3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Legenda o Tarasque: Kladivo na pohanské kulty
Legenda o Tarasque: Kladivo na pohanské kulty
od 1.8.2022
2.5tis
Svatá Marta zkrotila mýtickou příšeru Tarasque. Jak vidno z vyobrazení, pro jednoho nešťastníka bylo už příliš pozdě… Zdroj obrázku: Jean Poyer, Public domain, via Wikimedia Commons
267
SDÍLENÍ
2.5tis
ZOBRAZENÍ

Šíření křesťanství v mnoha zemích Evropy kdysi naráželo na existenci starých pohanských pověr. Ne vždy se vyplatila přímá represe vůči pohanským kultům. Mnohem lepší bylo vysvětlit, proč a v čem je křesťanské náboženství lepší.

V rukou šikovného křesťanského marketéra to byla například nestvůra Tarasque, jejíž osud byl účinným „kladivem“ na rozbíjení pohanských mýtů.

Tarasque ve španělském provedení. Zdroj foto: Chosovi, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons Tarasque jako socha ve veřejném prostoru. Zdroj foto: Daniel71953 11:15, 26 July 2006 (UTC), Public domain, via Wikimedia Commons Krocení vodní příšery na dobovém vyobrazení. V obecné rovině bylo příkladem vítězství křesťanství nad pohanstvím. Zdroj obrázku: Unknown author, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Svatá Marta zkrotila mýtickou příšeru Tarasque. Jak vidno z vyobrazení, pro jednoho nešťastníka bylo už příliš pozdě… Zdroj obrázku: Jean Poyer, Public domain, via Wikimedia Commons

Vodní drak Tarasque pochází z pradávného folklóru francouzské Provence. Podobnou příšeru však najdeme i ve španělské lidové tradici. Tarasque měl velikost býka, uši koně, tělo kryté želvím krunýřem. Ukrýval se v říčních močálech. Útočil na lidi i plavidla.

V roce 2005 byla legenda o této příšeře zapsána do prestižního seznamu Nehmotného kulturního dědictví lidstva.

Krocení vodní příšery na dobovém vyobrazení. V obecné rovině bylo příkladem vítězství křesťanství nad pohanstvím. Zdroj obrázku: Unknown author, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Krocení vodní příšery na dobovém vyobrazení. V obecné rovině bylo příkladem vítězství křesťanství nad pohanstvím. Zdroj obrázku: Unknown author, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Krvavý keltský bůh?

Jedna z teorií říká, že legenda o Tarasque sahala až do období keltské kultury. Podle tohoto názoru byl Tarasque posvátným zvířetem, kterému byly předkládány lidské oběti.

reklama

Teorii prý podporuje nález podivné sochy, která byla nalezena ve francouzské vesnici Noves nedaleko Avignonu. Socha představuje děsivou chimérickou šelmu požírající lidskou paži.

Tarasque ve španělském provedení. Zdroj foto: Chosovi, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Tarasque ve španělském provedení. Zdroj foto: Chosovi, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Svatá Marta versus Tarasque

Jak se měla katolická církev vypořádat se strachem lidí z nestvůry, jež byla pravděpodobně reliktem pohanského náboženství Keltů? Do přímé konfrontace s mystickým zvířetem byla povolána křehká žena. Byla jí svatá Marta.

reklama

Ta vyzbrojena dřevěným křížem a nádobou se svěcenou vodou nebojácně vykročila k řece… Kropením, žehnáním i vlivem zážitku z poslechu náboženských písní se vodní keltská příšera rychle domestikovala a nechala se svatou Martou dovést do vesnice.

Tarasque jako socha ve veřejném prostoru. Zdroj foto: Daniel71953 11:15, 26 July 2006 (UTC), Public domain, via Wikimedia Commons
Tarasque jako socha ve veřejném prostoru. Zdroj foto: Daniel71953 11:15, 26 July 2006 (UTC), Public domain, via Wikimedia Commons

Happy end se ovšem nekonal. Vesničané příšeru ukamenovali. Křesťanství zvítězilo nad pohanstvím. Alespoň do té doby, než se z říčních vod vynoří jiné vodní monstrum…

Foto: 1 - Chosovi, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons, 2 - Unknown author, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Jean Poyer, Public domain, via Wikimedia Commons, 4 - Daniel71953 11:15, 26 July 2006 (UTC), Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 662
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.0tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 2.9tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční