2. prosince 1919: Z budovy v Torontu náhle mizí divadelní magnát Ambrose J. Small. Marně se ho snaží najít i slavný senzibil.
Domů     Děsivé tajemství německého „Stonehenge“ odhaleno! Co skrývají jámy plné brutálně ubitých těl?
Děsivé tajemství německého „Stonehenge“ odhaleno! Co skrývají jámy plné brutálně ubitých těl?
od 7.2.2021
5.6tis
PöMMELTE 23.08.2018 Sehenswürdigkeit und Tourismus- Attraktion des Geschichts- Denkmal Ringheiligtum in Pömmelte im Bundesland Sachsen-Anhalt, Deutschland. // Tourist attraction of the historic monument Ringheiligtum in Poemmelte in the state Saxony-Anhalt, Germany. www.salzlandkreis.de Foto: Steffen Schellhorn ACHTUNG: KEINE BILDFUNKVERWENDUNG und KEIN POD [ Rechtehinweis: picture alliance/ZB/euroluftbild ]
87
SDÍLENÍ
5.6tis
ZOBRAZENÍ

Poblíž německého města Magdeburgu se nachází rituální kruh, který je velmi podobný anglickému Stonehenge. Na rozdíl od něj je postavený celý ze dřeva. Co se stalo, že lidé toto místo opustili?

Anglické Stoenhenge není jediným kruhovým monumentem v Evropě. Existuje jich mnohem víc. Jeden podobný stojí i v malé vesničce Pömmelte asi 170 km od Berlína. Na rozdíl od anglického „kolegy“ je ale celý dřevěný.

Pozůstatky tohoto útvaru našli archeologové už v roce 1991, prohledávat ho začali teprve v nedávné době.

K ČEMU MOHL SLOUŽIT?

Dřevěné palisády spolu s příkopy a valy tvořilo celkem sedm prstenců, přičemž vnější průměr činil 35 metrů. Tehdejší lidí ho postavili okolo roku 2300 př. n. l. a využívali ho přibližně 300 let.

reklama

Stejně jako u Stonehenge se stále spekuluje, k čemu mohl neolitickým kulturám sloužit. Dnes víme, že mnohé z nich byly uspořádány podle postavení a pohybu Slunce a hvězd, a mohly tak plnit funkci astronomické observatoře nebo kalendáře. Také v Pömmelte dva ze vchodů odpovídají nasměrování k východu a západu Slunce.

Stejně jako Stonehenge mohlo místo sloužit jako astronomická observatoř.
Stejně jako Stonehenge mohlo místo sloužit jako astronomická observatoř.

CO SE NAŠLO UVNITŘ?

V kruhovém příkopu byly nepravidelně rozložené šachetní jámy, které měly pravděpodobně trubkovou nebo válcovitou vnitřní konstrukci, jež sestávala z proutí. Lidé jámy vyhloubili a uložili do nich rituální předměty.

reklama

Při vykopávkách našli badatelé na dně jam nejrůznější předměty denního užití včetně keramických hrnců a nádob, kamenných seker, ale také mlecí kameny a zvířecí kosti. Nádoby pocházely z přechodného období od neolitu do doby bronzové.

RITUÁLNÍ OBĚTI?

O tom, že kruh mohl sloužit i k rituálním obětem, svědčí i nedávný nález jam, které byly plný lidských koster. Je zajímavé, že se jednalo převážně o kostry žen a dětí, které měly zpřelámané a zpřerážené kosti včetně proražených lebek a žeber.

Podle všeho tato zranění vznikla těsně před smrtí nebo krátce po ní. Odborníci jsou přesvědčeni, že oběti někdo brutálně ubil a těla hodil do připravených jam.

reklama

„Poslední chvíle těchto obětí byly strašné, vypadá to, že je hodili nebo strčili do jam, nejméně jeden z teenagerů měl při tom svázané ruce,“ uvedl německý archeolog André Spatzier.

V jámě se našlo několik koster. Lidé zřejmě zemřeli násilnou smrtí.
V jámě se našlo několik koster. Lidé zřejmě zemřeli násilnou smrtí.

ROZDÍL MEZI MUŽI A ŽENAMI

Teorie hovoří o tom, že zemřelí mohli být nejen součástí rituálů, ale i konfliktů mezi jednotlivými kmeny, což nebylo v té době nic neobvyklého. Příslušníci poraženého kmene tak mohli být uvnitř kruhu obětováni.

Kontroverzní jsou i další hroby dospělých mužů ve věku 17 až 30 let, které se badatelé nalezli ve vnějším kruhu.

Tyto ostatky neprokazují žádné stopy po násilí a byli pohřbeni s hlavou na východ, což poukazuje na náboženský ceremoniál a společenský status zemřelých.

PROČ MÍSTO OPUSTILI?

Stále se neví, proč lidé toto místo kolem roku 2050 př. n. l. opustili a úmyslně ho zničili. Podle všeho vytáhli všechny dřevěné kůly, vložili oběti do jam a spálili veškeré dřevo, až nakonec celé henge zasypali hlínou.

Dle závěrů archeologů se tak mohlo stát v ceremoniálním obřadu. Přesto si ještě nějaký čas uchoval svůj význam, kolem roku 1900 př. n. l. sem někdo přemístil kostru muže.

Co se ale skutečně na místě stalo a proč odtud lidé odešli, se ještě stále nepodařilo rozluštit.

Foto: Shutterstock.com, History.com
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 641
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.0tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 2.9tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční