3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Rukověť exorcisty: Démona poznáte i podle pachu!
Rukověť exorcisty: Démona poznáte i podle pachu!
od 12.11.2022
2.3tis
220
SDÍLENÍ
2.3tis
ZOBRAZENÍ

Kdo by někdy alespoň nezaslechl o posedlosti? V takovou chvíli by měl přijít na řadu exorcismus, tedy vyhánění negativní bytosti. Zkušený exorcista pozná podle hlasu, pachů i nadpřirozených jevů, o jakého démona jde. Důležité je znát jeho jméno.

Víra v to, že člověka může posednout nějaká nadpřirozená bytost, je stará asi jako lidstvo samo. A nemusí jít vždycky o nežádoucí jev. Vždyť třeba šamani tyhle bytosti vítají – dozví se prý díky nim informace, kterou jsou lidem nedostupné.

reklama

Démonická bytost ale může přijít i bez pozvání. Pak nastává čas vymítačů. Exorcistické tradice známe z hinduismu, židovství, křesťanství i islámu. Připravte se vstoupit za hranice běžného světa.

Čeká vás exkurze dějinami exorcismu, která vyvrátí nejeden mýtus, který znáte z hollywoodských filmů!

1

Otravou ke svobodě

Období: starověk

Rituál: Ježíš jako exorcista

Že patří exorcismus hlavně pod křesťanství? V judaismu má ale mnohem delší tradici. Židovský historik Josephus Flavius (asi 37/38–100) popisuje s velikou podrobností události prvním století našeho letopočtu.

reklama

Díky němu několik způsobů, kterými se vyhání zlý duch v židovských komunitách v Palestině. A není oč stát. Těžce postižení musejí sníst jedovatý kořen, který jim způsobí těžké zažívací potíže! Nebohý posedlý se tak ze zlého ducha buď doslova vyzvrací, nebo zemře.

Strčili Ježíše do kapsy?

Do tradice židovského exorcismu patří i Ježíš. Zprávy o jeho činnosti a exorcismech najdete v biblickém Novém zákoně. Sice nevíme, do jaké míry jsou tyto příběhy věrohodné, ale podobné líčení známe i z jiných zdrojů, například ze svitků od Mrtvého moře.

reklama

V nich duchovní mistři a učitelé často dělají ještě mnohem působivější zázraky než Ježíš. Nakonec to vypadá, že novozákonní líčení Ježíšovy exorcistické činnosti je ještě na poměry starověku poměrně střízlivé.

Hybajte do prasat

Ježíš prochází krajem jako zázračný rabín. Jednou potká posedlého chlapce, který žije v pustém kraji hodícím se jen k tomu, aby se tam pásla prasata. Ježíš se obrací na démony a dotazuje se jich na jejich jméno.

To je postup, který exorcisté – zejména křesťanští – dodnes velmi rádi a často používají. Zjistit, často i lstí vyzvědět, jméno démona, s kterým má člověk tu „čest“ velmi pomáhá v jeho následném vyhnání.

Musí vědět, kam jít

V novozákonním příběhu Ježíš poté, co se dozví, že jméno démona je „legie, protože je nás mnoho“, přikáže, aby démon nebo démoni vystoupili z chlapce a přešli do vepřů, kteří se pasou kolem.

To je další princip, který se v exorcismu často objevuje dodnes – je snazší vyhánět démony tehdy, když jim dáme nějakou alternativu, kam mohou jít.

Že to pro ně není třeba příliš pohodlné, to už není exorcistova starost – biblická prasata se také poté, co do nich přejdou démoni, rozeběhnou ze svahu k jezeru a utonou v jeho vodách.

2

Mystičtí chasidé

Období: 18. století

Rituál: zázrační rabíni a posedlé dívky

Na území dnešního Polska, Ukrajiny a Běloruska se v 18. století objevuje zvláštní mystické židovské hnutí jménem chasidismus. Ústřední postavou je charismatický rabín, kterému jeho žáci připisují mnoho zázračných sil a moci.

A moc vyhánět démony, ať již přímým zaklínáním nebo prostřednictvím zázračných amuletů, k těmto rabínským silám jednoznačně patří.

Duchové raději slečinky

Zajímavé je, že dobové prameny, často sepisované v dnes již málokomu srozumitelném jazyce jidiš, ukazují, že v židovských komunitách ve východní Evropě byly nejčastějšími oběťmi posedlosti ženy.

Zlý duch, který se v nich usazoval, nese v židovské tradici jméno dybuk. Odkud přichází a co je zač, o tom se vedou spory, ale často jde o ducha nějakého zemřelého, který nenachází klid.

Proto také tyto komunity kladou velký důraz na správně provedené pohřební obřady, které mají zajistit, že se duch zemřelého nebude potloukat po vesnici a obtěžovat mladé dámy.

Jakou sílu má boží jméno?

Jak takový židovský respektive chasidský exorcismus vypadá? Máme o něm naštěstí několik písemných zpráv. Tohle vymítání obsahuje mnoho prvků, některé z nich dosti dramatické. Kolem lože postiženého nebo častěji postižené se shromáždí modlitební společenství.

