27. května 1963: Britský letec a novinář sir Peter Masefield se setkává se slavným duchem letiště Montrose.
Domů     Náboženství a okultismus
Archa úmluvy: Mystérium truhly s posvátným Desaterem
Adriana Vojtíšková
od Adriana Vojtíšková 5.4.2022
2.7tis
Traduje se, že lidstvo ji znovu spatří až v soudný den… Foto: James Tissot / Creative commons – volné dílo
299
SDÍLENÍ
2.7tis
ZOBRAZENÍ

Truhlu ze vzácného dřeva obloženého zlatem, v níž měly být podle Bible uloženy desky zákona s desaterem přikázání, které obdržel Mojžíš (asi 13. stol. př. n. l.) na hoře Sinaj, hůl jeho bratra Árona a bájná mana. 

Traduje se, že lidstvo ji znovu spatří až v soudný den... Foto: James Tissot / Creative commons - volné dílo Jasně zářící archa, která je častým námětem mnoha dobrodružných příběhů a na stříbrném plátně se za ní honil i samotný Indiana Jones, je snem badatelů z celého světa. Foto: Jim Padgett /  / CC BY-SA 3.0 Pozůstatky dungurského paláce v Aksúmu. Aksumské království nazývané též jako Aksumská říše, či jen zkráceně Aksum, bylo starověké a raně středověké království ležící na území dnešní Eritreje a severní Etiopie.  Foto:  A.Savin / Creative commons -  volné dílo Archa údajně umožnila Židům také suchou nohou přejít posvátnou řeku Jordán a ukazovala jim cestu pouští. Foto: Benjamin West / Creative commons -  volné dílo

Jasně zářící archa, která je častým námětem mnoha dobrodružných příběhů a na stříbrném plátně se za ní honil i samotný Indiana Jones, je snem badatelů z celého světa. Pokud tato posvátná židovsko-křesťanská relikvie opravdu existuje, pak byla podle odhadu expertů vyrobena někdy kolem roku 1200 před naším letopočtem.

Kromě tisíce let starých posvátných předmětů v sobě má skrývat také nevídanou neznámou sílu, která dokáže bez problémů i zabíjet.

Likvidační moc zázračné truhly se ale má vztahovat jen na lidi nečistého srdce. S pomocí archy úmluvy mělo být Izraelity zázračně dobyto třeba slavné město Jericho na Blízkém východě, ale údajně umožnila Židům také suchou nohou přejít posvátnou řeku Jordán a ukazovala jim cestu pouští.

Poslední doložitelný záznam o arše úmluvy pochází z roku 958 před naším letopočtem. Tehdy měla být uložena v Šalomounově chrámu v Jeruzalémě, který byl vybudován speciálně pro tuto relikvii.

Chrám byl roku 586 př. n. l. zničen Babyloňany, tehdy už zde ale archa pravděpodobně nebyla. Její stopa se tak ztrácí v dějinách a následují ji jen nepotvrzené legendy.

Jasně zářící archa, která je častým námětem mnoha dobrodružných příběhů a na stříbrném plátně se za ní honil i samotný Indiana Jones, je snem badatelů z celého světa. Foto: Jim Padgett / / CC BY-SA 3.0

PROČ TOLIK DETAILŮ?

Archa úmluvy má mít rozměry 112 x 68 x 68 centimetrů, nebo 125 x 75 x 75 centimetrů. Přesný rozměr není zcela jasný, neboť Bible jednotlivá čísla uvádí v tehdejších loktech, jejichž délka převedená na dnešní centimetry je sporná.

Tělo truhly je tvořeno akáciovým dřevem, které je z vnější i vnitřní strany obloženo pláty zlata.

Na truhle je pak víko, které je v Bibli popsáno velmi důsledně: „Uděláš i slitovnici z zlata čistého. Půl třetího lokte bude dlouhost její, půl druhého pak lokte širokost její. Uděláš také dva cherubíny zlaté, z taženého zlata uděláš je na dvou koncích slitovnice.

Uděláš pak cherubína jednoho na jednom konci, a cherubína druhého na druhém konci; na slitovnici uděláte cherubíny na obou koncích jejích.

A budou míti cherubínové křídla vztažená svrchu, zastírajíce křídly svými slitovnici, a tváři jejich obráceny budou jednoho k druhému; k slitovnici budou tváři cherubínů,“ (Ex 25:17–20).

I další kroky k výrobě schrány jsou zde předkládány velmi detailně a Písmo svaté neustále upozorňuje na dodržování návodu.

„Hlediž pak, abys udělal podlé podobenství toho, kteréž tobě ukázáno jest na hoře,“ (Ex 25:40) praví Bůh k Mojžíšovi. Podrobnost popisu sestrojení archy úmluvy je v tomto případě až zarážející!

