25. září 2021: Na středověkém anglickém hradě Clitheroe vyfotí tým lovců duchů údajně hned tři přízračné bytosti.
Domů     Náboženství a okultismus
Černá smrt: Šlo o předzvěst apokalypsy, kterou se povedlo zažehnat?
Dalibor Vrána
od Dalibor Vrána 14.4.2022
2.7tis
Obraz malíře Pietera Bruegela staršího znázorňující triumf smrti v časech černého moru. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
294
SDÍLENÍ
2.7tis
ZOBRAZENÍ

14. století je jednou z nejponuřejších etap evropské civilizace. Celý kontinent svírá zima, chlad a sychravo, probíhá zrovna tzv. malá doba ledová. Je bídná úroda, hospodářství v krizi vedoucí leckde až k hladomorům.

Největší hrůza má ale teprve přijít! Šlo o boží trest?

Obraz malíře Pietera Bruegela staršího znázorňující triumf smrti v časech černého moru. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo Takto děsivě chodili oblečení doktoři v časech černého moru. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Obyvatelstvo zesláblo. A přesně tehdy se zřejmě z Asie začíná šířit nemoc, s jakou se tu dosud nikdo nesetkal. Mor, černá smrt. Lidem se na těle tvoří černé boule a skvrny, mají horečky, zvrací krev, umírají rychle a umírá jich tolik, že jsou ty hrůzy doboví kronikáři schopni jen stěží popsat.

„Nevím, kde začít vyprávět o těch ukrutnostech. Lidskému jazyku je nemožné vylíčit tu strašnou věc. Každý, kdo to nespatřil, smí být zván blažený,“ zaznamenává autor Sienské kroniky Agnolo di Tura. Popisuje lidi umírající uprostřed rozhovorů, rodiče zakopávající své děti a tíživou beznaděj drtící evropská města.

Celkem na mor zemře 25 milionů lidí, tedy třetina veškerého tehdejšího obyvatelstva Evropy. Jde o boží trest? Věřící se ptají, čím si to vysloužili. Žijí opravdu tak hříšně? Zaráží je, že umírají i kněží a další představitelé církve.

V té době se v církevních sférách vyhrocuje boj o moc, která o pár let později vyvrcholí vládou dvou papežů. Hněval se snad Bůh hlavně na své služebníky, kteří zapomněli pravý smysl svého poslání?

Takto děsivě chodili oblečení doktoři v časech černého moru. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Je to vaše vina

Mor je označen za předzvěst apokalypsy. Boží trest přichází, naše hříchy překonaly únosnou mez. Hrůzné časy nakonec pomíjí, šíření moru ustává, svět neskončí. Ale v lidských srdcích zůstává jizva. Tehdy všichni pohlédli do očí smrti.

A to, co v nich spatřili, si s sebou nesou dodnes. Věřícím vrtá hlavou: Dal nám nakonec Bůh druhou šanci? Byla míra našeho utrpení tak velká, že jsme tím splatili cenu za všechny hříchy? Není to naposledy, kdy mají lidé namále, morové rány kosící obyvatelstvo se v menší míře dál vrací.

Platí to i v současnosti? Berou na sebe místo moru plíživou podobu rakoviny (téměř 10 milionů mrtvých ročně) či HIV (celkem 39 milionů mrtvých)?

Foto:
Lokalita:
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 2.8tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Luděk Příhoda 18.9.2022 2.5tis
Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.   Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]
od Pavel Polcar 15.9.2022 3.1tis
Tisíce zjevení Panny Marie zaznamenávali křesťané po celém světě, od Malé Asie ve čtvrtém století (dnešním Turecku) až po současnou Kalifornii. Ze všech jsou nejznámější vize Panny Marie Lurdské, o nichž v polovině 19. století informovala dospívající dívka ve francouzských Pyrenejích. Od té doby uchvacuje katolickou představivost oddanost Panně Marii Lurdské. Lurdy jsou jedním z mála lokalit, která Vatikán oficiálně označil za hodná víry, […]