25. září 2021: Na středověkém anglickém hradě Clitheroe vyfotí tým lovců duchů údajně hned tři přízračné bytosti.
Domů     Náboženství a okultismus
Okultismus ve znamení hákového kříže
Jiří Nechanický
od Jiří Nechanický 2.4.2022
1.7tis
185
SDÍLENÍ
1.7tis
ZOBRAZENÍ

Na začátku 20. století jsou v Německu okultní vědy v módě. Kraluje jim ariosofie. Tahle směs pohanství, rasismu a tajuplných obřadů svede mnoho lidí, kteří později vytvoří okultní linii nacistů.

Na konci 90. let 19. století se v Rakousku vzmáhá zvláštní mystické učení, které později dostane název ariosofie. Pod pokličkou německého romantismu se snaží hledat dávné kořeny germánského národa.

A nemíří pro ně nikam jinam než do starověké Indie, kde si představuje napůl bájnou čistou bílou rasu Árjů, kteří si podmaňovali nižší národy. A pravými potomky těchto bílých nadlidí jsou v ariosofickém pojetí právě Germáni.

Vykastrujte je – všechny!

Na počátcích ariosofie najdeme jména dvou mužů – Guido von Lista (1848–1919) a Jörga Lanz von Liebenfelse (1874–1954). Možná vás překvapí, že Jörg vstupuje v roce 1893 do cisterciáckého kláštera u Vídně a chystá se na zbožný život mnicha.

Ale už o rok později u něj dojde – podle jeho slov – k „prozření“. Odkládá mnišskou kutnu a začíná se věnovat rasovým teoriím. V roce 1904 publikuje knihu Theozoologie, v které označuje árijskou rasu za „božského člověka“ a doporučuje, aby příslušníci ostatní ras byli kastrováni, protože jejich existence vedle germánského nadčlověka je urážkou stvoření!

Ve svém časopise Ostara také poprvé začíná používat hákový kříž jako symbol árijské rasy.

Splácanina, která slaví úspěch

To náruživý horolezec Guido von List se živí jako novinář (poté, co nechá zkrachovat podnik, který zdědí po otci), ale jeho články se stávají postupně mystičtější a mystičtější. Rozvíjí tajuplné umění germánských run a dokonce si vymýšlí svůj vlastní systém – takzvané armanenské runy.

Ty se mu údajně zjeví v době, kdy je po operaci dočasně slepý. Z historického hlediska je to splácanina, ale mezi nacionalisty se okamžitě rozšíří. Z armanenského systému pochází runa Sig, používaná jako znak SS.

Kde leží Ultima Thule?

Rok 1918 nebude významný jen pro naši republiku. Nacistická ideologie dostává jeden ze svých mystických základů – Rudolf von Sebottendorf (1875–1945) totiž zakládá v Mnichově společnost Thule, která se má věnovat studiu germánské mystiky.

Hlavní důraz klade na árijskou rasu a na její kultivaci. Členové se dokonce domnívají, že najdou ztracené hlavní město dávné germánské veleříše, jakousi árijskou Atlantidu. Ta nese jméno Ultima Thule a leží někde mezi Islandem a Grónskem.

Kdo ohrožuje árijský blahobyt?

Členové společnosti Thule rozpoutají boj proti Židům a komunistům, kteří představují v jejich očích největší ohrožení árijského blahobytu. V době svého největšího rozkvětu má společnost Thule asi 1500 aktivních členů a mezi hosty jejích setkání patří největší osobnosti budoucí nacistické strany jako Rudolf Hess (1894–1987), Hans Frank (1900–1946) nebo Alfred Rosenberg (1893–1946).

Od okultna k politice

Na kalendářích se třepotá rok 1919. Člen Společnosti Thule Anton Drexler (1884–1942) spolu s několika dalšími členy Společnosti Thule založí v Mnichově Německou dělnickou stranu. Ta se o rok později přejmenovává na Národně socialistickou německou dělnickou stranu a Drexlerovo vedení je velmi brzy zpochybněno mladým, nadějným a ke všemu odhodlaným mužem, který na sebe strhne v roce 1921 veškerou moc ve straně a nezadržitelně stoupá vzhůru.

Jeho jméno bude znát brzy celý svět. Adolf Hitler (1889–1945).

S okultisty zatočíme!

Hitler si je moc dobře vědom, že za svůj vzestup vděčí německým okultistům. A jako všichni diktátoři se i on bojí, že by se dluh vůči lidem, kteří ho dostali nahoru, mohl obrátit proti němu.

A proto s okultisty přerušuje všechny styky a brzy je začíná aktivně pronásledovat. Pod záminkou zákazu zednářských lóží, které se mají paktovat s Židy, jsou zakázány i všechny ostatní tajné a polotajné skupiny, z nichž řada vyznává germánskou mystiku, ariosofii a árijské rasové teorie.

Pro Hitlerův vzestup už ale nejsou důležité. Přesto jejich dědictví nezaniká – jeden člověk je árijskou mystikou nadšen a chce ji přenést do každodenní praxe v německé armádě: Heinrich Himmler (1900–1945).

Zrůda se zálibou v mystice

Jako jeden z nejmocnějších mužů Říše má Himmler na povel zbraně SS, Gestapo a správu koncentračních táborů. Je přímo zodpovědný za „konečné řešení židovské otázky“ a miliony obětí v plynových komorách.

Zároveň je ale nadšený mystik a okultista. Svoje SS chápe jako jakýsi rytířský řád, pokračování rytířů krále Artuše i řádu německých rytířů z dob křížových výprav.

