15. srpna 1977: Astronom Jerry Ehman zachytí tzv. Wow! signál, nikdy nevysvětlený úzkopásmový signál přicházející zpoza hranic Sluneční soustavy.
Domů     Náboženství a okultismus
Záhada pravěkého masakru
Pavel Polcar
od Pavel Polcar 26.4.2021
6.6tis
Býčí skála je jeskyně nacházející se ve střední části CHKO Moravský kras, severně od města Brna, v Křtinském údolí mezi městem Adamov a městysem Křtiny. Foto: Tama66 / pixabay
485
SDÍLENÍ
6.6tis
ZOBRAZENÍ

Za podivnými záhadami netřeba chodit příliš daleko, postačí zajet na Moravu, kde byly v roce 1871 v jeskyni Býčí skála nalezeny pozůstatky po hrůzném masakru, jenž po sobě zanechal mnoho znetvořených těl pravěkých lidí. Co se tu odehrálo a proč tito lidé museli zemřít?

Býčí skála je jeskyně nacházející se ve střední části CHKO Moravský kras, severně od města Brna, v Křtinském údolí mezi městem Adamov a městysem Křtiny. Foto: Tama66 / pixabay Býčí skála se zapsala i do dějin potápění. Spletitý labyrint podzemních chodeb je obrovský a z naprosté většiny je zatopený Jedovnickým potokem. Foto: othebo / pixabay V letech 1912-1913 se zde potápěl Ing. Günther Nouackh v tzv. Šenkově sifonu. Jednalo se o první „těžké“ speleopotápění s uzavřeným dýchacím okruhem u nás, dost možná i v Evropě či na světě. Foto: Hans / pixabay V roce 1920 byl Šenkův sifon vyčerpán a na konci Staré býčí skály byla objevena Nová býčí skála. Foto: sammi-jake / pixabay V období po druhé světové válce byly na místech mezi Býčí skálou a výtoky Jedovnického potoka objeveny Sobolova (Barová) jeskyně a Májové jeskyně. Foto: JerzyGorecki / pixabay

Na místě, které pravděpodobně sloužilo k obřadním rituálům, bylo v 19. století nalezeno 40 těl dívek a domnělých otroků. Tím však brutalita nekončí – mrtvolám chyběla většina údů, které byly rozházeny po celém prostoru.

Podle moravského archeologa Jindřicha Wankela (1821-1897) se pravděpodobně jednalo o bohatý pohřeb halštatského kněze, k obřadní smrti těchto mladých lidí odkazuje zdobený vůz a kamenný stolec, který se nalézal poblíž těl.

„Dlouhý slavnostní průvod se pohyboval opuštěným údolím, až pomalu dospěl k jeskyni. Byl to pohřební průvod!“

Býčí skála se zapsala i do dějin potápění. Spletitý labyrint podzemních chodeb je obrovský a z naprosté většiny je zatopený Jedovnickým potokem. Foto: othebo / pixabay

PRAVĚKÁ DÍLNA

V Býčí skále se nejspíš provozovaly podobné rituály pravidelně, což dokazují další kosterní nálezy. Podle některých je místo opředeno negativní energií, ozývají se odtud zvláštní zvuky, křik i zpěv.

Po setmění údajně z jeskyně vycházejí průvody postav, které se za svítání vrací zpátky. V jeskyni se také nalezly šperky, sošky, zbraně a jiné předměty. V roce 1869 našli bratranci Gustav a Ernest Felkovi prastarou sošku kovového býčka, podle které je nejspíš jeskynní komplex pojmenován.

Historici oproti tomu vznik názvu přisuzují býčímu kultu, který pravěké kmeny vyznávaly. Pozdější Wankelovy vykopávky odkryly prostor, připomínající dnešní metalurgicko-dílenský komplex – na místě byly sady nářadí, materiálů ke zpracování a polotovarů.

V letech 1912-1913 se zde potápěl Ing. Günther Nouackh v tzv. Šenkově sifonu. Jednalo se o první „těžké“ speleopotápění s uzavřeným dýchacím okruhem u nás, dost možná i v Evropě či na světě. Foto: Hans / pixabay

KRVAVÉ RITUÁLY, NEBO PŘEPADENÍ?

Wankelova teorie o rituálních obětech zní velmi realisticky, avšak konkuruje jí jiná myšlenka, a to taková, že se jednalo o prachobyčejné loupežné přepadení. Martin Kříž (1841-1916), Wankelův konkurent při výzkumu jeskyň, přišel s hypotézou, že v jeskyni bydlelo několik rodin, které byly pobity při obyčejném přepadení.

Přítomnost zdobeného vozu však nebyl schopen logicky objasnit. Dalším badatelem s odlišným tvrzením byl Jan Knies (1860-1937), který tvrdil, že jeskyně sloužila jako kovárna, kde své služby nabízeli potulní kováři.

Jejich zbohatnutí pak vedlo k tomu, že byli pobiti domorodci. Tato teorie se však příliš neuchytila, a tak stále převládá Wankelova hypotéza.

V roce 1920 byl Šenkův sifon vyčerpán a na konci Staré býčí skály byla objevena Nová býčí skála. Foto: sammi-jake / pixabay

NEVYČERPATELNÉ NÁLEZY

Býčí skála nezahrnovala pouze lidské oběti. Do jeskynních prostor se lidé přicházeli modlit a nosili tam bohaté dary. Výzkum jeskyně neustává, např. vědci z Univerzity Palackého dostali vzorek pokrmů, jež pravěcí lidé do podzemí přinášeli, jednalo se o spálené kousky stravy, které se budou analyzovat mikroskopy.

V historicích vyvolávají události v jeskyni stále nové otázky a pro archeology je místo nejvýznamnějším nalezištěm na našem území. Většina místních nálezů je k vidění ve vídeňském přírodovědném muzeu.

V období po druhé světové válce byly na místech mezi Býčí skálou a výtoky Jedovnického potoka objeveny Sobolova (Barová) jeskyně a Májové jeskyně. Foto: JerzyGorecki / pixabay
Foto: Úvodní foto: Tama66 / pixabay, Foto: 1, 2, 3 a 4 – pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od Dalibor Vrána 13.8.2022 831
Jedna z nejpodivnějších her všech dob je spíše virtuálním simulátorem výkladu tarotových karet. Na začátku o sobě napíšete několik základních údajů, poté položíte otázku, na kterou chcete odpověď a pak už jen čekáte a sledujete, jak se digitální karty míchají a jak vám jsou postupně předkládány a čteny. A prý to může být i dost […]
od Mirek Brát 11.8.2022 2.6tis
Pokud by Evliya Celebi nežil v sedmnáctém století, ale v moderní současnosti, byl by jistě virální hvězdou sociálních sítí. Přinejmenším o jím zaznamenanou bitvu čarodějnic by byl enormní zájem! Evliya Celebi (1611-1682) strávil na cestách po Osmanské říši i sousedících regionech plných čtyřicet let. Rodák z Konstantinopole se rozhodl, že chce v životě co nejvíce poznat. Byl to zbožný […]
od Michaela Holubová 8.8.2022 2.7tis
Hájem plným stromů a květin se prochází dívka. Z nenadání se ozve hlas. Promlouvá přímo k ní. Ve chvíli, kdy pohlédne do koruny stromu, pochopí. Jde o hada.     Svádí ji k ochutnání zakázaného ovoce ze stromu uprostřed zahrady. Děvče se jeho nabídkám brání. Má obavy ze smrti, která je se sladkými plody spojována. […]
od Mirek Brát 6.8.2022 2.4tis
Alchymie se v historii těšila oblibě nejen v Evropě, ale i v islámském světě. Jedním z jejich nejvýznačnějších představitelů zde byl Abu Bakr al-Razi, známý taktéž pod latinským jménem Rhazes. Říkalo se o něm, že ovládal proměnu železa a mědi ve zlato… Abu Bakr al-Razi (865-925) byl Peršan, jehož život spadá do období takzvaného islámského zlatého věku. Do dějin […]
od Eva Soukupová 5.8.2022 3.4tis
Nechvalně známá města Sodoma a Gomora vytrvale balancují na hraně mýtu a reality. Pravost biblického příběhu by mohl jednoznačně potvrdit pouze nález těchto měst. Někteří archeologové nyní věří, že Sodomu skutečně našli. Má se ukrývat za pozůstatky meteoritem zničeného města na břehu Jordánu.     O městech, jež zachvátil hřích natolik, že byla Hospodinem i […]