Pozůstatky dungurského paláce v Aksúmu. Aksumské království nazývané též jako Aksumská říše, či jen zkráceně Aksum, bylo starověké a raně středověké království ležící na území dnešní Eritreje a severní Etiopie. Foto: A.Savin / Creative commons – volné dílo

TAJEMSTVÍ Z AKSUMU

Dnes by se archa úmluvy údajně mohla ukrývat ve městě Aksum na severu Etiopie. Zde stojí prastarý chrám Marie ze Sionu, k němuž náleží světu zapovězená tajemné kaple. Právě ta má být podle místních kněží útočištěm jedné z nejúchvatnějších křesťanských relikvií.

Do zmíněné aksumské kaple smí ovšem vstoupit jen jediný člověk, její strážce. Ti jsou již po dlouhé generace vybíráni z uzavřeného řádu mnichů, který údajně sdružuje potomky Mojžíšova bratra Árona. Vyvolený ochránce archy je poslán do kaple, od níž se již po zbytek života nesmí vzdálit.

Archa údajně umožnila Židům také suchou nohou přejít posvátnou řeku Jordán a ukazovala jim cestu pouští. Foto: Benjamin West / Creative commons – volné dílo

ODPOVĚDI AŽ V SOUDNÝ DEN

Velmi podivuhodný je fakt, že aksumští strážci archy z nějakého důvodu umírají předčasně a nápadně často trpí šedým zákalem očí. Je to důsledkem izolace, nebo tyto skutečnosti napovídají tomu, že v kapli je skutečně ukryto něco mimořádného?

Pověstná záře posvátné truhly by strážce archy teoreticky skutečně mohla oslepovat. Předpokládá se ovšem, že samotná cenná truhla pouť dějinami nepřečkala, a pokud v Aksumu něco je, je to možná jen deska přikázání.

V této záležitosti ale samozřejmě nic není jasné, a tak je možné, že archa je stále kompletní. Údajná energie relikvie zase může strážce, který je permanentně v její blízkosti, vyčerpávat a oslabovat. Aksumská kaple ovšem zůstává nepřístupná a není do ní umožněno nahlédnout ani samotnému papeži.

Její tajemství tak trvá, a s ním zůstává živou i záhada samotné archy. Traduje se, že lidstvo ji znovu spatří až v soudný den.

Foto: Creative commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Filip Appl 26.5.2022 161
V samotném srdci Maďarska, pod hradem Buda v hlavním městě Budapešti, se nachází pozoruhodná historická památka:  jeskynní labyrint s historií, která sahá dál, než by patrně kdokoliv tipoval. První přírodní chodby v mohutné skále totiž vznikly díky působení termálních pramenů už v dalekém pravěku. Před 350 tisíci lety dokonce některé tamní prostory obývali předci dnešních lidí. Ve starověku si pak […]
od Mirek Brát 26.5.2022 1.9tis
U zrodu náboženského směru mormonismu stál nejen zakladatel Joseph Smith, ale i anděl Moroni. Kdo byla záhadná bytost, která se v roce 1823 zjevila Josephovi Smithovi? V současné době je významná trojice mormonských společenství. Jedná se o Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Kristovu komunitu a Fundamentalistickou Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Ačkoli je mormonismus historicky […]
od Mirek Brát 25.5.2022 2.0tis
Západní historikové mu přezdívali „Nero islámu“, čímž chtěli dát najevo jasné kontroverze v jeho povaze a charakteru vládnutí. Ti, kdo šli v negativním hodnocení ještě dále, o něm mluvili jako o šíleném kalifovi. Do dějin se však Al-Hakim bi-Amr Alláh vepsal i svým záhadným zmizením, které nebylo dosud vysvětleno. Do roku 1009 byly Jeruzalém a Svatá země […]
od Adriana Vojtíšková 25.5.2022 2.4tis
Na Jesenicku, jež tehdy spadá do Niského knížectví s hlavním městem Nisou (dnešní Polsko) dojde roku 1622 k prvnímu obvinění z čarodějnictví, které strhne lavinu dalších obvinění, mučení a poprav.     Jesenický pastýř Kryštof Schmied obviní svou manželku Barboru z toho, že očarovala jejich dobytek i jeho, způsobila jim nemoc a údajně měla mít […]
od Adriana Vojtíšková 24.5.2022 2.6tis
Šumperk, označovaný za „bránu Jeseníků“, má svou oběť honu na čarodějnice. Je jí Marina Schuchová (†1678), obviněná roku 1678 z čarodějnictví za to, že ukradla v kostele hostii.     Stará babská pověra totiž říká, že když přidáte krávě do krmení hostii, bude dojit víc mléka. Pověrčivá žebračka Schuchová z Vernířovic jde tedy na Květnou […]