Vzduchem se nese zpěv žalmových textů, samozřejmě v hebrejštině. Rabín nebo jeho pomocník přikládají na různá místa oběti na těle magické amulety, které nesou texty kabalistických zaklínání nebo dokonce samotné boží jméno.

Svíce měřená podle hrobu

A když ani to nepomáhá? Pak přicházejí ke slovu i další mystické předměty, například svíce, jejíž knot je naměřen podle délky hrobu nějakého slavného rabína, který je takto žádán, aby ze záhrobí zasáhl.

Zajímavé je, že většina příběhů o exorcismu, které nám židovští spisovatelé zanechávají, ale nekončí zrovna příliš dobře.

3

Vatikánská škola pro vymítače

Období: současnost

Rituál: katolický exorcismus

V Římě, nedaleko od Vatikánu, stojí uzavřený areál kláštera a moderní budovy jedné z papežských vysokých škol. Tady každoročně probíhá kurz pro budoucí katolické exorcisty z celého světa.

A zájem je veliký – v současné katolické církvi je po mnoha letech exorcismus opět na vzestupu. Málokdo je ale ochoten mluvit o tom, jak současná exorcistická praxe vypadá.

Nejdřív je na řadě psychiatr

Podle církevních dokumentů je dnes už dávno pryč doba, kdy mohli duchovní vyhánět ďábly a zlé duchy jen tak „divoce“ bez vlastního uvážení. Dnešní katolická praxe exorcismu je svázaná mnoha předpisy a nařízeními.

Jedno z nich je takové, že žádný kněz, i kdyby k tomu byl vzdělán a měl by příslušná pověření, nesmí provést exorcismus, aniž by si předem vyžádal posudek psychologa, psychiatra a případně i dalších lékařských specialistů.

Kdy je zlo skutečné?

Katolická nauka totiž říká, že exorcismus je nadpřirozený nástroj boje se zlem, a proto je možné ho použít jenom tam, kde je přítomnost zosobněného zla skutečná.

Pokud je někdo jen stižen psychickou chorobou, trpí halucinacemi nebo má nějakou jinou takovou obtíž, může se za jeho uzdravení sice duchovní modlit, ale nesmí provádět exorcismus – není totiž proti komu.

Nekonečná byrokracie

Než dnes dojde ke skutečnému exorcismu, je k tomu zapotřebí mnoho povolení. Nikdo totiž nesmí provést exorcismus, pokud k tomu nemá výslovné pověření místního biskupa.

Toto se vydává na každou jednotlivou kauzu zvlášť nebo paušálně předem, když je někdo ustanoven jako oficiální exorcista. Takových je ale málo a často nevydrží ve své službě příliš dlouho.

ZÁHADY & MYSTÉRIA kontaktovali jednoho z účastníků vatikánského exorcistického kurzu. Co nám pod příslibem zachování anonymity prozradil?

Fronta na zápraží

„Skutečné posedlosti jsou vzácné a každý jednotlivý případ je jiný. Pokud je duchovní pověřovaný pro každou kauzu zvlášť, obvykle se veřejně neví, že je i exorcista,“ vysvětluje.

V opačném případě, pokud biskup někoho ustanoví za oficiálního diecézního exorcistu, prokáže tak dotyčnému medvědí službu.

„Jakmile je někde uvedený třeba na diecézních webových stránkách jako páter ten a ten, exorcista, tak se mu na zápraží budou v zástupech hromadit ne skuteční posedlí, ale novináři a psychicky narušení lidé. To rozhodně kvalitní exorcistické praxi neprospívá,“ dodává.

Sicílie versus Francie

Pravidla zakazují, aby byl exorcismus prováděn na někom, kdo není doopravdy posedlý. Jak se ale taková opravdovost posedlosti zjišťuje? Poměrně obtížně.

Duchovní musí mít „morální jistotu, že jde o posedlost skutečnou“, jenže to je pořádně široký pojem otevřený různým interpretacím. Co na to náš zdroj?

„Samozřejmě že ,morální jistota‘ bude vypadat trochu jinak na jižní Sicílii, kde je silná lidová zbožnost až pověrečnost, a jinak třeba ve vzdělané a kritické Francii nebo u nás. Musí se dít něco, co je nevysvětlitelné.“

Zápach, hebrejština i levitace

Co je tím konkrétně myšleno?

„Jsou popsané případy, kdy se místnost naplnila hrozným zápachem nebo kdy posedlá osoba změněným hlasem hovořila o věcech, které jako člověk nemohla znát – a třeba v jiném jazyce, latinsky nebo hebrejsky.“ Jak s trochou nadsázky říká jeden velmi zkušený pařížský exorcista:

„Když vám ta osoba, kterou máte před sebou, po kontaktu se svěcenou vodou začne levitovat po místnosti, tak to už si můžete být asi dost dobře jistí.“ Jak časté jsou ale takovéto nadpřirozené události? „Příliš se nevyskytují, když už, tak to ale stojí za to.

Myslím si ale, že část z těch, kteří se teď vzdělávají na diecézní exorcisty, nikdy v životě nebudou mít příležitost ten velký opravdový exorcismus provést –protože se s opravdu posedlou osobou zkrátka nesetkají…“

Foto: PX FUEL
reklama
Související články
od 1.12.2022 822
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.2tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční