24. září 1952: Z torontského letiště je ukradeno šest boxů plných zlatých cihel, které už se nikdy nenajdou.
Domů     Náboženství a okultismus
Tajemný hrabě ze Saint Germain: Okouzlil smetánku tajný agent?
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 18.10.2021
8.0tis
415
SDÍLENÍ
8.0tis
ZOBRAZENÍ

Roku 1710 se na výsluní evropského společenského života náhle objevuje tajemný muž pokročilého věku a všechny oslňuje svými obsáhlými znalostmi. Podle mnohých svědků vůbec nestárne a dávné historické události popisuje tak, jako by při nich sám byl.

Dokonce se o něm začne proslýchat, že je nesmrtelný. Jeho identita zůstává nejasná.

Hrabě ze Saint Germain, foto Nicolas Thomas / Creative Commons / Volné dílo Kateřina Veliká se prý k moci dostala díky vlivu hraběte, foto Fyodor Rokotov / Creative Commons / Volné dílo Ludvík XV. Hraběti poskytl luxusní zámek, foto neznámý autor / Creative Commons / Volné dílo Hrabě ze Saint Germain se prý stal nesmrtelným díky alchymii, foto Pixabay

Je charismatický a vzdělaný. Má obdivuhodný rozsah talentů a často ohromuje i svými znalostmi. Mluví plynule osmi jazyky bez jakéhokoliv náznaku přízvuku a má výjimečné znalosti sanskrtu, čínštiny a arabštiny.

Hraje také na několik hudebních nástrojů, je talentovaným malířem a geniálním vypravěčem, který díky svým hlubokým znalostem historie dokáže bez zaváhání líčit detaily ze života dávno mrtvých historických osobností, jako by je sám důvěrně znal.

Tvrdí o sobě, že procestoval celý svět a svým vystupování skutečně okouzluje smetánku všude tam, kde se objeví. Podaří se mu dostat do přízně i těch nejváženějších osobností včetně několika evropských králů.

Přesto jeho vlastní osobnost zůstává z větší zahalena tajemstvím. Nikdo neví, kdy se narodil, kde v minulosti žil, odkud přišel a kam měl namířeno. Jednoduše se objevil, nějaký čas si užíval s evropskou smetánkou a pak zase stejně tajemně zmizel.

Není známo ani to, kdy zemřel. Pokud vůbec zemřel. Mohl být tajemný šlechtic nesmrtelný, jak někteří spekulují?

Kateřina Veliká se prý k moci dostala díky vlivu hraběte, foto Fyodor Rokotov / Creative Commons / Volné dílo

NESTÁRNOUCÍ HRABĚ

Některé prameny uvádějí, že se roku 1710 muž známý jako hrabě ze Saint Germain pravděpodobně narodil. Podle jiných zpráv se naopak vynořil z neznáma a už tou dobou byl prý velmi starý. O hraběti navíc hovoří několik různých šlechticů, kteří se s ním měli během jeho diplomatických cest po Evropě, setkávat v období dlouhém desítek let, a podle jejich svědectví hrabě vůbec nestárl.

Mnozí jej také označují za alchymistu a znalce tajných nauk, které mu zřejmě zajišťují pověstnou dlouhověkost či dokonce nesmrtelnost. Navíc prý dokáže předpovídat budoucnost. Svou zkušenost s hrabětem a jeho podivuhodnými dovednostmi má osvícenský francouzský filozof Voltaire (1694–1778), který se Germaina nebojí označit za muže, který zná vše.

Od hraběte se prý Voltaire dozvídá nejen přesné datum vlastní smrti, ale vylíčí mu také věrný obraz toho, bude vypadat 20. století. Saint Germain fascinovanému filozofovi vypráví například o mluvících obrázcích či mechanickém létajícím stroji.

Předpověděl hrabě v 18. století letadla a televize?

Ludvík XV. Hraběti poskytl luxusní zámek, foto neznámý autor / Creative Commons / Volné dílo

ZASTAVUJE VÁLKY

Z dochovaných zpráv je patrné, že si hrabě ze Saint Germain dokázal kolem prstu omotat leckoho, čímž si získává silné konexe a nebývalý vliv na mnohem místech Evropy. Během jedné ze svých diplomatických cest údajně sjednává mír mezi Pruskem a Rakouskem.

