3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Oddalovaly aztécké oběti konec světa?
Oddalovaly aztécké oběti konec světa?
od 3.6.2022
3.6tis
Nejznámější aztécký rituál obětování – vyříznutí srdce. Nebyl však zdaleka jediným. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
359
SDÍLENÍ
3.6tis
ZOBRAZENÍ

Když španělští conquistadoři poprvé narazili na říši Aztéků, o které se šuškalo, že jsou v ní síně plné zlata a stříbra, nevěřili vlastním očím.

Na jedné straně našli obrovské město, kde žilo desetkrát víc lidí než v největším španělském městě té doby, na druhé straně objevili rituály, které oni sami považovali za barbarské.

Lidské oběti, usmrcované na pyramidách v samotném středu města, se počítaly během aztéckého roku na stovky. Španělé nikdy nedovedli pochopit takové barbarství. V aztécké kultuře však byly lidské oběti silně zakořeněny. Jaký byl jejich účel?

Pyramidy v hlavním městě Tenochtitlánu, kde žilo při příchodu Španělů 300 tisíc lidí, byly centrem rituálních obřadů. FOTO: Diego rivera, Public domain, via Wikimedia Commons V některých případech bylo obětování prováděno v rámci soubojů připomínajících gladiátorské souboje v Římské říši. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo Nejznámější aztécký rituál obětování - vyříznutí srdce. Nebyl však zdaleka jediným. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

PĚT HLAVNÍCH BOŽSTEV

Aztékové měli pět hlavních bohů, kterým obětovali. Huitzilopotchli byl bohem slunce a války a v aztécké mytologii jedním z nejdůležitějších božstev.

reklama

Aztékové věřili, že pokud se mu nebude dostávat lidské krve coby oběti, nedokáže zabránit příchodu věčné temnoty a konci světa. Bohem noci a také osudu byl v jejich mytologii Tezcatlipoca.

Každý rok vybrali jednoho mladého muže, který se stal převtělením tohoto boha na zemi a byla mu projevována úcta jako samotnému bohu – obdržel dary a čtyři krásné ženy.

S příchodem měsíce zasvěceného tomuto bohu byl rituálně obětován, aby Tezcatlipoca po celý další rok neuvrhl na svět temnotu.

Mezi další hlavní aztécká božstva patřili bůh ohně Huehueteotl, bůh vody a děště Tlaloc a bůh ročních období Xipe Totec. Každý z těchto bohů vyžadoval specifický rituál obětování.

Pyramidy v hlavním městě Tenochtitlánu, kde žilo při příchodu Španělů 300 tisíc lidí, byly centrem rituálních obřadů. FOTO: Diego rivera, Public domain, via Wikimedia Commons
Pyramidy v hlavním městě Tenochtitlánu, kde žilo při příchodu Španělů 300 tisíc lidí, byly centrem rituálních obřadů. FOTO: Diego rivera, Public domain, via Wikimedia Commons

OBĚTI PODLE AZTÉCKÉHO KALENDÁŘE

Aztécký kalendář měl osmnáct měsíců. Každý z těchto měsíců byl zasvěcen jiné božské entitě a byl spojen s jiným rituálem obětování. Všeobecně rozšířená představa, že Aztékové obětovali jen válečné zajatce vyříznutím ještě bijícího srdce z těla, je mylná.

reklama

Aztékové obětovali i useknutím hlavy, upálením, utopením nebo vyhladověním, a to nejen své zajatce, ale také ženy, děti a v některých případech rituálně i sami sebe.

Obětována byla také některá zvířata, za tím účelem chovaná, a to nejen domácí zvířata, ale i některé šelmy.

V některých případech bylo obětování prováděno v rámci soubojů připomínajících gladiátorské souboje v Římské říši. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
V některých případech bylo obětování prováděno v rámci soubojů připomínajících gladiátorské souboje v Římské říši. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Aztécké oběti byly spjaté rovněž s kalendářními cykly, z nichž jeden trval 52 let. Na konci tohoto cyklu byly uhašeny veškeré ohně a o půlnoci byla provedena rituální oběť. Aztékové poté s napětím čekali na východ slunce.

reklama

Pokud by v právě uplynulém cyklu neposkytli bohům dostatek obětí, nebyli by dost silní na to, aby znovu přinesli Aztékům den. Nastal by pak konec světa.

Po východu slunce byl na těle poslední oběti zapálen oheň považovaný za svatý, a ten byl znovu roznesen do všech měst a chrámů. Tím započal nový cyklus, znovu spojený s rituálními oběťmi.

Foto: Creative Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.1tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.4tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční