3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     „Antický Ježíš“ se na cestách možná potkal s mimozemšťany
„Antický Ježíš“ se na cestách možná potkal s mimozemšťany
od 14.5.2022
791
Vykopávky starověké Tyany, Apollóniova rodiště, na území dnešního Turecka. Zdroj foto: Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Dnes jeho jméno už žádné velké vášně nebudí, v minulosti však Apollónius z Tyany vzbuzoval pozitivní, nebo naopak negativní reakce. V každém případě nenudil…Už pozdní antika ho srovnávala s Ježíšem.

Apollónius z Tyany bývá někdy srovnáván s Ježíšem Kristem. Zdroj obrázku: Carl Bloch, Public domain, via Wikimedia Commons Podobizna Apollónia z Tyany. Zdroj obrázku: Neznámý autor, Public domain, via Wikimedia Commons Rozšíření povědomí o Apollóniovi z Tyany pomohl vynález knihtisku. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Sochaři jej většinou viděli jako řeckého filozofa. Zdroj foto: Christian Vandendorpe, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Vykopávky starověké Tyany, Apollóniova rodiště, na území dnešního Turecka. Zdroj foto: Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Život a doba Apollónia z Tyany patřily do prvního století našeho letopočtu. Rodák z města na území dnešního Turecka se proslavil nejen jako filozof, ale i jako cestovatel. Jeho výpravy vedly prý až do Indie, Mezopotámie a Etiopie.

reklama

Říkalo se o něm, že je to mudrc vládnoucí nadpřirozenými silami. Pozdější autoři, kteří zpracovávali Apollóniův životopis, zdůrazňovali jeho podobnost s Ježíšem, zejména co se týkalo konání zázraků.

Podobizna Apollónia z Tyany. Zdroj obrázku: Neznámý autor, Public domain, via Wikimedia Commons
Podobizna Apollónia z Tyany. Zdroj obrázku: Neznámý autor, Public domain, via Wikimedia Commons

Spor o Apollónia

V novověku, počátkem 16. století, byl Apollónius z Tyany považován za démonického ďábla a velkého nepřítele církve, který prý kolaboroval s dáblem.

reklama

O srovnání Apollónia s Ježíšem se diskutovalo i v průběhu dalších dvou století, kdy se našli mnozí, kteří by rádi etablovali tohoto filozofa jako představitele nového náboženství slučitelného s rozumem.

Apollónius z Tyany bývá někdy srovnáván s Ježíšem Kristem. Zdroj obrázku: Carl Bloch, Public domain, via Wikimedia Commons
Apollónius z Tyany bývá někdy srovnáván s Ježíšem Kristem. Zdroj obrázku: Carl Bloch, Public domain, via Wikimedia Commons

Pravdou je, že se Apollónius narodil přibližně ve stejné době jako Ježíš Kristus. Už před jeho narozením se prý vědělo, že na svět přijde někdo výjimečný.

Blíže neurčená nadpřirozená bytost informovala Apollóniovu matku, že její dítě nebude pouhým smrtelníkem, ale bude božského původu. Už jako mladý muž kolem sebe Apollónius shromáždil množství učedníků, kterým imponoval zejména konáním zázraků.

reklama

Uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, vyháněl zlé démony. To všechno se velmi podobá kazatelské a mesiášské roli Ježíše Krista.

Rozšíření povědomí o Apollóniovi z Tyany pomohl vynález knihtisku. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Rozšíření povědomí o Apollóniovi z Tyany pomohl vynález knihtisku. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Setkání s mimozemšťany?

Zajímavé je, že při popisech některých cest Apollónia z Tyany, je líčení viděného tak podivné, že někteří badatelé došli k názoru, že se tento filozof setkal s mimozemšťany. Hovoří například o neznámém městě Taronas, o bytostech, které nejsou lidmi.

Na svých cestách po Indii měl Apollónius vidět i zvláštní technické zařízení, které sloužilo k přenášení poselství od bohů.

Foto: 1 - Neznámý autor, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - Christian Vandendorpe, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons, 4 - Carl Bloch, Public domain, via Wikimedia Commons, 5 - Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.1tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.5tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.1tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční