovázených nejrůznějšími zázraky přicházejí nejčastěji ze zahraničních oblastí se silně zakořeněnou vírou. Ovšem i v české historii lze najít neméně zázračná setkání. K jednomu takovému došlo v 18. století na Rychnovském vrchu. Nevyléčitelně nemocní se často obracejí pánu Bohu se s úpěnlivými modlitbami, v nichž pokorně žádají o zásah shůry […]
od Adriana Vojtíšková 15.6.2022 3.2tis
K vrchu Blaník ve středních Čechách se váže zvláštní pověst, podle níž je v nitru hory ukryta celá armáda rytířů, kteří bdí nad naší vlastí.     Až prý bude Čechům nejhůře, mají blaničtí rytíři z hory vyjet a pomoci. Velitelem bájného vojska má být patron českého národa svatý Václav. Etnologové předpokládají, že prazáklad legendy […]
od Adriana Vojtíšková 14.6.2022 1.9tis
Tajemný muž známý jen jako slepý mládenec je asi nejznámějším českým věštcem. Ve svých vizích hovoří o střídání vládců Čech, druhé světové válce, upadání mravů, ale také o genetickém inženýrství, jehož rozkvět prý předznamená blízký konec.     Jeho proroctví ovšem pro Čechy nekončí nijak dobře. Měli bychom slovům slepého mládence věnovat pozornost, nebo je […]
od Jiří Nechanický 12.6.2022 8.4tis
V několikakilometrových frontách se tísní desetitisíce lidí. Někteří si s sebou přinášejí láhve, jiní kanystry. Každý si chce nabrat vodu z „pramene života“ v Tlacote. V naději sem přicházejí nemocní, ale i zdraví. Lačně polykají doušky zázračné vody jako prevenci proti všem nemocem, nebo se ji snaží získat pro své churavé blízké. Přibližně 300 kilometrů […]