Jeho značný vliv je patrný i v Rusku, kde o rok později zabrání další válce, kterou tentokrát proti Dánsku rozpoutává tehdejší car Petr III. (1728–1762) toužící rozšířit své impérium o Šlesvicko. Přičiněním hraběte je car z trůnu sesazen a nahrazen vlastní manželkou Kateřinou Velikou (1729–1796).

Pod její vládou je válka ukončena a země vzkvétá. Kateřině se také daří zbavit Rusko závislosti na Prusku. Měl podivný hrabě rozhodující slovo na poli evropské politiky až do takové míry, že na jeho nátlak Rusko vystřídalo panovníka?

Hrabě ze Saint Germain se prý stal nesmrtelným díky alchymii, foto Pixabay

HRABĚ ŠPION

Saint Germainův vliv, tajemné minulost a neověřená identita nakonec přeci jen vzbudí alespoň u některých lidí podezření. Objevují se dokonce obavy, že by mohl být zahraničním špionem, což by vysvětlovalo jeho snahy ovlivňovat světové dění.

V roce 1745, jak informuje vévoda z Oxfordu Horace Walpole (1717–1797), je Saint Germain pro podezření ze špionáže skutečně zatčen. „Další den zatkli podivného muže, který si říká hrabě Saint Germain,“ stojí ve Walpoleově dopise.

„Velšský princ se o něj zajímal, ale zbytečně. Nakonec nebyl obviněn a byl propuštěn; a což mě přesvědčuje, že nejde o gentlemana, zůstává zde a vypráví o tom, jak ho zatkli jako špiona.“ Skepticky se k tajemnému hraběti vyjadřuje také slavný italský spisovatel Giacomo Casanova (1725–1798), který se s ním osobně setkává v roce 1757.

„Byl to výjimečný muž, přírodou stvořený k tomu, aby byl králem všech podvodníků a šarlatánů,“ prohlašuje. Byl tedy Saint Germain pouhým výřečným podvodníkem a nadaným manipulátorem?

Casanova považuje hraběte za schopného a inteligentního… a také za šarlatána. Foto: Creative Commons – volné dílo

ALCHYMISTA PO BOKU KRÁLE

Dalo by se očekávat, že se tak zdatný manipulátor pokusí zneužít svého vlivu k vlastnímu prospěchu, jenže ve skutečnosti neexistují žádné zprávy o tom, že by svého postavení jakkoliv zneužil. Naopak působí dojmem, že se v tichosti vytratí, jakmile je jeho část práce hotova, a přesune se zase jinam.

A to i tehdy, kdy se na nějaký čas začne objevovat po boku francouzského krále Ludvíka XV. (1710–1774), který mu dokonce poskytne luxusní zámek Chambord na řece Loiře. Hrabě si zde následně zřizuje své laboratoře, kde podle různých teorií mění obyčejné kameny v drahokamy a zřejmě má také k blízko ke Kameni mudrců, který mu propůjčuje nesmrtelnost.

Tomu nasvědčují zprávy o setkání s hrabětem dlouho po jeho smrti. První zvěsti o jeho smrti přicházejí v roce 1784. O rok později se ovšem Sain Germain účastní koncilu svobodných zednářů v Paříži. A o dalších sto let později se s ním prý osobně setkává anglická spisovatelka Annie Bessant (1847–1933).

V té době by mu ale muselo být nejméně 175 let! Podařilo se mu skutečně dosáhnout nesmrtelnosti?

Foto: Creative Commons - volné dílo
Lokalita:
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 2.6tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Luděk Příhoda 18.9.2022 2.5tis
Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.   Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]
od Pavel Polcar 15.9.2022 3.1tis
Tisíce zjevení Panny Marie zaznamenávali křesťané po celém světě, od Malé Asie ve čtvrtém století (dnešním Turecku) až po současnou Kalifornii. Ze všech jsou nejznámější vize Panny Marie Lurdské, o nichž v polovině 19. století informovala dospívající dívka ve francouzských Pyrenejích. Od té doby uchvacuje katolickou představivost oddanost Panně Marii Lurdské. Lurdy jsou jedním z mála lokalit, která Vatikán oficiálně označil za hodná víry, […]