24. září 1952: Z torontského letiště je ukradeno šest boxů plných zlatých cihel, které už se nikdy nenajdou.
Domů     Náboženství a okultismus
Vítejte na seanci!
Jiří Nechanický
od Jiří Nechanický 6.5.2022
1.7tis
190
SDÍLENÍ
1.7tis
ZOBRAZENÍ

Také jste jako malí vyvolávali duchy? Že se vám nezjevili? Možná jde jen o lidové povídačky. Co když je ale pravda jinde a s energiemi zemřelých lze skutečně komunikovat?

V potemnělé místnosti se mihotají plameny svíček. „Vítejte na dnešní spiritistické seanci. Usaďte se ke stolu a položte ruce na desku stolu s roztaženými prsty tak, abyste se vzájemně dotýkaly,“ vyzývá několik přítomných starší žena oděná v černém.

Skupinka lidí téměř obřadně usedá a vytváří rukama uzavřený kruh. „Koho budeme vyvolávat?“ ptá se žena a provrtá pohledem muže sedícího naproti. „Mou drahou manželku,“ hlesne v odpověď.

Hlavně nepřetnout kruh

„Duchu, pokud jsi zde, ozvi se prosím,“ pokračuje médium. Napjaté ticho v místnosti by se dalo krájet. Přítomným se tají dech a naplno se soustředí, aby jim necukly prsty a utvořený kruh nepřerušili.

Následky této chyby by mohly být fatální. Duch by se přinejmenším nezjevil, jeho energie by ale také mohla někoho ošklivě napadnout. Kruh, který spiritisté drží, tak funguje nejen jako prostor pro přivolání ducha, ale také jako jistá magická ochrana před negativními silami.

Dej nám znamení!

Médium svou výzvu opakuje, tentokrát ještě důrazněji. Náhle se ozve bouchání a někteří s sebou trhnou leknutím. „Duchu, jsi-li to opravdu ty, dej nám znamení,“ promlouvá žena v černém a skupinka návštěvníků se nestačí divit, když se najednou pod jejich rukama zvedne stůl do výšky.

Již brzy začne duch mužovy manželky promlouvat ústy média a odpovídat na kladené otázky.

Zpátky tam, kam patří

Na závěr seance, ve chvíli, kdy už je třeba se rozloučit, se musí energie ducha zase poslat na místo, odkud přišla. Kdyby i nadále setrvávala v místě konání seance, mohla by začít lidem škodit.

Navíc není dobré nechávat ducha odejít bez osobního poděkování. Nakonec se jen zhasnou svíčky a vyvolávání je u konce. Co se to ale právě odehrálo? A jaké schopnosti má ono médium – neodmyslitelná osoba během spiritistických seancí?

Duchové starověku

Spiritismus je snahou o komunikaci s dušemi zemřelých. Není ale zdaleka jen záležitostí přelomu 19. a 20. století. Kontakt s mrtvými lze vystopovat už v Mezopotámii v podobě fenoménu klepajících duchů v nářadí nebo v nábytku, staré známé pohybující se stoly se objevují již ve starém Řecku a práce s energiemi se nevyhýbá ani dvoru císaře Rudolfa II. (1552–1612).

Ťuk, ťuk! Kdo tam?

Novodobý spiritismus v pravém slova smyslu ale přichází na svět až roku 1848. To se v americkém městečku Hidesville nedaleko New Yorku dcerám místního farmáře Foxe začnou dít podivné věci.

Jedné noci zaslechnou Katie a Maggie podivné klepání, neznámé zvuky a začnou se jim samy od sebe přesouvat v pokoji věci. Navíc cítí, jako by se jich někdo dotýkal, přitom jsou v pokoji evidentně samy. Mladší Katie tak napadne dorozumívat se s neviditelnou bytostí jejím vlastním jazykem – klepáním.

Rekordní počet přívrženců

Duch okamžitě naváže s Katie kontakt. Prozrazuje, že býval podomním obchodníkem, který byl ale v domě zavražděn, a označuje dokonce i přesnou polohu svého zakopaného těla. A skutečně, později se na tomto konkrétním místě lidské ostatky naleznou.

Příběh okamžitě obletí celou Ameriku a farmář Fox s rodinou se musí kvůli neustálému zájmu zvědavců přestěhovat. Jen o dva roky později má už nově vzniklé spiritistické hnutí 30 000 následovníků a po dalších šesti letech získá spiritismus na tři miliony zastánců!

Až do Krkonoš

Duchařské seance se účastní dokonce i americký prezident Abraham Lincoln (1809–1865), natolik je rozmach nového hnutí silný. Navíc spiritismus brzy přeskakuje Atlantik a zachvátí Evropu, území Čech nevyjímaje.

