2. prosince 1919: Z budovy v Torontu náhle mizí divadelní magnát Ambrose J. Small. Marně se ho snaží najít i slavný senzibil.
Domů     Maharal a Maisel: Mystik a bankéř, který půjčoval císaři
Maharal a Maisel: Mystik a bankéř, který půjčoval císaři
od 3.6.2021
4.4tis
Nejslavnější pražský rabín spočinul na Starém židovském hřbitově. Foto: MKPiekarska / Creative Commons – CC BY-SA 4.0
449
SDÍLENÍ
4.4tis
ZOBRAZENÍ

Dva současníci z 16. století, kteří jsou nejen muži velmi významnými, ale také tajemnými! Co se skrývá za jejich postavami?

Nejslavnější pražský rabín spočinul na Starém židovském hřbitově. Foto: MKPiekarska / Creative Commons - CC BY-SA 4.0 Sochu rabiho Löwa najdete na Nové radnici v Praze. Foto: Thomazzo / Creative Commons - volné dílo Slavná Maiselova synagoga je postavena na podnět mecenáše pražské židovské obce Mordechaje Maisela. Foto: Židovské muzeum v Praze / Creative Commons - volné dílo

Jméno Jehúda ben Becalel Loew nezní příliš povědomě. Mnohem známější je pojmenování rabi Löw nebo hebrejský akronym Maharal (Morenu Ha-gadol Rabi Liva – náš velký učitel rabi Liva). Náleží muži, který patří mezi nejvýznamnější učence své doby.

reklama

Přesné okolnosti narození rabiho Löwa jsou nejasné. Nejčastěji se má za to, že světlo světa spatří roku 1525 v polské Poznani v židovské rodině s českými kořeny. Nejprve působí na Moravě, posléze se z něj stane významný pražský rabín.

Zaslouží se o rozvoj vzdělání, náboženství i mystiky. Umírá roku 1609. Jeho sláva dosahuje takových rozměrů, že jej má navštívit i samotný císař Rudolf II. (1552–1612) Jedná se o pravdu, nebo výmysl? Kdo ví! Jeho postava je obestřena mnoha legendami.

Řada z nich zlidověla do té míry, že jsou považovány za pravdivé, třebaže je není možné podložit historickými prameny. Příkladem je i legenda o Golemovi.

Sochu rabiho Löwa najdete na Nové radnici v Praze. Foto: Thomazzo / Creative Commons - volné dílo
Sochu rabiho Löwa najdete na Nové radnici v Praze. Foto: Thomazzo / Creative Commons – volné dílo

PŮJČOVAL SI OD NĚJ I CÍSAŘ

Mordechaj ben Šemuel Maisel, zkráceně Mordechaj Maisel (1528–1601), je neméně významnou figurou. Jedná se o velmi úspěšného obchodníka a bankéře. Ze svých úspor půjčoval řadě šlechticů a bankéřů. Jeho klientem byl i samotný císař.

reklama

Na své náklady nechá v Josefově vystavit řadu budov, podporuje také vědu a umění. Jeho pohádkové bohatství je rovněž obestřeno řadou legend a pověstí. Příkladem je ta o skřítcích a stavbě synagogy, která nese jeho jméno – Maiselova.

Slavná Maiselova synagoga je postavena na podnět mecenáše pražské židovské obce Mordechaje Maisela. Foto: Židovské muzeum v Praze / Creative Commons - volné dílo
Slavná Maiselova synagoga je postavena na podnět mecenáše pražské židovské obce Mordechaje Maisela. Foto: Židovské muzeum v Praze / Creative Commons – volné dílo

Autorka: Eva Lacinová

Foto: Creative Commons, foto v úvodu: MKPiekarska / Creative Commons - CC BY-SA 4.0
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 641
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.0tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 2.9tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční