reklama
2. července 1951: Na Floridě se najde hromádka popela a kus nohy, která zbyla po Mary Reeser, oběti děsivého samovznícení.
Články obsahující štítek "Židé"
(11 nalezených článků)
od Adriana Vojtíšková 5.4.2022 2.7tis

Truhlu ze vzácného dřeva obloženého zlatem, v níž měly být podle Bible uloženy desky zákona s desaterem přikázání, které obdržel Mojžíš (asi 13. stol. př. n. l.) na hoře Sinaj, hůl jeho bratra Árona a bájná mana.      Jasně zářící archa, která je častým námětem mnoha dobrodružných příběhů a na stříbrném plátně se za […]

od Adriana Vojtíšková 23.3.2022 2.8tis

Když zavítáte na židovský hřbitov, všimnete si několika významných odlišností od křesťanských hřbitovů. Jakých?     Jednou z nich je třeba to, že Židé nedávají svým zesnulým na hroby květy a věnce, ale drobné kamínky. Proč? Zvyk nošení kamínků na hřbitov má kořeny v tradici pocházející ještě z dob starého Izraele, kdy Židé hned po […]

od Eva Soukupová 5.10.2021 6.2tis

Byl nadaným řečníkem a při svých kázáních dokázal strhnout celé davy. K víře prý obrátil tisíce lidí. Na druhou stranu však svými nenávistnými projevy rozpoutá protižidovské tažení v Polsku, což z něj nedělá zrovna ideálního adepta ke svatořečení. Přesto byl v roce 1690 kanonizován.     Svatý Jan Kapistrán (1386–1456), italský františkánský mnich, je významným […]

od Adriana Vojtíšková 17.7.2021 5.3tis

Příchod židů do Čech má prý předpovídat už kněžna Libuše. Na smrtelné posteli k sobě nechá zavolat svého syna Nezamysla a prozradí mu, co vidí ve svých snech.     Vypráví, jak se jí zdálo, že v době vlády jeho vnuka do země přichází zapuzený a utiskovaný národ, který si má zasloužit vlídnost a pohostinné […]

od Adriana Vojtíšková 16.7.2021 5.1tis

Jedna z prvních synagog má stát v pražském podhradí na dnešním Újezdě. Je s ní spojená zmínka z roku 1142, v níž se píše, že židovská modlitebna byla zničena. Nejspíše se stala obětí požáru.     Po katastrofě dochází ke konstrukci dalších modliteben, místností pro společenské střety a vzdělávacích institucí. (Synagogy jsou proto někdy nazývány […]

od Kristýna Kovářová 13.3.2020 4.1tis

Kabbala je soupis židovských magických textů, které obdržel lidský rod od padlého anděla jménem Raziel. Kabbala vypráví o moha andělech a démonech z duchovního světa. 

od Kristýna Kovářová 7.3.2020 5.2tis

Podle židovského zákona každý, kdo nedosáhl věku 40 let, má zakázáno studovat takzvanou Kabbalu. Víme ale proč? Co je v Kabbale tak záhadného?

od Miroslav Horký 25.7.2019 5.4tis

Statisíce osvobozených Židů pochodují z Egypta pouštěmi Sinajského poloostrova a hledají zemi zaslíbenou. Docházejí jim veškeré zásoby, začínají hladovět. V tom jim Bůh přichystá další zkoušku. Sesílá jim zázračnou pochutinu jménem mana, která je živí další čtyři desítky let – musejí ale dodržet jistá pravidla. Můžeme si její chuť dopřát i dnes? Desátá egyptská rána […]

od Kristýna Nováková 1.11.2018 4.2tis

Příběh o židovském odchodu z Egypta patří mezi nejznámější starozákonní příběhy. Kniha Exodus podrobně líčí téměř čtyřicetileté putování Mojžíše a jeho druhů na cestě do Zaslíbené země. Má to však jeden háček – jediným důkazem této strastiplné cesty pouští je právě pouze toto vyprávění. Nové archeologické výzkumy prováděné v oblasti Khirbet el Mastarah v Jordánském údolí by […]

od Lenka Dostálová 25.4.2018 6.6tis

Poslední večeře byla důležitou událostí Ježíše Krista, protože den před svým umučením slavil se svými učedníky velikonoční slavnost Pesach, nejdůležitější židovský svátek. Tento biblický výjev se v křesťanském umění stal jedním z nejzobrazovanějších. Většina malířů ztvárňovala Ježíše Krista a jeho učedníky u stolu jen s chlebem a vínem. Pravděpodobně proto, aby výjev odpovídal středověkým církevním dogmatům. Jak ale […]