30. listopadu 1989: V Belgii začíná série pozorování UFO ve tvaru trojúhelníku. Postupně ho spatří 30 různých skupin svědků.
Domů     Glasgowská katedrála: Nejtajemnější kostel Skotska?
Glasgowská katedrála: Nejtajemnější kostel Skotska?
od 1.1.2022
3.0tis
Příslušníci rodiny St. Clair z Rosslynu byli skotští rytíři, jimž pozemky a rosslynské baronství udělil král Alexandr III. dne 14. září 1280. Foto: אמפל / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0
314
SDÍLENÍ
3.0tis
ZOBRAZENÍ

Během doby, kdy Skotsku vládli králové od Jakuba I. až po Jakuba IV., bylo vybudováno zhruba 40 kolegiátních kostelů, ty se vyznačují především tím, že disponují vlastním jměním.

Příslušníci rodiny St. Clair z Rosslynu byli skotští rytíři, jimž pozemky a rosslynské baronství udělil král Alexandr III. dne 14. září 1280. Foto: אמפל / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 V následujících čtyřech stoletích se rod St. Clair vyvíjel a získával stále větší moc, až se stal jednou z nejvlivnějších rodin ve středověkém Skotsku. Foto: Rosser1954 / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 Do historie se nicméně zřejmě nejvíce zapsali ale právě díky stavbě zmíněné kaple. Foto: FrDr / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 Celý název postavené kaple zní Kolegiátní kostel svatého apoštola a evangelisty Matouše z Rosslynu, v diecézi svatého Ondřeje a poprvé se takto kompletní název objevil v listině sepsané roku 1523. Foto: Rosser1954 / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 Celá stavba dlouhá staletí chátrala a výraznějších oprav se dočkala až na popud samotné královny Viktorie, která dala v 60. letech 19. století podnět, aby se výjimečný středověký poklad obnovil a znovu začal sloužit veřejným bohoslužbám. Foto: Stobkcuf / Creative Commons / Flickr images reviewed by trusted users

Pokud by někdo chtěl nalézt podobnost mezi Rosslynskou kaplí a východní lodí Glasgowské katedrály, hledal by správně, jedná se totiž o totožnou dispozici, téměř identický je i půdorys se 14 sloupy.

V následujících čtyřech stoletích se rod St. Clair vyvíjel a získával stále větší moc, až se stal jednou z nejvlivnějších rodin ve středověkém Skotsku. Foto: Rosser1954 / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0
V následujících čtyřech stoletích se rod St. Clair vyvíjel a získával stále větší moc, až se stal jednou z nejvlivnějších rodin ve středověkém Skotsku. Foto: Rosser1954 / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0

Jsou dva

V Glasgow je totožně klenutý také strop, ovšem z dubových trámů, na rozdíl od kamenného zaklenutí v Rosslynu. Pod kamennou podlahou Rosslynské kaple se navíc ukrývá podzemní hrobka, jež slouží jako krypta rodiny St. Clair z Rosslynu.

reklama

Východní loď měla sloužit jako rodinná kaple St. Clairů. Měl v ní být umístěn hlavní oltář, kde by kněz sloužil zádušní mši za zesnulé St. Clair a kam by mohla rodina chodit ke svatému přijímání.

Byla to rovněž kaple, do níž nechal Vilém z hrobů přemístit a znovu pohřbít své předky a v níž měl on sám, jeho manželky, děti i další generace potomků spočinout navěky.

Do historie se nicméně zřejmě nejvíce zapsali ale právě díky stavbě zmíněné kaple. Foto: FrDr / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0
Do historie se nicméně zřejmě nejvíce zapsali ale právě díky stavbě zmíněné kaple. Foto: FrDr / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0

Stavba na stavbě?

Historici se domnívají, že nynější stavba stojí na základech něčeho podstatně staršího, ostatně by to dávalo smysl. Pokud se zde nacházely nějaké starší podzemní prostory, nebyl by důvod je znovu nevyužít.

reklama

Jakmile stály základy, mohly se pohřební komory tesat přímo do skály, na kterých následně mohla být vystavěna sakristie umístěná v jihovýchodním rohu kaple, ta se často nesprávně označuje za kryptu. Přesný účel sakristie zůstává záhadou již po celá staletí.

Někteří lidé se však domnívají, že sakristie snad byla využívána jako poustevnická cela, jako dámská kaple nebo dokonce jako prostor vyhrazený v kostele pro malomocné.

Celý název postavené kaple zní Kolegiátní kostel svatého apoštola a evangelisty Matouše z Rosslynu, v diecézi svatého Ondřeje a poprvé se takto kompletní název objevil v listině sepsané roku 1523. Foto: Rosser1954 / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0
Celý název postavené kaple zní Kolegiátní kostel svatého apoštola a evangelisty Matouše z Rosslynu, v diecézi svatého Ondřeje a poprvé se takto kompletní název objevil v listině sepsané roku 1523. Foto: Rosser1954 / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0

Jaký byl účel?

Vedle sakristie se pod Rosslynskou kaplí nachází také krypta i větší část sakristie, vše je vytesáno ve skále, kterou tvoří pískovec. Hlavním údělem krypty pod kaplí bylo sloužit rodině St. Clair.

reklama

Ještě během stavebních prací na kapli nechal sir Vilém přemístit a znovu pohřbít ostatky svého otce, děda i ostatních předků právě do této krypty. V kryptě pod Rosslynskou kaplí byli následně pohřbíváni hrabata, lordi, rytíři, zemané, dámy i děti.

V roce 1650 sem byl k věčnému odpočinku uložen poslední z rodu St. Clair, pohřbený ve zbroji.

Celá stavba dlouhá staletí chátrala a výraznějších oprav se dočkala až na popud samotné královny Viktorie, která dala v 60. letech 19. století podnět, aby se výjimečný středověký poklad obnovil a znovu začal sloužit veřejným bohoslužbám. Foto: Stobkcuf / Creative Commons / Flickr images reviewed by trusted users
Celá stavba dlouhá staletí chátrala a výraznějších oprav se dočkala až na popud samotné královny Viktorie, která dala v 60. letech 19. století podnět, aby se výjimečný středověký poklad obnovil a znovu začal sloužit veřejným bohoslužbám. Foto: Stobkcuf / Creative Commons / Flickr images reviewed by trusted users
Foto:
Lokalita:
reklama
Související články
od 29.11.2022 1.2tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 1.4tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční
od 25.11.2022 3.4tis
Základním a nejoblíbenějším pramenem pro předpovědi konce světa je Zjevení Janovo, součást biblického Nového zákona. Naleznete v něm popis Apokalypsy – tedy konce světa na zemi a návratu Ježíše Krista – se všemi podrobnostmi, jako jsou řeky krve, šelmy vládnoucí světu nebo draci sršící oheň. Protože v celém textu není jediné konkrétní datum a ani jej nenaznačuje, je již po celá staletí jedním z 
od 24.11.2022 3.0tis
Způsobů ke komunikaci se zemřelými je více. Nejprve se rozhodněte, zda po duchovi chcete přesné odpovědi, či jen odpovědi typu: ano, ne, nevím. Sežeňte si několik lidí, se kterými budete seanci provádět, doporučený počet účastníků je tři až pět. Nepodceňujte volbu prostředí. Mělo by jít o tichou zatemněnou místnost. Duch by totiž mohl okny odejít. Stej