5. prosince 1945: V oblasti bermudského trojúhelníku mizí pětičlenná letka amerických torpédových bombardérů Avenger.
Domů     Erdstall: Podzemní úkryty pro skřítky i symbolický hřbitov duší
Erdstall: Podzemní úkryty pro skřítky i symbolický hřbitov duší
od 24.7.2022
1.7tis
Vstupy do tunelů jsou rovněž velmi malé. Zdroj foto: Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
176
SDÍLENÍ
1.7tis
ZOBRAZENÍ

Jako erdstall je označovaný typ středověkého tunelu doložitelný v mnoha zemích Evropy. Obzvláště hojný je však u našich sousedů – v Německu a Rakousku. Dodnes se neví, k čemu vlastně tyto tunely sloužily. Ve výčtu různých teorií najdeme i obydlí pro skřítky a hřbitovy duší.

Vstupy do tunelů jsou rovněž velmi malé. Zdroj foto: Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Nejslibnější teorií je využití záhadných tunelů jako příbytků pro duše zemřelých. Zdroj foto: Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Tunely jsou v současnosti dobře zmapované. Zdroj obrázku: E. Fritsch/J. Weichenberger, CC BY-SA 2.0 DE , via Wikimedia Commons Jen málo těchto tunelů je využitelných v rámci turistického ruchu. Zdroj foto: Pfeifferfranz CC BY-SA 3.0 AT , via Wikimedia Commons

Tunely typu erdstall mají také svoje alternativní regionální názvy. To nasvědčuje tomu, že se nejedná o nějakou vzácnost. V Bavorsku jim říkají schratzlloch, v Rakousku volí výrazy zwergloch a grufen.

Jen málo těchto tunelů je využitelných v rámci turistického ruchu. Zdroj foto: Pfeifferfranz CC BY-SA 3.0 AT <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en>, via Wikimedia Commons
Jen málo těchto tunelů je využitelných v rámci turistického ruchu. Zdroj foto: Pfeifferfranz CC BY-SA 3.0 AT <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en>, via Wikimedia Commons

Nízké a úzké

Z hlediska konstrukce jsou tunely erdstall velmi nízké a úzké. Jejich maximální výška je 1,4 metru, šířka pak pouhých 60 centimetrů. Zvláštní je, že o tunelech erdstall neexistují, až na sporadické výjimky z patnáctého století, zmínky v písemných pramenech.

reklama

I to zvyšuje zmatek v myslích badatelů. Nelze se tak divit, že se někteří malověrní uchylují k ultimativním teoriím o úkrytech pro trpaslíky a jiná bájná stvoření malého vzrůstu. V tunelech se nenachází žádný archeologický materiál. Byly objeveny prázdné. Rovněž je složité určení doby, kdy byly tunely vyhloubeny.

Tunely jsou v současnosti dobře zmapované. Zdroj obrázku: E. Fritsch/J. Weichenberger, CC BY-SA 2.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons
Tunely jsou v současnosti dobře zmapované. Zdroj obrázku: E. Fritsch/J. Weichenberger, CC BY-SA 2.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons

U bavorských a rakouských tunelů se předpokládá datum vzniku od desátého do třináctého století. Ke vší smůle je většinou složité tunely typu erdstall využít v rámci turistického ruchu.

Pro dospělého člověka jsou tyto prostory skutečně stísněné, ba zcela neprůchodné.

Pietní místa?

Nejslibnější teorie, která vysvětluje smysl těchto tunelů, souvisí se symbolikou prázdných hrobů. Zastánci této teorie tvrdí, že při kolonizaci nového území vykopali osadníci tunely, aby se z těchto prostor staly symbolické nové hroby pro duše jejich předků.

Nejslibnější teorií je využití záhadných tunelů jako příbytků pro duše zemřelých. Zdroj foto: Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Nejslibnější teorií je využití záhadných tunelů jako příbytků pro duše zemřelých. Zdroj foto: Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Staré hroby totiž zanechali na původním působišti. To, že se jedná o ryze symbolická místa, dokládá i již zmíněná absence archeologického materiálu. Lidé v těchto podzemních prostorách nikdy dlouhodobě nepobývali.

Výjimkou by mohlo být snad jen využití záhadných chodeb jako krátkodobých úkrytů při válečných událostech.

Foto: 1 - Pfeifferfranz CC BY-SA 3.0 AT , via Wikimedia Commons, 2 - E. Fritsch/J. Weichenberger, CC BY-SA 2.0 DE , via Wikimedia Commons, 3 - Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Wolfgang Sauber, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 4.12.2022 1.2tis
Ve scénáři většiny čarodějnických procesů nechyběl jeden podstatný bod. Byla jím údajná čarodějnická shromáždění – sabaty konaná na nějakém odlehlém místě. Účastnit se jich měly ženy vedené ďáblem. Dost možná, že za všechno mohla tajemná slovanská bohyně Mokoša! Mokoša je ve slovanské mytologii chápána jako bohyně matka. Její gesce však zatím není
od 1.12.2022 1.7tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 3.1tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.1tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá