30. listopadu 1989: V Belgii začíná série pozorování UFO ve tvaru trojúhelníku. Postupně ho spatří 30 různých skupin svědků.
Domů     Janomamové: Amazonský kmen s tradičními rituály
Janomamové: Amazonský kmen s tradičními rituály
od 4.1.2022
3.1tis
Skupina slavnostně oděných mladých janomamských chlapců. FOTO: No machine-readable author provided. Ambar~commonswiki assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
326
SDÍLENÍ
3.1tis
ZOBRAZENÍ

V amazonském dešťném pralese dodnes žijí mnohé domorodé kmeny téměř nedotčené moderní civilizací. Jsou však i takové, které se částečně přizpůsobily životu v moderní společnosti, a i když si zachovávají své zvyky, je o jejich životě mnoho známu.

Jedním z těchto kmenů jsou Janomamové, žijící především na hranicích Brazílie a Venezuely. Z jejich tradičního způsobu života a zejména z jejich mytologie je díky četným kontaktům s bělochy ve 20. století mnoho známo.

Janomamská dívka na fotografii z roku 1997. FOTO: Cmacauley, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Skupina slavnostně oděných mladých janomamských chlapců. FOTO: No machine-readable author provided. Ambar~commonswiki assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Tradiční janomamský šapun na leteckém snímku. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

POMOCÍ DROG NAVAZUJÍ KONTAKT S DUCHY

Janomamové jsou především sběrači a schopní lovci. Prales jim dává vše, co k životu potřebují. Žijí v hromadném společenství o několika desítkách členů, ve společném okrouhlém obydlí zvaném šapun. V jednom šapunu žijí obvykle dva až tři sešvagřené rody.

reklama

Pro lovecké i válečné účely dodnes používají tradiční zbraně jako luky a šípy, kyje a v poslední době i mačety. Vůdčími osobami každého šapunu je náčelník a rada starších bojovníků.

Tradiční janomamský šapun na leteckém snímku. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
Tradiční janomamský šapun na leteckém snímku. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Jejich rituály dodnes mají pro celý šapun zásadní význam. Janomamové vyznávají šamanismus a šaman každého šapunu je nedotknutelnou osobou.

Šaman se dostává pomocí halucinogenní drogy zvané epená do kontaktu s duchy žijícími v okolním pralese, kterým Janomamové říkají hekurá. Tento duch na sebe může vzít podobu téměř jakéhokoliv živého tvora.

reklama

Nebezpečí však pro Janomamy představují duchové vypadající jako malí lysí lidé, nazývaní amahiri. Ti mohou škodit a případně neopatrného člověka i zabít.

SVÉRÁZNÉ POHŘEBNÍ RITUÁLY

Pohřební rituály Janomamů jsou snad ještě svéráznější než jejich náboženství. Tělo mrtvého nejprve obřadně spálí na kruhovém prostranství uprostřed šapunu.

Následně se sejdou příbuzní mrtvého a jeho přátelé z několika šapunů a několik dní společně slaví a hodují, čímž vzdávají úctu mrtvému. Jeho spálené kosti roztlučou na prášek a vypijí v banánové kaši.

reklama

Tato slavnost se nazývá reaho a pomáhá udržovat dobré vztahy mezi šapuny. Janomamové věří, že dokud nesní všechny kosti zemřelého, jeho duše bezcílně bloudí pralesem.

Janomamská dívka na fotografii z roku 1997. FOTO: Cmacauley, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Janomamská dívka na fotografii z roku 1997. FOTO: Cmacauley, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Všechny tyto poznatky o tradičním domorodém životě Janomamů pochází z pera etnografa Ettoreho Bioccy, který sepsal knihu na základě vyprávění bělošky Heleny Valerové.

Tu Janomamové unesli jako malou dívku v roce 1937 a strávila s nimi zhruba 20 let, než se vrátila do civilizace.

Foto: Creative Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 29.11.2022 1.3tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 1.5tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční
od 25.11.2022 3.4tis
Základním a nejoblíbenějším pramenem pro předpovědi konce světa je Zjevení Janovo, součást biblického Nového zákona. Naleznete v něm popis Apokalypsy – tedy konce světa na zemi a návratu Ježíše Krista – se všemi podrobnostmi, jako jsou řeky krve, šelmy vládnoucí světu nebo draci sršící oheň. Protože v celém textu není jediné konkrétní datum a ani jej nenaznačuje, je již po celá staletí jedním z 
od 24.11.2022 3.0tis
Způsobů ke komunikaci se zemřelými je více. Nejprve se rozhodněte, zda po duchovi chcete přesné odpovědi, či jen odpovědi typu: ano, ne, nevím. Sežeňte si několik lidí, se kterými budete seanci provádět, doporučený počet účastníků je tři až pět. Nepodceňujte volbu prostředí. Mělo by jít o tichou zatemněnou místnost. Duch by totiž mohl okny odejít. Stej