U nás se usadí nejvíce v Podkrkonoší a kolem Českých Budějovic.

Nesmrtelný duch

Za zakladatele systému novodobého spiritismu je považovaný francouzský pedagog Allan Kardec (1804–1869), jehož pět knih vydaných v letech 1857 až 1868 je základem spiritistického učení.

V co vlastně spiritisté věří? Jsou přesvědčeni, že duch, jedna ze součástí člověka, je nesmrtelný, může se převtělovat a je s ním možné komunikovat – zejména pomocí lidského média, nábytku nebo různých drobnějších předmětů.

Vyvolený prostředník mezi světy

Médiem ale nemůže být jen tak někdo. Mělo by jít o člověka, který je zdravý, vyrovnaný a duchovně na výši. Musí mít pojem o tom, s jakými silami zachází, protože kontakt s duchy není někdy zrovna bezpečný.

Spiritisté pokládají média za Bohem omilostněné osobnosti, a tak se tito lidé těší nesmírné úctě. Médium se během seance dostává do transu a duch využije jeho tělo, aby skrze něj promlouval, psal nebo třeba kreslil.

Není médium jako médium

Také rozsazení účastníků seance má na starost médium. Má totiž údajně schopnosti rozpoznat, za jakých okolností bude v místě nejlépe proudit energie potřebná k tomu, aby se duch zjevil.

Média nejsou jen jednoho druhu, každé ve svém oboru vyniká jinou schopností. Spiritisté rozdělují sedm základních typů médií – mluvící, vidící, pro fyzické zjevy, píšící, cítící, kreslící a slyšící. Jednotný není ani způsob, jak s duchem komunikují.

U některých médií jejich původní duch zcela opustí tělo, které je pak ovládané příchozím duchem. U dalších zase slouží jako tlumočník jejich vlastní duše, která získává informace od vyvolaného ducha.

Schopnosti, nebo magnety?

Je ale skutečně všechno tak, jak to na seanci na první pohled vypadá? A je možné určit, která média mají skutečně schopnosti spojit se se záhrobím a která jsou jen šarlatáni používající triky?

Čím více se totiž spiritismus šíří, tím se zvyšuje počet podvodníků, kteří jen zneužívají lidského trápení. Kupříkladu ke zvedání stolů při seancích používají taková podvodná média důmyslných systémů magnetů, jindy zase při odpovědích na klientovy otázky spoléhají na svůj odhad lidského charakteru a říkají zkrátka jen to, co lidé chtějí slyšet.

Kdo s čím zachází…

Přestože největší boom spiritismu už odvál čas, komunikaci s duchy vyhledává stále mnoho lidí, dnes zejména v zemích Jižní Ameriky, ale i jinde po světě. Někdy se dokonce komunikace s mrtvými blízkými považuje za formu terapie.

Jak ale vidí vyvolávání duchů odborníci? Psychiatři mají jasno: O žádnou terapii se nejedná, naopak má taková seance svá rizika. Médium bez správného vzdělání může napáchat víc škody než užitku. Může v člověku spustit určité duševní procesy, s nimiž si pak ale neumí poradit dotyčný člověk ani médium samotné.

Duchové jsou normální

Ne všichni lidé, kteří pracují s lidskou duší, ale otázku komunikace s duchy jen nevěřícně smetávají ze stolu. „Je možné navazovat kontakt se zemřelými, je to přirozené. A dokonce právě nemít navázaný vztah s mrtvými je divné,“ říká psycholog Mgr.

Pjér La Šéz. Současně ale varuje, že není dobré lpět na mrtvých a na našem zármutku. Mrtví si nás pak prý mohou stáhnout s sebou. Kupříkladu tak, že onemocníme nebo trpíme depresemi. Spiritismus má tak různá vysvětlení.

Pokud se nesetkáme s podvodníkem, jedná se opravdu o kontakt s duchy nebo o kontakt s naším nevědomím, v němž jsou určité paměťové stopy, které se při spiritistické seanci svým způsobem poodkrývají.

Foto: PX FUEL
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 2.7tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Luděk Příhoda 18.9.2022 2.5tis
Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.   Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]
od Pavel Polcar 15.9.2022 3.1tis
Tisíce zjevení Panny Marie zaznamenávali křesťané po celém světě, od Malé Asie ve čtvrtém století (dnešním Turecku) až po současnou Kalifornii. Ze všech jsou nejznámější vize Panny Marie Lurdské, o nichž v polovině 19. století informovala dospívající dívka ve francouzských Pyrenejích. Od té doby uchvacuje katolickou představivost oddanost Panně Marii Lurdské. Lurdy jsou jedním z mála lokalit, která Vatikán oficiálně označil za hodná víry, […]