25. září 2021: Na středověkém anglickém hradě Clitheroe vyfotí tým lovců duchů údajně hned tři přízračné bytosti.
Domů     Náboženství a okultismus
Temné síly na Plešivci: Proč je vrch považován za nejnegativnější místo Česka?
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 26.4.2022
1.6tis
Výhled z Čertovy kazatelny, foto Brdy-res publica / Creative Commons / Volné dílo
172
SDÍLENÍ
1.6tis
ZOBRAZENÍ

Brdský vrch je v pověstech spojován s působením samotného ďábla a na sabaty se tam měly slétat čarodějnice. V lidové slovesnosti i současné energii místa, kterou senzibilové vnímají jako mimořádně negativní, se možná odráží poněkud temná historie tohoto místa.

Výhled z Čertovy kazatelny, foto Brdy-res publica / Creative Commons / Volné dílo Na Plešivci se prý odehrávají různé paranormální jevy, foto Brdy-res publica / Creative Commons / Volné dílo Kdysi dávno se sem prý slétávaly čarodějnice na sabaty, foto Brdy-res publica / Creative Commons / Volné dílo

Křemencový masiv v Brdské vrchovině je ezoteriky a senzibily zpravidla označován za jedno z nejnegativnějších míst v Česku. Co místu vdechlo takovou energii, není známo, můžeme se ale domnívat, že jde o pozůstatky dávné historie.

Na Plešivci se totiž rozkládá jedno z největších českých pravěkých hradišť, které v době 1200 až 1000 let př. n. l. jej vybudovali příslušníci knovízské kultury, o nichž se traduje, že prováděli krvavé rituály s lidskými oběťmi.

Ostatky obětovaných jedinců, které jsou nacházeny neobřadně pohozené ve vyhloubených jámách, nesou stopy rituálního zohavení a kanibalismu.

Uvnitř hradiště archeologové odkrývají také zbytky zvláštního opevnění, které zřejmě ohraničovalo svatyni. Přímo u vrcholu hory ve výšce 654 metrů, v místech někdejší vnitřní svatyně či akropole, je zvláštní skalní terasa s výhledem na brdskou krajinu.

Říká se jí Čertova kazatelna a podle legendy, v níž z tohoto místa sám ďábel proměnil v kameny a suť přilehlé město. Kromě toho se právě na Plešivec měly slétat čarodějnice při svých sabatech. Odkud všechny tyto negativní legendy pramení?

Na Plešivci se prý odehrávají různé paranormální jevy, foto Brdy-res publica / Creative Commons / Volné dílo

PŘEHLÍDKA ZÁHADNÝCH JEVŮ

Možná se v lidové paměti v takto přenesených obrazech uchovává vzpomínka na dávné rituály Knovízanů, kteří následně vrchol z neznámého důvodu opustili. A možná, že jde jen o pokus vysvětlit různé anomálie, k nimž v okolí Ďáblovy kazatelny dochází.

Samy od sebe se tu prý chvějí skály, zaznamenány bývají také nevysvětlitelné výkyvy elektromagnetického pole a setkat se tu lze také s lesním duchem Fabiánem, který je brdskou obdobou Krakonoše.

Fabián má prý na Plešivci zahrádku, v níž si pěstuje léčivé byliny. Vypráví se také o pokladu ukrytém v útrobách hory. Po lidech knovízské kultury nějaký čas na Plešivci působí Keltové. Ti zde podle legendy měli zakopat zlatý stolec. Čeká tu stále na své odhalení spolu s dalšími historickými poklady?

Kdysi dávno se sem prý slétávaly čarodějnice na sabaty, foto Brdy-res publica / Creative Commons / Volné dílo
Foto: Creative Commons
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 2.8tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Luděk Příhoda 18.9.2022 2.5tis
Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.   Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]
od Pavel Polcar 15.9.2022 3.1tis
Tisíce zjevení Panny Marie zaznamenávali křesťané po celém světě, od Malé Asie ve čtvrtém století (dnešním Turecku) až po současnou Kalifornii. Ze všech jsou nejznámější vize Panny Marie Lurdské, o nichž v polovině 19. století informovala dospívající dívka ve francouzských Pyrenejích. Od té doby uchvacuje katolickou představivost oddanost Panně Marii Lurdské. Lurdy jsou jedním z mála lokalit, která Vatikán oficiálně označil za hodná víry, […]