24. září 1952: Z torontského letiště je ukradeno šest boxů plných zlatých cihel, které už se nikdy nenajdou.
Domů     Náboženství a okultismus
Kolika hřeby byl ukřižován Ježíš? Těch zaručeně pravých je nějak moc…
Adriana Vojtíšková
od Adriana Vojtíšková 4.4.2022
2.8tis
Pokud spočteme jen ty „zaručeně pravé“ hřeby, stejně nám počty dost nevychází… Foto: Pixabay
299
SDÍLENÍ
2.8tis
ZOBRAZENÍ

U svatých relikvií se nezřídka stává, že je uctíváno hned několik předmětů, i když ve skutečnosti může být pravý jen jeden. Můžeme se tak setkat se svatými, kteří by v případě pravosti všech uctívaných relikvií byli třeba trojnozí.

Pokud spočteme jen ty Skrývá Broumovský klášter skutečný hřeb? Foto: Vlach Pavel / CC BY-SA 4.0 Simcha Jacobovici zachycený v Jeruzalémě. Foto: Idont / CC BY-SA 4.0

Tento fenomén se nevyhnul ani hřebům, jimiž byl ukřižován Ježíš Kristus.

Podle Bible by k jeho ukřižování měly být použity tři hřeby – jeden na každou ruku a jeden společný na obě nohy. Dva takové hřeby, jež jsou uctívány jako pravé, jsou uloženy v Relikviáři svatého Kříže v depozitáři Broumovského kláštera na Královéhradecku.

Jiný údajně pravý hřeb z Kristova kříže je součástí svatovítského pokladu.

V tomto případě je se vší úctou zasazen ve zlatě. Další dva domněle autentické hřeby z Kristova ukřižování objevil v roce 2011 v Jeruzalémě kanadský investigativní filmař Simcha Jacobovici v údajném hrobě židovského velekněze Kaifáše (působil 18–36 n. l.).

To už ale máme minimálně pět kusů hřebů z Kristova ukřižování, a to stále není vše!

Skrývá Broumovský klášter skutečný hřeb? Foto: Vlach Pavel / CC BY-SA 4.0

TŘEBA NEZBYL ANI JEDEN…

Šestý „pravý“ hřeb má být vložen přímo v kopí osudu vystaveném ve Vídni, sedmý hřeb uctívají v kostele Svatého Kříže Jeruzalémského v Římě, další má být v pokladnici katedrály v německém Trieru, a ani zde výčet nekončí.

Které z hřebů, jimiž měl být ukřižován Ježíš, jsou tedy pravé? Možná bychom se ale měli spíš ptát, zda vůbec některé. Je totiž docela dobře možné, že ty skutečné jsou dávno ztraceny.

Simcha Jacobovici zachycený v Jeruzalémě. Foto: Idont / CC BY-SA 4.0
Foto: Creative Commons, Pixabay
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 2.8tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Luděk Příhoda 18.9.2022 2.5tis
Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.   Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]
od Pavel Polcar 15.9.2022 3.1tis
Tisíce zjevení Panny Marie zaznamenávali křesťané po celém světě, od Malé Asie ve čtvrtém století (dnešním Turecku) až po současnou Kalifornii. Ze všech jsou nejznámější vize Panny Marie Lurdské, o nichž v polovině 19. století informovala dospívající dívka ve francouzských Pyrenejích. Od té doby uchvacuje katolickou představivost oddanost Panně Marii Lurdské. Lurdy jsou jedním z mála lokalit, která Vatikán oficiálně označil za hodná víry, […]