Velkolepé ceremonie

Spolu se svými spolupracovníky, které naverbuje z řad všemožných tajných sdružení – řada z nich jsou šarlatáni, kteří se chtějí přihřát na slávě – navrhuje pro jednotky SS řadu ceremonií, které vycházejí z mystiky rasy a romanticky interpretované germánské tradice.

Tak se slaví SS křest jako zasvěcení a přijetí do vlastních řad, obřady zimního a letního slunovratu, které odkazují k pohanské tradici, a samozřejmě i pompézní pohřby pro esesáky, kteří padnou v boji.

Komu se rodí nadlidé?

Jedním z míst, které nese bezprostřední svědectví o Himmlerově temné mystice, je hrad Wewelsburg ve Vestfálsku. Himmler zde nejprve zakládá školu pro důstojníky SS. Všude visí svastiky a runové nápisy a na hradě vznikají rituální prostory, kde se začínají konat ceremonie.

Jednou z nich je svěcení SS sňatků. Touto ceremonií může projít jenom pár, který se vyznamenává jako živoucí příklad árijské rasy. Oba snoubenci musí předložit na 180 různých dokumentů, které dosvědčují jejich rasovou čistotu po několik generací zpět.

Z takovýchto sňatků se pak mají dle nacistického mystického přesvědčení rodit nadlidé.

Kde skončil poklad s lebkou?

S hradem Wewelsburgem se pojí i tradice s prsteny zdobenými lebkou, které příslušníci SS dostávají během přijímací ceremonie. Himmler nařídí, že prsteny padlých esesáků musí být navraceny na Wewelsburg a schraňovány ve velké truhle.

To symbolizuje pouto jakési magické mezi živými i mrtvými příslušníky SS. Na konci války se na Wewelsburgu nachází přes 11 000 těchto prstenů, ale osud většiny z nich je dnes neznámý. Kdo by tento krvavý poklad našel, přišel by si na pěknou sumu. Cena jednoho SS prstenu cti na sběratelském trhu přesahuje 50 000 korun!

Brigadeführer z blázince

Osobou, která má na Himmlera největší vliv v okultních záležitostech je Karl Maria Wiligut (1866–1946). Bývalý rakouský voják stráví dlouhých 40 let v armádních službách. Jeho koníčkem jsou tajné nauky, kterým se začíná naplno věnovat v roce 1919, kdy odchází do důchodu.

Když zemře jeho jediný syn, je zdrcen. Nemá komu předat své poznatky! Začíná fantazírovat, až ho manželka nechá zavřít do psychiatrické léčebny, kde je mu diagnostikována schizofrenie a megalomanie. V roce 1932 utíká Wiligut z léčení, opouští ženu a přesouvá se do Německa, kde se potkává s Himmlerem.

Blázen se tak stává členem Himmlerova osobního štábu ve vysoké hodnosti velitele brigády SS!

Vymyšlené staré božstvo

Wiligut vypracovává celou náboženskou víru, takzvaný irminismus, o kterém prohlašuje, že je prapůvodním germánským náboženstvím s kořeny sahajícími až do 13. století před Kristem! V jeho centru stojí nejvyšší bůh Irmin, kterého ale z pomyslného trůnu ve Wiligutově fantazii později vytlačí „skuteční“ germánští bohové, jako byl například Odin.

Wiligutova kariéra v SS končí v roce 1939. Na vině není jeho bláznovství, ale láska k lahvi a omamným lékům. Formálně jde do důchodu, ale Himmler s ním dál příležitostně konzultuje své okultní nápady.

Dědictví předků

Asi máloco ukazuje nacistickou mystiku v tak jasném světle jako árijská archeologie. V roce 1935 zakládá Himmler institut Ahnenerbe, v překladu Dědictví předků, který má zkoumat archeologické pozůstatky dávné árijské civilizace.

Cílem ale není vědecké poznání, nýbrž potvrzení okultních nauk a získání mocných magických artefaktů. Příslušníci Ahnenerbe plundrují kulturní poklady obsazených území a hledají všechno, co by mohlo mít magické využití.

Svatý grál a Longinovo kopí

Někteří členové Ahnenerbe dokonce volají po tom, aby bylo zahájeno hledání Svatého grálu nebo Longinova kopí, které údajně probodlo Kristův bok na kříži. Jiní prostě jen vraždí typické představitele židovské rasy a z jejich lebek si vytváří studijní sbírku.

Na myšlenky Ahnenerbe dnes navazuje řada neonacistů, kteří věří, že něco z tajného učení, které Himmlerovi mystici odhalují, se stále předává dál. Většinu členů Ahnenerbe nečeká mystická sláva, ale buď smrt v bojích, nebo soudy pro válečné zločiny po válce.

Foto: PX FUEL
Lokalita:
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 2.8tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Luděk Příhoda 18.9.2022 2.5tis
Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.   Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]
od Pavel Polcar 15.9.2022 3.1tis
Tisíce zjevení Panny Marie zaznamenávali křesťané po celém světě, od Malé Asie ve čtvrtém století (dnešním Turecku) až po současnou Kalifornii. Ze všech jsou nejznámější vize Panny Marie Lurdské, o nichž v polovině 19. století informovala dospívající dívka ve francouzských Pyrenejích. Od té doby uchvacuje katolickou představivost oddanost Panně Marii Lurdské. Lurdy jsou jedním z mála lokalit, která Vatikán oficiálně označil za hodná víry, […]